Herland Report har utviklet egen mediekanal:

Klassekampen: Herland Report har utviklet egen mediekanal

 

Herland Report: Klassekampen: Herland Report har utviklet egen mediekanal som er kobinert Web TV og nettavis.

Også Hanne Nabintu Herland har de siste årene utviklet en egen mediekanal.” Klassekampen: Herland Report har utviklet egen mediekanal

Herland Report har utviklet egen mediekanal:
Herland Report har utviklet egen mediekanal.

«The Herland Report» er en kombinert web-tv-kanal og nettavis, som ifølge slagordet blir sett og lest av millioner av mennesker.

Prosjektet består først og fremst i en rekke lange intervjuer, skriver Klassekampen.

– Vi har så mange spennende stemmer i Norge. Jeg vil løfte fram dem som ikke kommer til orde i de store mediene, sier Herland.

De siste månedene har hun intervjuet blant andre artist Hans-Erik Dyvik Husby, tv-kjendis Kari Jaquesson, Pål Steigan, tidligere kongressmedlem Ron Paul og den høyreradikale provokatøren Milo Yiannopoulos.

Herland er blant dem som drar kritikken mot tradisjonelle medier lengst.

– Amerikanske medier eies av en liten økonomisk elite som også eier landets våpenindustri.

Krigsretorikken fra disse mediene kopieres ukritisk, hver eneste dag, i norske medier, skriver Klassekampen.

Herland Report Herland Report har utviklet egen mediekanal:
Herland Report har utviklet egen mediekanal: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall.

Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

 

Herland Report Banner Milo, Thranholm, Farrell, Jackson

 

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.  Herland er født og oppvokst i Afrika, har bodd i Europa, Sør Amerika, Midtøsten og reist mye i Asia.

Informasjonen vi formidler søker å belyse enkelte sider ved virkeligheten, ofte de som ellers er lite omtalt, og kan brukes for å øke bredden av kunnskap om et tema.

Vi mener informasjonen kommer fra troverdige kilder, men kan ikke garantere at artikler er uten feil eller feilaktige tolkninger.

Mohammed Usman Rana og Hanne Nabintu Herland i Herland Report TV studio
With Dr. Mohammed Usman Rana at The Herland Report.

Artiklene og TV programmene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår komplekse verden bedre.

Vi tar ikke ansvar for feil, utelatelser av nødvendig informasjon eller andre svakheter ved artikler som publiseres eller gjesters uttalelser i web-TV programmer.

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje.

With Dr. Gerald Steinberg, founder of NGO Monitor in Jerusalem.

Retningslinjer for kommentarer innebærer at personhets, spam, feil informasjon som presenteres for å villede andre, grovt fornærmende, truende, hatefulle, grovt frekke, voldelige eller seksuelle kommentarer vil fjernes straks de oppdages.

Vi tillater ikke diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, handicap, seksuell orientering og vil fjerne disse, både på Facebook, i andre sosiale medier samt på websiden så snart slike oppdages.

The Herland Report er en non-profit, fristilt informasjonskanal som finansieres i sin helhet av støttespillere, vi mottar ikke finansiering fra verken fremmede stater, politiske grupper eller det norske statsapparat.

 

LES MER:

 

Ytringsfrihet var aldri ment som retten til å true andre, være frekk, hatefull og diskriminerende. Historisk var det definert som retten til å fullføre et rasjonelt argument i en saklig, nasjonal debatt. Ytringsfrihetens hensikt var

Hanne Nabintu Herland Lillian Muller Herland Report TV studio Playboy Hefner
In studio with Lillian Muller

opprinnelig å sikre respekten for ulike raser, religioner, kjønn og pluralitet. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

The Herland Report TV har også et “Livsstil” segment og “Spirit and Faith” der vi tar opp tema knyttet til samliv, familie, den åndelige dimensjon, helse og hvordan ha et godt selvbilde og være et menneske som bryr seg om andre.

Det er mye egoisme og materialisme i vår kultur, ofte glemmes de indre verdiene, solidaritet og det varmeskapende. Dette og mye mer vil tas opp her og vår gallionsfigur er Lillian Müller.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Private Corporate Interests now Rule the West: National Interest is identified as Racism, Fascism

  In the Western World the legitimate national interest of people has become identified with …

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all

  Globalists, who intend the destruction of sovereign nations, have labeled concerns with mass immigration …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×