Russia Christian Revival: Herland Report

Mektig lobby hindrer info om faren ved stråling? – Paul Ingebrigtsen

 

Herland Report: Faren ved stråling: Det har vært skrevet mye om ulike lidelser som er i sterk økning i samfunnet og som øyensynlig ikke har noen klar årsakssammenheng.

Problemet er at årsakssammenhengene er klarlagt, at vi har 90 år med data som underbygger det hele, men det er en mektig lobby bak som er langt mer ressurssterk og utspekulert enn den internasjonale oljelobbyen som har skapt en hel generasjon klimafornekterne, skriver ingeniør Paul Arthur Ingebrigtsen.

I 2011 klassifiserte WHO’s International Research on Cancer (IARC) mikrobølgestråling fra mobiler, basestasjoner, trådløse nettverk, det nye nødnettet, DAB+, radarer og mer i kreftklasse 2B.

Det er et tankekors at to forskere, som gjennom en årrekke hadde blokkert denne typen klassifisering, begge ble avslørt som korrupte.  Nye studier knytter nå kreftfare til blant annet mobilstråling. (Photo: GuidenInfo)

SUBSCRIBE-newsletter-Feature-photo-Herland-Report Faren ved stråling:
Faren ved stråling: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker.

 

Faren ved stråling: Når et statisk system avstedkommer en reaksjon, er systemet ikke lengre statisk, men dynamisk og det har vært utsatt for en aksjon.

I denne sammenheng er det mennesket og naturen som er dette systemet.

I søken etter den omtalte aksjon, skal man ikke bare fortsette å snu den samme steinen, hvor man tidligere ikke har funnet noe, man må utvide søket.

Man skal heller ikke gå i fellen og unnlate å snu steiner merket «her kan man ikke finne noe», eller «her er det sannsynligvis ikke noe». Man skal aldri begrense søket, men vende enhver stein, dette forventer man av journalister.

 

RELATERTE ARTIKLER: 

 

I de tilfellene hvor kritiske røster kan forelegge dokumenterte bevis, er media forpliktet å se inn på disse, også når bevisene motsier den allment etablere oppfatning.

Dette gjelder i særdeleshet når det er helsevesenet som kjemper mot at noen skal rokke ved Status Que. Beklageligvis lider helsevesenet av en inngrodd reservasjon, ofte en direkte motstand mot potensielle «Ignaz Semmelweis».

Jeg vil henlede oppmerksomheten til følgende nyhetsoppslag:

– Dagbladet, onsdag 19. mai 2010. Kroniske smerter krymper hjernen. 400 000 nordmenn lider.

– Dagbladet tirsdag 6. oktober 2015. Angst, depresjon, søvn. Over en million sliter med kroniske plager. Slik takler du smertene.

– VG, søndag 30. juli 2017. Den mystiske krystallsyken. Rundt 80 000 får diagnosen hvert år.

Den omtalte krystallsyken, som var en sjeldenhet før år 2000, er beklageligvis bare en av flere sterkt økende lidelser.

Mange mennesker sliter dessuten med flere lidelser i tillegg, gjerne søvnproblemer, svimmelhet, problemer med korttidshukommelsen, drømmer ikke lengre, ekstreme hodesmerter, uforklarlige mageproblemer, stoffskifteproblemer og mer.

Ser dere den stigende trenden? Den var allerede i 2008 estimert til å ramme 50% av befolkningen i årsskiftet 2017-18.

Mange vil ha svake symptomer, som smerter som kan døyves med noen kopper kaffe eller smertestillende (VG for et par år siden: ¼ av alle unge bruker smertestillende daglig).

Et sterkt økende antall mennesker lider derimot av flere sammensatte og så sterke symptomer at dette virker direkte invalidiserende.

 

Faren ved stråling: cancer cell phone
Faren ved stråling:  Illustration. The Truth about Cancer.

 

Når det gjelder Semmelweiz, er det i dag flere av dem. I 2016 rettet over 200 fremtredende forskere innen feltet en innstendig henstilling til FN’s daværende generalsekretær Ban Ki-Moon.

1) Media unnlot stort sett å omtale dette, langt mindre se inn på hva dette egentlig dreide seg om. FN på sin side er kjent for sin utstrakte korrupsjon, som da lederen og grunnleggeren for den private Tyske stiftelsen ICNIRP fikk sparket Gro ut av WHO.

I de tilfellene hvor et samlet media, grunnet massive reklameinntekter, kvier seg for å se inn i problemstillingen, skal dere vite at det på skuldrene til enhver anstendig journalists hviler et ansvar for å grave seg ned til bunnen av problemstillingen og avdekke urett.

Eller er dette bare festtaler?

Det er en krystallklar forklaringsmodell bak majoriteten av det raskt økende antallet lidelser. Kroppens og cellenes reaksjonsmønstre er kartlagt, fagfellevurdert og godkjent forskning er gjentatt, mange ganger.

 

RELATERTE ARTIKLER: 

 

Steilt mot dette står industriens interesser, deres svartmaling, bruk av PR byråer og over 20 år med utstrakt og systematisert «tøyseforskning» for å så tvil.

Modellen har fulgt tobakksindustriens oppskrift siden 1993, metodene er mer raffinert og langt mer utspekulert. Media på sin side toer sine hender og lar seg villrede.

Jeg levde lenge i den tro at det var journalistikkens ansvar å slå hull på slike verkebyller, å utøve sitt ansvar som den påståtte fjerde statsmakt, men så feil kan man ta.

Korrupsjonen har med andre ord ikke bare inntatt nøkkelpersoner innen statlig administrasjon, men også media.

Det sørgelige er at mediene, som burde bestå av ansvarsbevisste enkeltpersoner ikke tar inn over lidelsene de beskriver.

Denne linken fra det Europeiske miljøforskningsinstituttet EUROPAEMF 2) vil gi solid informasjon, som symptombeskrivelser.

Et greit sted å begynne er å lese bloggene til tidligere NTNU/Telenor Forsker Einar Flydal. Hans blogger er bunn solid forankret i fagfellevurdert og anerkjent forskning.

 

3) En av flere sider med systematisert, anerkjent forskning (og videre link til US Library of Medicine (PubMed)) er denne som pr. 31.08.2017 har klassifisert 8721 av de over 26.000 rapportene innen feltet. 4) Jeg anbefaler også å ta kontakt med medisinsk personell som ikke har knytninger til statlig/kommunal forvaltning (HOD/FHI) eller industrien for å gjennomgå dette.

I 2011 klassifiserte WHO’s International Research on Cancer (IARC) mikrobølgestråling fra mobiler, basestasjoner, trådløse nettverk, det nye nødnettet, DAB+, radarer og mer i kreftklasse 2B.

Det er et tankekors at to forskere, som gjennom en årrekke hadde blokkert denne typen klassifisering, begge ble avslørt som korrupte. 5)

Dere må lese nøye igjennom denne. Tragisk nok ble den kun omtalt i enkelte aviser og da med en ørliten notis. Mente media da at det var uviktig at mikrobølgestråling ble klassifisert sammen med DDT, bly og dieseleksos? Har ikke folket rett til å vite dette og ta sine forholdsregler?

Og hvorfor bruke Statens Strålevern som ekspertise her, når Lars Klæbo eller strålevernet forøvrig ikke har eksperter innen området og kun forholder seg til ICNIRP?

 

NRK Brennpunkt avslørte i 2008 (En strålende hverdag) at ICNIRP, den Tyske stiftelsen som etablerte dagens retningslinjer tilbake i 1998, var tilknyttet og finansiert av industrien.

Denne organisasjonen, og senere FN sitt EMF Project, består, med få unntak, av de samme menneskene (rundt to dusin mennesker med knytning til industrien).

Vei disse menneskene opp mot de over 200 fremste forskerne innen feltet som henvendte seg til FN’s generalsekretær!

Den Norske Strålevernforskriften henviser til ICNIRP. ICNIRP sier selv i det nå 19 år gamle regelverket, at de fraskriver seg «potensielle biologiske effekter» som ikke skyldes ren oppvarming av kroppen (og da 1 grad oppvarming på 6 minutter).

Denne grenseverdien kom på 1950 tallet på plass for ikke å koke militært radarpersonell, og gjelder i dag også i norske klasserom.

De laveste grenseverdiene i Europa er 10 000 000 ganger lavere (innendørs) enn de norske grenseverdiene (Ref. for øvrig til Radarsaken, KNM Kvikk, RS Sjøfareren med mer. Wi-fi og støysenderen på KNM Kvikk er begge mikrobølgestråling under grenseverdiene).

I 2014 – 15, dokumenterte den Svenske organisasjonen «Strålskyddsstiftelsen», tilsvarende Folkets Strålevern i Norge, at medlemmene i EU organisasjonen SCENIHR, alle hadde «bias and conflicts of interest».

På godt norsk kalles dette å være korrupt! Organisasjonen som er det nye alibiet til ICNIRP og The EMFProject har 12 medlemmer og samtlige med bånd til industrien eller ICNIRP.

Hvordan kan media tillate dette? Når media unnlater å gjøre jobben, kommer sannheten sakte frem via andre veier og etablert media underminerer således sin egen stilling.

Jeg synes at journalister, både som privatpersoner og ansvarsbevisste journalister, skal bevise det motsatte gjennom å avdekke sannheten, inkludert statlig korrupsjon, gjennom å sette dere inn i problemstillingen.  Eller er begrepet «Den fjerde statsmakt» kun ment brukt under festtaler?

Referanser
1. ↥ http://www.iemfa.org/appeal/
2. ↥ https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2016/09/EUROPAEM-EMF-Guideline-2016.pdf
3. ↥ https://einarflydal.com/2017/08/18/smarte-malere-slik-skyver-alle-ansvaret-videre/
4. ↥
5. ↥ http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 

Faren ved stråling:  The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig.

Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Big Pharma servant Anthony Fauci Controls Science: National

How politicized Science destroys Science

  Governments are now faltering under the weight of mass unemployment, debt, bankruptcies and civil …

Alexis de Tocqueville Getty

Alexis de Tocqueville and the Totalitarian Abuse of Power in Democracies

  Many famous authors have discussed the dangers of misuse of power in democracy, among …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×