Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Corona Erna Solberg krisen NRK

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart

Herland Report: Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Pr. 1. april fastholder Erna Solberg på det sterkeste at prisen for nedstenging av norsk økonomi ikke er for høy.

Her tar hun grundig feil, skriver religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report, Hanne Nabintu Herland i et åpent brev til statsministeren.

NHO varsler at nå taper bedriftene på fastlands Norge 1.2 milliarder hver dag og dette er sannsynligvis kraftig undervurdert. Nærmere 400 000 er arbeidsledige og en av tre bedrifter står overfor mulig konkurs.

Analytikere regner med at Norge lett vil bruke mellom en og to tusen milliarder på Erna Solbergs politisk håndteringsbeslutning for Covid-19 krisen.

Dette er Norgeshistoriens største finanskrise og den er delvis selvpåført.

Corona skulle bekjempes, men regjeringen har valgt å påføre massiv unødvendig skade på norsk økonomi.

Våre politiske ledere fikk panikk og er ansvarlige for konsekvensene av det. De klarte ikke å håndtere to problemstillinger på en gang: Verne om de Corona risikoutsatte gruppene og norsk økonomi. De har tatt dyptgripende beslutninger som de ikke skjønner konsekvensene av.

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Herland was born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

 

Regjeringen trosser Helsedirektoratets anbefalinger

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Regjeringens valg av å håndtere helsefaren ved Corona Covid-19 ved å trosse Helsedirektoratets anbefalinger har bidratt til å gi oss den verste finanskrisen i Norges historie.

Helsedirektoratet anbefalte ikke nedstenging av skoler og norsk næringsliv. Solberg har derimot foretatt valget å stanse hele norsk økonomi for å redde helsevesenets sengeplasser, slik hun skrev i sin kronikk i Dagens Næringsliv.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

I Norge har vi en statsminister som i krise- og panikktid ikke evner å ha to tanker i hodet samtidig: Både beskytte risikogruppene i samfunnet, sosialt isolere, men samtidig ikke påføre Norge uopprettelig økonomisk skade i mange år fremover.

Dagens Næringsliv har mange relevante artikler om dette, fra landets ledende økonomer som statsministereren pr 1.4. ikke lytter til.

 

Regjeringen nekter å sammenligne tall 

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: 32 personer har dødd med Corona i Norge pr. 31.3.2020. Gjennomsnittsalderen er 84 år, de fleste med flere andre underliggende og alvorlige diagnoser.

Hvem har dødd av Corona og hvor mange dør med Corona samt en rekke andre diagnoser? Det har vi heller intet fokus på.

Mange av de som dør med Corona ville antagelig dødd av en vanlig sesonginfluensa, og bruker dessuten de samme pustemaskinene. Men Corona er mer smittsom og noe mer dødelig enn vanlig influensa.

Rundt 900 dør gjennomsnittlig per år i Norge på grunn av vanlig influensa, noen år mye mer, opp mot 1400, ifølge Helsemyndighetene.

I 2016, døde 1700 nordmenn av influensa. Om det skrev mediene omtrent ingenting. Hvorfor hadde ikke VG og andre aviser dødsbarometer da, med direktesendinger i media?

Et hykleri kommer for dagen. Hvorfor var disse menneskenes liv så mye mindre verdt enn Corona Covid-19 livene?

Statsministeren sier ifølge Dagens Næringsliv pr. 1. april at “Norge er et samfunn som ikke ofrer folk,” men den ekstreme forskjellsbehandlingen viser at realiteten er det stikk motsatte.

Milliardene flyter uten restriksjoner for Corona, mens fødeavdelinger og annet i landet legges ned med jernhard hånd, samme hvor mange hundretusen som protesterer, jamf. Kristiansund.

Man er meget villig til ofre gravide kvinner på Nordmøre, mens milliardene flyter ubegrenset for Corona syke som trenger hjelp.

Hvorfor er de som er syke av Corona i 2020 mye mer verdt enn de som døde av influensa i 2016? For hvert Corona liv, skriver Dagens Næringsliv, kunne man så langt bygget et stort supersykehus.

Bare en kort sammenligning viser at 650 000 dør årlig av vanlig influensa på verdensbasis, ifølge WHO. USA hadde, i 2018 hadde over 80 000 dødsfall på grunn av influensa, ifølge CNN. Italia har årlig rundt 17 000 dødsfall. Kurven ser nå ut til å ha snudd i Italia.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Herland Report banner
The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by  historian of comparative religions, Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews with thought leaders here!

 

Regjeringen følger medias fryktkultur

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Statsminister Erna Solberg var med på Beredskapsutvalgets møte på morgenen torsdag 12. mars. Senere samme dag kom svært inngripende tiltak, skriver Dagens Næringsliv. Panikken tok dem? Den feilen har hittil kostet den norske befolkningen nærmere tusen milliarder og setter hele velferden vår på spill.

Mediene pumper ukritisk frykt uten sidestykke. Medias fryktkultur kan lett vise seg å være en hovedårsak til økonomisk nedgang. Man har notorisk unnlatt å sammenligne tall med andre SARS eller influensalignende utbrudd for å nyansere.

For eksempel ble Ebola omtalt 16 millioner ganger i media, HIV viruset 69 millioner, SARS 66 millioner ganger. Men Corona er så langt omtalt over 2 milliarder ganger i media, ifølge Covid-19 Data Pack.

Helt uten kritisk realisme har man kastet seg på bølgen etter råd fra bestemte miljøer. Det bør få betydelige konsekvenser.

 

Erna Solbergs kronikk bekrefter alvorlig tankefeil

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: I Dagens Næringsliv kronikken 27.3. hevder Solberg at metoden for å bekjempe viruset er å stenge ned norsk økonomi.

Hun nevner ikke engang at det er andre alternative metoder, nemlig å isolere risikogruppene, opprette sosial distansering, men ikke legge til enda en krise på toppen av den første ved å stenge ned landets økonomi.

Solberg sier dernest at vi må stenge ned norsk økonomi for å redde helsevesenet, da det vil være behov for rundt 2700 Corona sengeplasser før påske.

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser derimot at 325 mennesker er innlagt pr 1.4 ved norske sykehus med Corona, antall personer som ligger på respirator er 105.

Sammenligner man med tall fra FHI for vanlig sesonginfluensa, ligger Norge svært lavt for 2020. Vi har et år med uvanlig få influensa tilfeller, hvilket betyr at sykehusene våre sannsynligvis har god kapasitet på pustemaskiner. Årene 2016, 2017 var langt verre.

Solberg hevder at de ekstreme tiltakene må gjøres også med tanke på andre syke som trenger hjelp. Men mange av disse har jo blitt fortalt at de skal holde seg hjemme. Det har omtrent aldri de senere årene vært så lavt belegg på norske sykehus som nå.

Stikkprøver viser at hjerteavdelinger nærmest står halv tomme, det samme gjelder Corona avdelinger på norske sykehus, jamfør Ahus. Hvor mange dør som følge av at de har fått beskjed om å ikke presse seg på helsevesenet og dermed får hjelpen forsent?

Fabelen om den kinesiske keiseren som ville redde kornet og derfor drepte alle fuglene er en passende analogi på Solbergs tankegang.

Vi har godt med ledig kapasitet på sykehusene våre selv om Corona slår middels inn, vanlig sesonginfluensaen er usedvanlig lav i år sammenlignet med årene før og dermed har få innleggelser. Skremselspropagandaen har medført at folk ikke bruker sykehusene, som sannsynligvis medfører flere unødvendige dødsfall, jamfør kreft, hjerte og så videre.

Dermed har vi alt annet enn overfylte sykehus. Avdelinger ligger sannsynligvis langt under gjennomsnittlig utnyttelse.

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Folkehelseinstituttets tall for influensa Norge
Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Tall om folkehelsen. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

Solberg mener reaksjon på internasjonal krise er å også stenge ned Norge innenlands

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Solbergs neste argument er at norsk næringsliv ikke er isolert fra omverdenen og at vi påvirkes av svak oljepris og uro i finansmarkedene. Derfor bør norsk økonomi stenges?

Men det rasjonelle valget er jo nettopp det motsatte, at det er viktigere enn noen gang å opprettholde aktiviteten i eget land som hotell, restaurant, skoler og bevege seg mellom kommuner, nettopp fordi det er så stor uro i finansmarkedene internasjonalt.

Når grensene stenges mot utlandet og import strupes, er det da viktig å ha aktivitet i eget land eller ikke?

Solberg sier dernest at oljeprisen settes på prøve. Nettopp. Det viktigste er derfor å holde landbasert verdiskapning i gang som utgjør om lag 500 milliarder i kvartalet.

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Herland Report subscribe
Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading. More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. Follow the trend and subscribe! 

 

Solberg er fornøyd med å bruke tusenvis av milliarder fra fellesskapets pengekilde?

 

Nedstenging av norsk økonomi må oppheves umiddelbart: Solbergs siste poeng i kronikken at Norge er “godt rustet” til å møte utfordringene, og antyder at Oljefondet er vår trygghet.  Man ser seg godt fornøyd med å spise et godt stykke av Statens Pensjonsfond?

En stor del er allerede forsvunnet i børskrakket, og regjeringen vil nå bruke to statsbudsjett på å rette opp konsekvensene av sin egen tankefeil om nedleggelse av norsk økonomi? Og dette er statministeren godt fornøyd med?

Med slike politikere ved roret, og slike bevisste beslutninger bør regjeringen kompansere næringslivet 100 % av skadene for de som rammes av disse “bevisst vedtatte skadene”. Dette også for å få verdiskapningen raskt tilbake. 

Solberg hevder at regjeringen støtter norsk næringsliv. Det stikk motsatte synes å være tilfelle: Regjeringen motarbeider næringslivet og ødelegger inntektsgrunnlaget for det fremtidige Norge.

Vi har aldri før i norsk historie sett en finanskrise som er påført oss fordi staten pålegger næringslivet å stenge ned. Regjeringen struper statens og landets verdiskapning. Dette på toppen av en allerede alvorlig pågående oljekrise som Norsk økonomi lider av.

Som alle vet, er det privat næringsliv som tjener pengene og den offentlige sektor som bruker dem.

Den skaden som regjeringen Solberg nå påfører Norge, vil få konsekvenser for landet i mange, mange år. 

Antagelig var beslutningen fryktdrevet. Å la seg gripe av angst er ikke en kvalitet vi kan ha hos en leder i krisetid. Det kan argumenteres for at Solberg regjeringens frykt for et virus har sendt Norge inn i tidenes verste økonomiske krise.

Eksisterer det ikke personer på Stortinget som kunne sagt Statsministeren imot? Hvis ikke Solberg umiddelbart åpner norsk økonomi, bør regjeringen gå.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever: Hanne Nabintu Herland, Herland Report

How Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever as Empathy is Founded upon Religious Thought

  When Karl Marx called for cancelling God and the abolition of eternal truths such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×