Jan Hanvold Herland Report

Nordmenn grundig rundlurt av media, hør hva Jan Hanvold bruker pengene til

 

Herland Report: Et liberalt samfunn skulle være liberalt. Man skulle godta meningsforskjeller og ulike måter å leve på. Slik er det ikke i Norge.

Vi har lenge levd under særdeles totalitære og intolerante medier som i altfor stor grad nekter det norske folk nyansert informasjon.

Se bare på behandlingen av Jan Hanvold og hør hva Hanvold blant annet bruker pengene til her, i et nytt Herland Report program lansert i dag. Hva går mye av pengene hos Visjon Norge til? Det snakker ingen i media om.

Hanne Nabintu Herland Report
Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud – som når millioner årlig med samtaler og artikler fra ledende vestlige intellektuelle.

I årevis har våre norske ny-marxistiske medier, som notorisk snakker med “en stemme og mener det samme” angrepet Hanvold og Visjon Norge.

Religionskritikk og åressens maktkritiske rolle er viktig.

Men å demonisere enkeltpersoner og grupper basert på spekulative indisier uten å fremlegge bevis er ikke maktkritikk.

Det er maktovergrep. Det er å ødelegge folks navn og rykte og burde vært straffbart.

Nå harKadafi Zaman og Janne Amble som programledere og TV2 laget en ny drittpakke ved navn Norge Bak Fasaden, nå anmeldt til Pressens Faglige Utvalg (PFU) sammen med journalist Mathias Ogre.  til PFU for brudd på Vær Varsom Plakaten.

Her insinueres det blant annet at Hanvold er bakmann for menneskehandel i Norge. Zaman og Amble har ikke engang giddet å gjøre research rundt hva Frikirkene i Norge står for og fremsetter feil på feil.

Kadafi Zaman er så feig at han i ettertid ikke engang våger å stille til et intervju om sin egen kunnskapsløshet, indisier og rykter fremsettes som sannhet, en polsk mann med kriminelt rulleblad i følge Hanvold, fremsettes som “TV2s sannhetsvitne”.Det burde vært straffbart å holde på slik. Les saken her. 

Se nedenfor vårt nylanserte program med Jan Hanvold, der vi får se andre sider ved Visjon Norge arbeidet som absolutt ingen i media snakker om: Hvor går egentlig mye av pengene som samles inn?

 

 

Totalitær kontroll over mediene og nettet til å svartmale og misbruke personer

 

Drittpakka finner du oppsamlet og katalogisert i den korrupte Google oppføringen som også landets sjefssosialister antagelig kontrollerer for å sørge for at det første du ser om “de som våger å ikke være sosialister eller ny-marxister” er kynisk utstuderte, spekulativt fremstilte drittpakker som får vanlige folk til å se ut som idioter?

Og slår man opp på Wikipedia, som er hovedkanalen for kulturradikalt oppgulp i Vesten, finner man en oppsamlingsplass for ny-marxistisk skittkasting om individer som er “kontroversielle”, hvilket i Norge betyr personer som stiller spørsmål ved det ny-marxistiske verdensbildet.

Det er, som alle ser, en trend i Vesten at ny-Marxister og sosialister går hånd i hånd med 1 prosenten av de rikeste kapitalistene i dag.

Stiller du spørsmål til den totale ensrettingen, skal du demoniseres. Dette har pågått i årtier.

 

NRK, verdensmester i hykleri, mottar selv milliarder i pengegaver

 

Selvsagt sies det mye rart på Visjon. Gjelder ikke det samme for NRK? Jeg antar at det man ikke tåler er at tradisjonelle kristne kan få vise sine egne møteprogrammer, som treffer de mange tusen hjem der eldre, gamle og bedehuskristne finner noe de liker.

Det skal man ikke ha noe av. Alle skal tvinges til å se på NRKs sosialporno, TV2 Farmen eller ….Skavlan.

I sovjetiske Norge er det staten som bestemmer hva vi får lov til å like. For staten betaler ut milliarder årlig til NRK, mediene mottar rundt 8 milliarder i stønader og pressestøtte, skriver Aftenposten.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Og det er våre skattepenger som finansierer dette intolerante totalitære monsteret som nekter oss nyansert informasjon om saker. Hvorfor kan vi ikke få se andre sider av en sak, men kun tillates en ensidig fremstilling?

Hva NRK gjelder, som ynder å kritisere Hanvold for pengeinnsamling, så mottar altså NRK man milliarder årlig i pengeinnsamling selv. I form av stønad fra staten.

Dette er blant annet en tvungen lisens som ingen slipper unna: gamle, syke, uføre, døende, narkomane, psykisk utviklingshemmede, fattige og absolutt alle mennesker tvinges til å betale enten de vil eller ei.

Selv om de aldri ser NRK, men velger TV3 eller andre kanaler, tvinges man like fullt – nå til og med systematisert via skatteseddelen (sic) til å betale.

Men når Hanvold, som leder Norges største kristne TV kanal får penger fra frivillige – den som vil kan gi, den som ikke vil trenger ikke å gi – til en kanal som ikke mottar en eneste krone i verken pressestøtte eller statsstøtte, da er tusen og ett ute.

Hanvolds betydelige arbeid i Moldova og andre steder, snakker man ikke om. Det fremstilles og insinueres notorisk som om Hanvold rapper pengene selv.

Det har man derimot aldri kunnet dokumentere, likevel fortsetter de spekulative insinueringene med uforminsket kraft. Se et av våre nylanserte programmer med Hanvold i denne artikkelen.

Hanvold har åpenbart ikke gjort noe kriminelt i disse årene. Hadde så vært tilfelle ville mannen for lengst vært halt og dratt gjennom rettssaker der TV2, NRK og samtlige ville skrevet hundrevis av artikler om rykter, anklager og beviselig kriminell adferd. Neida. Ingen har lyktes med det.

 

Trond Giske, Trude Drevland og mange flere

 

Motivet kommer dermed så inderlig godt frem: Norske ny-marxister som leder mediene våre og blir sittende i sine redaktørstillinger samme hvor mye det kynisk konspireres og bevisst fremsette usannheter om enkeltpersoner i avisene (Gard Steiro og VG). Trond Giske saken er en brutal politisk skandale som ingen rører.

Gard Steiro saken rundt Trond Giske er jo et eksempel på norsk mediekorrupsjon av klasse, det spiller altså ingen rolle hvor mye journalister lyver? Hvilken bredde har vi i dag, om jeg tør spørre? Alt er samkjørt i “gutteklubben grei” og alle avisene skriver omtrent det samme.

Hvem sto bak angrepet på Trond Giske og misbrukte grovt MeToo for å få fjernet mannen? Om jeg tør spørre? Svaret interesserer ingen av medieredaktørene, forstår vi.

Her kom den flotte MeToo bevegelsen som i Norge ble utnyttet politisk for å få fjernet en brysom politiker? Det spiller visst ingen rolle, bare man fikk fjernet Trond Giske, som VG skryter så voldsomt av.

Herland Report er i kontakt med en rekke journalister og personer som sitter temmelig sentralt plassert i norske medier, som er rasende over dette og mer, men kan ikke si et ord for da mister man jobben – og all anseelse. For ikke å snakke om blir utfryst og antagelig blir neste som skal hetses i de samme avisene man selv arbeidet i.

Eller som i Trude Drevland saken (med daværende Bergens Tidende, Trine Eilertsen med gode venner i spissen) hetses basert på indisier, anklager og rykter i flere år (!!) uten at man må stå til ansvar for det i ettertid. Der sitter disse personene og tenker opp fantasifortellinger om Høyrepolitikere og turer uimotsagt frem med indisier og anklager i årevis.

I Eilertsens tilfelle ble hun jo til og med belønnet med opprykk, det er helt, helt utrolig. Man gjør en dørgende elendig jobb med Drevland saken og får opprykk til Aftenposten.

Og dette er bare to av de mange eksempler på politisert forfølgelse mot enkeltpersoner, antagelig iscenesatt politisk for å få fjernet en brysom motstander?

Eilertsen ble til og med forfremmet til Aftenposten, som politisk redaktør, vel og merke.

Man forfremmer slike som i årevis bedriver spekulativ synsing basert på udokumentert bevis i jakten på å felle en politiker? Og så lurer mediene på hvorfor tilliten til media er historisk lav?

 

Trine Eilertsen og Gard Steiro BA
BA.

Religionskritikk er viktig, men hets basert på indisier er maktovergrep og elendig journalistisk makkverk

 

Pressens maktkritiske rolle er viktig. Men å demonisere enkeltpersoner og grupper basert på spekulative indisier uten å fremlegge bevis er ikke maktkritikk.

Det er maktovergrep. Det er å ødelegge folks navn og rykte og burde vært straffbart.

Hvor lenge skal vi godta at totalitære medieledere år etter år bevisst angriper i flokk og ødelegger enkeltmenneskers gode navn og rykte basert på udokumenterte anklager, indisier og rykter uten å presentere bevis?

Spekulative TV programmer og artikler dømmer en person lenge før saken har vært oppe i en rettsal der begge parter ble hørt og dømt rettferdig. For mange innebærer det uopprettelig skade da et inntrykket av uetterrettelighet har festet seg i folkebevisstheten. Dette vet medieledere meget godt, men gjør det like fullt i stadig nye saker.

For de som ikke vet hva ny-marxisme, så er dette betegnelsen på kritisk teori tenkningen til Frankfurter-skolen, som overtok universitetene utover på 1950 tallet og hvis sjefsideolog som flyttet til USA, Herbert Marcuse, ble 1968’er revolusjonens far. Sex, dop og rock’n roll.

 

 

Marcuse beskriver i A critique of pure tolerance om hvor viktig det er å begrense ytringsfriheten for majoriteten å fremme den kulturradikale minoritetens ideologiske mål: Fjerne respekten for borgerlige og tradisjonelle verdier i Vesten.

Det har altså hele tiden, siden 1968 og før det, vært viktig å mobbe kristne og de som ønsker å fremme Europas tradisjonelle, historiske verdier. Kort sagt, det borgerlige.

Siden inntok, som kjent, de kulturradikale ny-marxistene eliteposisjonen i samfunnet og i dag sementerer de sin makt med tyrannisk intolerant hånd i Norge.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og nylig utgitte New Left Tyranny som kommer på norsk i 2020. www.theherlandreport.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Let us take a closer look at how some of our well-known Western values …

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

The Age of Western Stagnation: Greed and Lack of Trust

  We live in an age of remarkable Western stagnation. Respect for traditional values such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×