Oslo Symposium 2019 Hanne Herland Report

Norge: En studie av totalitær makt – Nabintu, Oslo Symposium 2019

 

Herland Report: Les Herlands radikale tale på den konservative konferansen, Oslo Symposium 2019, der hun også snakker om Herland Reports internasjonale gjennombrudd med TV samtaler med ledende amerikanske senatorer, politikere, advokater, psykologer, kirkeledere, biskoper, NSA og CIA direktører samt USAs ledende whistleblowers og varslere:

De siste tiårene og særlig siden 1960-tallet har vi fullstendig skiftet idealer i Norge.

De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som en tydelig nasjonal identitet og solidaritet med de lovlydige borgerne, et sterkt folkestyre der politikernes rolle er å tjene folket,  har i stor grad blitt byttet ut med et ekstremliberalt system.

Vi var tidligere et land med vekt på den kristen/humanistiske arven som fundament, men nå i stor grad forakter de ti bud, kristendommen og de tradisjonelle verdiene som en gang gjorde Europa til en verdensledende sivilisasjon.

I dag følger våre politikere i stor grad en globalistisk økonomisk modell som kun tjener de som allerede er styrtrike.

Vi står midt i en fase der fattigdom og underklassen gjeninnføres i et gjeldstynget Norge, med nesten verdens dyreste matpriser, Europas dårligste veinett, halve arbeidsstokken på NAV og – en nasjonal propaganda som likevel forsøker å innbille oss at vi er verdens beste land.

Vi lever i et land der Arbeiderpartiet ikke lenger representerer arbeiderne, men en liten globalistisk elite som overhode ikke har befolkningens beste for øyet. «Demokrati» er i ferd med å bli en floskel man bruker i fine taler.

Dette gir jeg en detaljstudie om i min siste bok, «Det nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet», kjøp den her.

 

Ifølge Oxfam, har globalismen ført til at 62 personer nå eier over 50 % av verdens verdier. Den samme eliten eier også dagens toneangivende medier – 90 % av USAs medier eies av 6 konserner og norske aviser oversetter notorisk i stor stil artikler fra amerikansk presse og reflekterer ensidig deres perspektiv på verden. Norske medier er blitt de rikeste 0.1 prosentens mikrofonstativ.

Med kontroll over media, kan man lett påvirke opinionen og dreie informasjonsstrømmen til fordel for egen agenda.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

En skremmende fryktkultur råder, der journalister, lærere, professorer, statsansatte, barnevernspedagoger og dommere er redd for å si det de egentlig mener av frykt for å miste jobben, i et stadig mer autoritært og totalitært statssystem.

Vi avdemokratiseres i rekordfart, mens globalismens kapitaleiere som er avhengige av åpne grenser overtar styringen i nasjonene.

Respekten for nasjonal suverenitet og nasjonal selvråderett er lav, fordi dette er et hinder for fri flyt av kapital.

 

Oslo Symposium 2019 Hanne Herland Report
Herland talte på den konservative konferansen, Oslo Symposium 2019, fredag kl 13:40. Her sammen med Oslo Symposiums grunnlegger, Bjarte Ystebø.

 

Et eksempel på en av effektene av dette urettferdige, nye «One World Order» systemet, er at minstepensjonistene, som lovlydig har arbeidet et helt liv og betalt skatt til Norge, kun mottar et beløp som ligger langt under fattigdomsgrensen.

Mens Hillary Clinton, den notoriske krigshauken, tatt i løgn under ed foran Kongressen, kvinnen som sto bak Libya krigens grusomheter, kvinnen som sørget for at milliarder fløt inn i hennes egen Clinton Foundation, kvinnen som solgte USAs uran til russerne for deretter å motta betydelige beløp fra russerne inn på sin Clinton Foundation konto – denne kvinnens organisasjon mottar hundrevis av millioner fra den norske stat.

De allerede styrtrike får mer, mens folkets interesser skrapes. Det er nettopp dette systemet president Trump går til angrep på for å styrke nasjonalstaten, stanse menneskehandelen langs åpne grenser og sørge for at de rikeste betaler skatt.

Men tror man på VG og Aftenpostens propagandafremstillinger av virkeligheten, som tydeligvis den kulturradikale Hareide gjør, han som så aktivt bistår de religionsfiendtlige til å gjennomføre sine mål med denne nasjonen.

Man blir man jo ikke akkurat opplyst om hva som egentlig skjer i verden ved å lese Aftenposten, men blir derimot indoktrinert i Hillary Clintons korrupte narrativ.

Under Kjell Ingolf Ropstads ledelse kan det hende at til og med jeg stemmer på KRF, noe jeg aldri har gjort under den kulturradikale Hareide, en mann som sterkt har bidratt til avkristningen i Norge.

Og KRF var kloke nok til å velge Ropstad, med de religionsfiendlige kulturradikales lakei, Hareide ville KRF havnet under sperregrensen og forsvunnet ut av politikken.

Og frustrasjonen er stor over at folket begynner å tenke selv, Gro Harlem Brundtland uttalte nylig at «vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folket blir fortalt.» Og I USA, sier over 70 % at de ikke tror det de leser I avisene er sant, så lav tiltro har mange til avisenes budskap.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Dette er den type profesjonelle politikere vi fostrer i dag, de vet knapt noe om verden utenfor lille Oslo utenom det de har blitt fortalt av kyndige lobbygrupper.

Og med Arbeiderpartiet i spissen, får mistenkelig mange norske venstresidepolitikere toppstillinger i den USA styrte internasjonale arena i takt med at de gir ut milliarder av norske skattebetaleres penger. Judicial Watch som undersøker korrupsjon i det amerikanske statssystemet, som Herland Report TV nylig hadde intervjuer med i USA, poengterer dette.

 

Oslo Symposium 2019 Hanne Herland Report
Den kjente Dagen redaktøren, Vebjørn Selbekk deltar på Herland Report i programserien FRYKTLØSE NORDMENN. Vi er meget glade for også å snart få ham inn til Herland Report TV opptak, i det vi søker å finne intervjuobjekter som har noe genuint viktig å si, ikke bare gammelt, kulturradikalt oppgulp. KLIKK på bildet og se Selbekk i TV serien.

 

Clinton Foundation praktiserte et «pay for play» system, betal penger til Clinton Foundation og motta flotte premier som stillinger, tilgang til Clinton, favør i ren korrupsjonsstil.

Og her er Norge med Arbeiderpartiet i spissen særdeles aktive, nå sist ble Hillary Clinton møtt gledesstrålende og kalt «søster» blant Arbeiderpartiets ledere med privat torskemiddag på kvelden. Fint, for da vet vi hva slags notoriske løgnere Arbeiderpartiet gjerne kaller sine venner. Norge er som kjent også den nasjonen som betaler mest til FN i forhold til folketallet.

Vi står forøvrig midt i et internasjonalt gjennombrudd med Herland Report nettsiden, som allerede når millioner årlig også med TV programmene på YouTube kanalen vår.

Vi kommer nå rett fra USA med samtaler med amerikanske senatorer, CIA direktører, ledere for NSA, landets ledende advokater og Judicial Watch, biskoper og kirkeledere, journalister og ledende professorer, samt ledere for Black Lives Matter, ledende varslere eller whistleblowers, og kjente psykologer.

Programmene kommer utover våren på YouTube kanalen vår og nyhetssiden The Herland Report. Vi har en bred inngang i USA nå med en rekke kjente intellektuelle fra USA som jevnlig publiserer sine artikler på Herland Report, og jeg skriver blant annet også fast for en av USAs største konservative aviser.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Dagens kulturradikale elite angrep opprinnelig borgerskapets maktmisbruk, men er selv blitt samfunnets nye eliter som styrer med vel så hard hånd som borgerskapet før dem.

På brutalt vis har man innført sin religionsfiendtlige ideologi og undertrykt meningsmotstandere, sensurerte mediene, bekjempet det naturlige mangfoldet – stikk i strid med de fine flosklene vi hører om «åpenhet, mangfold og respekt».

Man har fullstendig omdefinert hva som er rett og galt i kulturen vår – med et åpenbart underliggende hat mot kristendommen og tradisjonelle verdier. Det som var rett før, er galt nå.

Monogami er galt for det hemmer den seksuelle utfoldelsen – Oslo er full av sex-klubber og prostitusjon som i befatter menneskehandel; grensesetting er galt for det setter grenser, familie er galt fordi der har folk en mor og en far; man bekjemper kriminaliseringen av narkotika, nasjonale grenser er galt, for det hindrer fri flyt av mennesker inn og ut av alle land, kristendom er galt fordi tradisjonelle religioner og de ti bud bør fjernes.

Og husk, over 70 % av Norges befolkning tror på en Gud ifølge den brede internasjonale undersøkelsen, ISSP 2008. I Europa tror over 80 % at Jesus Kristus er Guds sønn. I tillegg kommer muslimer, hinduer og andre religionsformer. Hele den europeiske majoriteten diskrimineres av de religionsfiendtlige, kulturradikale elitene. Man forakter altså selve demokratiet som handler om å respektere folkeopinionen.

De kulturradikales mål var å frembringe et utopisk, internasjonalistisk samfunn der religion ikke lenger fantes, men teoriene fungerte ikke som tiltenkt, det motsatte har skjedd.

Undertrykkende føydalsystemer har kommet tilbake, befolkningen er bundet til gjeldsherrer og kredittinstitusjoner, parforholdet smadret av en mannsfiendtlig feminisme, vi gjeninnfører klassesamfunnet, politikere løser ikke befolkningens problemer, men sørger for egne privilegier. Hverdagsmennesker lider.

 

“In New Left Tyranny, Hanne Nabintu Herland shows that the neo-Marxist New Left created a dysfunctional society by abandoning the working class and attacking traditional values. As a consequence, social cohesion dissolved into selfishness and a lack of personal responsibility. Western societies have been fragmentized into the hate politics of Identity Politics. This is a remarkable book by a remarkable person. Excellent work.” Dr. Paul Craig Roberts, leading American political economist. In the US, buy it here! In the UK, Europe use this link or browse for the book on the regional Amazon portal in your country.

 

For på samme måte som kapitalismen vant kampen om å bli rådende økonomisk modell, vant ekstreme liberalister som hater gudstroen, den sosiale revolusjonen i Vesten på 1960-tallet.

Vi har et statsstyrt TV system der NRK i over 50 år har kunnet pumpe ut gudsfiendtlig propaganda som latterliggjør tradisjonelle verdier.

Mediene i Norge mottar 8 milliarder i stønader årlig, rundt 8 milliarder av dine skattepenger doneres til disse arrogante og møllspiste redaktørene som strukturerer avisene sine etter 1960-talls mønstre og mørklegger et helt land med sin kunnskapsløse sosialistpropaganda, som setter folkegruppe mot folkegruppe, skaper helt unødige etniske konflikter, demoniserer muslimer som om hver og en av dem var en terrorist selv om det er vi som finansierer kriger og har bidratt til destabiliseringen av hele Midtøsten med våre aggressive kriger I andre folks land.

Og hver eneste nordmann tvinges til å betale tusenvis i året til det norske statsapparatets propagandakanal, NRK, enten man vil eller ikke.

Og NRK klager på den private TV kanalen VISJON og Jan Hanvold, der den som vil kan – og selv velger – kan støtte kanalen med et månedlig beløp, mens NRK selv tvinger hele nasjonen under trusler fra Statens Innkrevingssentral og svarte TV skjermer dersom det ikke betales tusener i lisens – dette presser man alle uføre, trygdede, minstepensjonister, syke, svake til. Hvilket tyranni!

Mens Hanvold ikke mottar en eneste krone i pressestøtte – selvsagt (sic), man hater jo kristne i dette landet og de gamle som liker å synge salmer «Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann». Den eneste TV kanalen i dette frihetsberøvede landet som faktisk bryr seg om ønskene til de gamle kirkegjengerne som savner bedehuset, er Hanvolds kanal. Og den skal man på død og liv hetse.

Medienes forakt for de kristne er en nasjonal skam. Vi blir opplært til å hate hverandre, istedenfor å elske hverandre. Var det dette pressestøtten skulle brukes til?

Konsolidering av statens makt over media, terrorisering av frihetstenkende journalister og konformering av den sosialistisk-globalistiske narrativ liketil at en journalist snart ikke våger å gjøre annet enn å kopiere det han ser i Aftenposten og VG?

Når ble Aftenposten et slikt STASI lignende propagandasystem? Var det pressestøttens hensikt at den skulle finansiere markedskreftenes overtakelse av demokratiet?

Europas såkalt progressive eliter burde for lengst vært omdøpt til «de regressive», disse som støtter forfeilede ideologier og ikke evner å forstå sin egen samtid.

Se deg rundt, hele Europa er møllspist.

EU faller sammen, vi plages med finanskriser med for mye gjeld som kureres med stadig mer gjeld, illegal masseinnvandring som koster milliarder, narkotikaepidemier, familiens tragiske sammenbrudd og nazismens tilbakekomst, der hele poenget er å se på hudfargen til en person. Dette er en holdning som gjennomsyrer venstresidens stakkarsliggjøring av innflyttere, noe som har gitt oss den nye underklassen.

 

Oslo Symposium 2019 Hanne Herland Report
Herland på Oslo Symposium, der talen blant annet handlet om abort. Vi har i Norge rundt 600 000 aborter siden loven ble innført, og folk klager over at muslimer overtar?

 

Når ble hudfarge et element som definerer et menneske? Mener man virkelig at Norge vil ha fremgang den dagen det bare er mennesker med hvit hudfarge og lyst hår her?

Er det ikke nettopp våre egne med hvit hud og lyst hår som har gitt oss den samfunnsdestruktive, religionsfiendtlige 1968er tenkningen? Nasjonal tilhørighet bør være et fokus, ikke etnisk bakgrunn. 7 milliarder mennesker har brun hud. Vi kan da ikke mene at hele verden er inkompetente?

Det var de nasjonalsosialistiske nazistene som evaluerte mennesker etter hudfarge, vi konservative har som ideal vektlagt individets kompetanse, arbeidsmoral, pålitelighet, utdannelsesnivå og så videre, som kvalifikasjonskrav.

Hudfarge bør ikke være en del av spørsmålet. Verdens pluralitet og mangfold er noe fantastisk, det er Gud som har gitt oss forskjellige hudfarger. Det er ikke et problem, men en berikelse!

Det vi trenger i dag er å styrke de opprinnelige europeiske kulturverdiene som en gang gjorde Europa til en fremgangsrik sivilisasjon: Hardt arbeid, nøysomhet, familien som bærebjelke, sparekultur, dannelse og høflighet, respekt for andre, reinvestering i bedriftene, arbeidernes rettigheter, nasjonal suverenitet.

Menneskets oppgave er å hjelpe Gud å gjøre verden til et bedre sted, ikke bare søke sin egen lykke, men arbeide aktivt for fellesskapet.

Vi mener at familien er samfunnets bærebjelke! Vi støtter den type opprinnelig kapitalisme – ikke dagens etikk-løse grovkapitalisme som baserer seg på grådighet uten samfunnsansvar – den opprinnelige kapitalismen var koblet til den protestantiske etikken som gir mennesket råderett over egne penger, egen eiendom, og samtidig krever reinvestering og redistribusjon av kapitalen slik at ikke bare en liten elite tar alle pengene.

Vi støtter ekteskapet, vi støtter lojalitet og trofasthet i parforholdet. Vi mener det er en av vår tids største feilgrep å fjerne det kristne verdifundamentet.

Vi støtter barnets rett til å leve og motarbeider innføringen av barnedrapskulturen som USA nå innfører, der Hillary Clinton aktivt støtter retten til abort frem til 9 måned, med mange i USA som diskuterer retten til å ta barnets liv også etter fødsel.

Og vi klager over at muslimer tar over i Europa, det er jo vi selv som har abortert bort hele generasjonen som skulle hatt jobbene som muslimene nå får. Og her går hele Arbeiderpartiets kvinner i protesttog når Statsminister Solberg ønsker å beskytte tvillinger og barn med Downs syndrom.

Man går i tusentall for å demonstrere for retten til å drepe et barn med Downs syndrom, eller en tvilling. Hva er det som feiler oss?

Selvsagt dør den kulturen som ikke engang vil ha sitt eget avkom!

Og vi kristne bør glede oss over å bli forfulgt for vår tros skyld, vi hetses og demoniseres i mediene med all slags løgn som står skrevet om oss.

Vi frykter ikke for denne tidsalderen, med dens totalitære trekk, dens innsnevring av ytringsfriheten, latterliggjøring av de som støtter de ti bud.

Vi er stolte over å ville ha et samfunn der idealet er å ikke stjele, ikke lyve, ikke begjære din nestes eiendom eller hans hustru, ikke ta livet av barn. Vi støtter et samfunn som respekterer skaperverket, som hyller Skaperen som lagde denne vakre verden der vi får lov til å leve i noen ganske få år før vi dør.

Og den som vil le av oss, må gjerne gjøre det. For den som ler sist, ler best. For vi skal alle møte døden, og alene måtte håndtere overgangen fra dette korte livet til det neste.

Og da skal mange bli overrasket over at den gamle boka man lo så godt av – denne Bibelen, denne verdens mest leste bok som 2.3 milliarder mennesker legger som fundament for sine liv.

Denne boken bejubles som verdens klokeste skrift med oppskriften til et godt liv for hundrevis av millioner mennesker i Sør Amerika, over hele Afrika, i Russland, i syd øst Asia, i Australia, som bare her i nord møtes med den dypeste ateistforakt blant de kulturradikale. Husk at kun cirka 4 % av verdens befolkning er ateister.

I dag tyranniseres vi nettopp av denne bittelille eliten I Norge, mens i resten av verden hylles Bibelen som det største litterære verk – tenk om denne foraktede boken blant elitene i Norge hadde rett i at det kommer et liv etter dette? Hva gjør du da?

Tenk om det er sant at Gud skapte verden, at av ingenting kommer ingenting, at en skaperkraft måtte ligge bak skapelsen av materien og at ute i universet finnes en kraft så stor og en levende person som var før alt dette ble til – og at hans navn er Gud den allmektige – og at vi alle skal møte ham etter døden og stå til regnskap for hvordan vi brukte vår tid på jorden?

La oss derfor reise oss opp og si tydelig ifra, på jobb, på fester, i familieselskaper, ikke la deg kue til stillhet og gå gjerne i gapestokken!

Si din mening, stå fast på ditt opprør mot den type meningstyranni som påtvinges oss ovenfra. Vi vil ha tilbake vår nasjonale frihet, respekten for mangfold og et sterkt verdifundament som vil legge grunnen for norsk vekst i årene fremover. Må Gud velsigne Norge!

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og nylig utgitte New Left Tyranny som kommer på norsk i 2020. www.theherlandreport.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Let us take a closer look at how some of our well-known Western values …

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

The Age of Western Stagnation: Greed and Lack of Trust

  We live in an age of remarkable Western stagnation. Respect for traditional values such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×