Terje Tvedt Rights Herland Report

Norge, verdenskjent for bruk av bistand for å kjøpe innflytelse

 

Herland Report: At bistandspenger så aktivt brukes som politisk pressmiddel i fattige land er en av Norges mest mislykkede prosjekter de senere årene.

Bruken av norske NGOs til å presse frem norske interesser, gjør bistandsfeltet til kanskje Norges mest aktive bidrag til korrupsjon verden over. Det gjelder Syria, afrikanske land, politikken med rause pengeutdelinger til Brasil og så videre.

Penger deles lemfeldig ut, kontrollmekanismene uteblir, Norge er nå verdenskjent som landet som har som taktikk å dele ut penger for å kjøpe seg innflytelse.

 

Herland Report Book The Culture war

 

I Afrika, et kontinent der det kan argumenteres for at korrupsjon er det største problemet, deler Norge villig ut milliarder i bistand, år etter år, til tross for at man vet at man bidrar til å forsterke korrupsjonsproblemet med denne typen utbetalinger.

Historien om Sør Sudan er en total skandale, folk er fullstendig klar over det, men politisk korrekt nok skriver norske medier null om det som egentlig skjedde der. En av de ytterst få som berører bistandsfeltet med et realistisk blikk er professor Terje Tvedt. Det er også innen dette han har sin ekspertise.

Han er forøvrig professor i geografi ved universitetet i Bergen og professor i global politikk ved universitetet i Oslo.

Følgelig, etter å ha betraktet utviklingen i mange år, har han trukket sine konklusjoner og det er ikke oppløftende lesning, men derimot en svært ærlig analyse av hvor elendig det går i Norge med vår aktive pengetildeling i ymse bistandsprosjekter i Afrika og andre steder.

Vi anbefaler alle å følge professor Terje Tvedts arbeider.

 

Her fra en artikkel fra Forskning.no i 2003:

“Det svært tette samarbeidet mellom staten, frivillige organisasjoner og forskningsinstitutter beskrives som “Den norske modellen”. I 2003 er flere tusen ansatte i statsforvaltningen, i rundt 150 frivillige organisasjoner, på forskningsinstitutter og universiteter knyttet opp til norsk politikk i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

– Hvert år forvalter dette systemet rundt 15 milliarder kroner. I 2003 vil norske frivillige organisasjoner motta om lag tre milliarder kroner fra Utenriksdepartementet til sitt arbeid. De driver bistand og nødhjelp i over 100 land og er involvert i nærmere 10 000 prosjekter, sier Tvedt.

Tvedt viser at det er bygd opp en gigantisk PR-kampanje for den gode sak, og analyserer dens konsekvenser for det norske demokratiet og for norske oppfatningen av Norges rolle i verden.

– Hvorfor er Norge aktive på Sri Lanka og ikke i Nepal? Hvorfor har Norge investert mange hundre millioner i Sudan men så å si ingenting i Kongo eller Rwanda, spør Tvedt.

Han poengterer at Norges konkrete politikk ikke kommer som et resultat av en politisk debatt eller som følge av en utenrikspolitisk plan.

– Stortinget utviser på dette feltet ingen aktivisme, de har snarere abdisert og er stort sett opptatt av skammens grense, det vil si av bistandens størrelse snarere enn politikkens konkrete innhold og faktiske konsekvenser.

Partiene får også store beløp til informasjon om u-land fra NORAD og til bistandsprosjekter fra departementet.
– Partiene har altså underkastet seg den utøvende makt, som blir dommer over partiene, det vil si at forholdet mellom statsmaktene er snudd på hodet.

Det er tvilsomt om dette er effektiv politikk, men det er uomtvistelig at dette ikke er i tråd med norsk statsskikk.”

 

About the author

Hanne Nabintu Herland is a historian of religions and bestselling author. She is the founder of The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts which have millions of readers/viewers yearly. This is a great place to watch interviews with leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum. Herland’s books include Respect, Det Nye Babylon, The Culture War. How the West lost its Greatness, and her latest, New Left Tyranny. The Authoritarian Destruction of Our Way of Life is available on Amazon, Barnes and Noble, across the USA and in 60 countries world-wide. New Left Tyranny shows how the neo-Marxist New Left turned their back on historical Western principles and became a destructive authoritarian force. www.theherlandreport.com

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Search for Inner Peace:CPC ill

Mental Health and the failure of Atheism

  Psychiatric disorders and mental health problems are skyrocketing in the United States. More people …

Traditional Western World ViewCapitol Hill, Huffington

The Traditional Western World View created the Civilization we are now Leaving Behind

In a time of upheaval and radically changing values in the West, it is important …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×