Myndigheters positive syn på Barnevernet stikk i strid med fagfolk - Randi Ørke

Myndigheters positive syn på Barnevernet stikk i strid med fagfolk – Randi Ørke

 

Det beryktede innlegget til barneminister Linda Helleland i Aftenposten, fortjener stadig et kritisk blikk. Det vi her ser er Norges myndigheters oppfatning tale gjennom ministeren.

Og Hellelands utsagn er stikk i strid med hva fagfolk rundt om i landet erfarer med barnevernet. Det er ubegripelig at hun og regjeringen har en motsatt oppfatning enn resten av landet, skriver Randi Ørke, pedagog med 40 års erfaring som barnehagesjef og styrer i barnehager. (Foto: Statsminister Erna Solberg, Nettavisen)

Den opprinnelige teksten var i brevsform til Familie og Kulturkomiteen, ved Kristin Ørmen Johnsen, som etterspill til barneminister Hellelands bagatellisering av de alvorlige utfordringene i barnevernet.

Herland Report fokuserer på norsk barnevern med en rekke artikler og web-TV programmer der fagfolk og rystende private historier kommer frem. Se blant annet psykolog Einar Salvesen snakke om sin erfaring fra norsk barnevern her og her. 

 

Myndigheters positive syn på Barnevernet stikk i strid med fagfolk - Randi Ørke Herland Report YouTube banner
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Alle vet at en må ha et barnevern i Norge, men hvilket barnevern? Som nå hvor en tar barn på akuttvedtak ut fra barnehager, skoler og hjem og setter foreldre i varetekt uten grunn. Dette er foreldre som tar sakene helt til høyesterett og vinner.

Samtidig som en får tragiske saker som Kristoffersaken og Glassjenta. Dette barnevernet bør ikke Norge være bekjent av. Men her er det tydelig at Linda Helleland og Bufdir feier problemene under teppet.

Faktisk de aplauderer det både i Aftenposten og på møter hvor direktøren står frem og sier at barnevernet ikke trenger ris, men et klapp på skulderen.

Da er det ikke rart at barnevernsfolkene fortsetter ufortrødent videre. De blir jo støttet av minister og direktør for den fatale jobben de utfører.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Så til problemet, utdanningen. Hvordan kan det være så slett barnevernsarbeid i hele landet? Det er bare å se på NOKUT sin tilsynsrapport For bachelor i barnevern 2017 så ser en at alle 11 innstitusjonene har mangler.

Barnevernsutdanningen har ikke fulgt med i timen, den er omtrent som på 70 tallet da den ble delt ifra sosionomutdanningen. Utdanningen har store mangler når det gjelder relasjonskompetanse, psykologi, barns utvikling , traumer og etikk.

Når en har så store mangler i kompetansen og dette blir satt i system med utrolig stor makt da er det faktisk en skremmende ubalanse, som en ser i barnevernet.  I tillegg er utdanningen kun 3 år , den burde  være min 5 år.

Hvordan kan det ha seg at en barnevernspedagog har kun 3 års utdanning og får servert barnevernsloven som gir så mye makt? Mens en psykolog( uten makt gjennom loven) har 5-6 års utdanning og autorisasjon.

I tillegg kan barnevernspedagogen gjemme seg bak taushetsplikten når det skorter på kompetansen.

Det er også svak skriftliggjøring fra barnevernet både når det gjelder saksfremstilling og møtereferat, og dessverre mye synsing.

Jeg mener bestemt at et barnevernskontor bør omfatte flere kommuner, der hvor kommunene er små. Kontoret må ledes av en jurist og nestleder må være psykolog.

Nå er jeg veldig godt kjent med at det er satt i gang videreutdanning for allerede utdannede barnevernspedagoger. Hva hjelper det når en starter i feil ende og gir de mer utdanning i jus og ledelse?

Det er grunnleggende utdanning i relasjonskompetanse, etikk og psykologi som må ligge i bunn før de gis mer makt. Grunnsynet på mennesket og den biologiske tilknytning må være fundamentet for utdanningen før en tar fatt på ledelse og jus, det er fremtidens barn og familier som nå blir ødelagt.

En ting er sikkert at dersom barnevernsbarn som ubegrunnet ble rammet av et svakt og udugelig barnevern går til sak mot staten, så har de mye skriftlig dokumentasjon via rettsaparatet helt til høyesterett.

Jeg har nok stoff til en doktoravhandling om ” Hvordan barnevernet ikke skal fungere.”

 

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Religious Revival in Russia: The Kiev Lavra Monastery complex has been the center for Christianity in Russia for centuries. CBN

How Atheist Communism produced Religious Revival in Russia and caused its return to Christianity

  As Americans now turn to Marxism in the hope of a better and more …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×