NRK om vår TV nye kanal.

NRK om vår TV nye medie kanal – Nabintu

 

NRK om vår TV nye kanal: Herland Reportomtales på NRK som en ny TV kanal i Norge. Og det har vært hyggelig å se at allerede første året med tilholdssted YouTube, fikk vi nærmere 6 millioner views.

VG har derimot irritert seg over rockeartisten Hans-Erik Dyvik Husby, som i ett av programmene snakker om tillitskrisen til media. Hør NRK Dagsnytt debatten med VGs Anders Giæver her ca. 18:40.

NRK viste i går klipp fra ett av våre programmer, med Dyvik Husby, som snakket om at folk nå vet at de blir desinformert i våre ensrettede medier.

Den ene som formidles er USA elitens maktperspektiv på verden. I USA er som kjent over 90 % av mediene nå kontrollert av 6 korporasjoner, med tette bånd til våpenindustrien og en temmelig kynisk finanselite.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall.

Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media.

 

Herland Report Banner Milo, Thranholm, Farrell, Jackson NRK om vår TV nye kanal

 

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.  Herland er født og oppvokst i Afrika, har bodd i Europa, Sør Amerika, Midtøsten og reist mye i Asia.

Informasjonen vi formidler søker å belyse enkelte sider ved virkeligheten, ofte de som ellers er lite omtalt, og kan brukes for å øke bredden av kunnskap om et tema. Vi mener informasjonen kommer fra troverdige kilder, men kan ikke garantere at artikler er uten feil eller feilaktige tolkninger.

Mohammed Usman Rana og Hanne Nabintu Herland NRK om vår TV nye kanal
NRK om vår TV nye kanal. With Dr. Mohammed Usman Rana at The Herland Report.

Artiklene og TV programmene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår komplekse verden bedre.

Vi tar ikke ansvar for feil, utelatelser av nødvendig informasjon eller andre svakheter ved artikler som publiseres eller gjesters uttalelser i web-TV programmer.

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje.

NRK om vår TV nye kanal. With Dr. Gerald Steinberg, founder of NGO Monitor in Jerusalem.

Retningslinjer for kommentarer innebærer at personhets, spam, feil informasjon som presenteres for å villede andre, grovt fornærmende, truende, hatefulle, grovt frekke, voldelige eller seksuelle kommentarer vil fjernes straks de oppdages.

Vi tillater ikke diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, handicap, seksuell orientering og vil fjerne disse, både på Facebook, i andre sosiale medier samt på websiden så snart slike oppdages.

The Herland Report er en non-profit, fristilt informasjonskanal som finansieres i sin helhet av støttespillere, vi mottar ikke finansiering fra verken fremmede stater, politiske grupper eller det norske statsapparat.

Ytringsfrihet var aldri ment som retten til å true andre, være frekk, hatefull og diskriminerende. Historisk var det definert som retten til å fullføre et rasjonelt argument i en saklig, nasjonal debatt.

Ytringsfrihetens hensikt var opprinnelig å sikre respekten for ulike raser, religioner, kjønn og pluralitet. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

Hanne Nabintu Herland Lillian Muller NRK om vår TV nye kanal.
NRK om vår TV nye kanal. In studio with Lillian Muller.

 

The Herland Report TV har også et “Livsstil” segment og “Religion and Faith” der vi tar opp tema knyttet til samliv, familie, den åndelige dimensjon, helse og hvordan ha et godt selvbilde og være et menneske som bryr seg om andre.

Det er mye egoisme og materialisme i vår kultur, ofte glemmes de indre verdiene, solidaritet og det varmeskapende. Dette og mye mer vil tas opp her og vår gallionsfigur er Lillian Müller.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The search for Meaning beyond Materialism The Euro Ill.

The search for Meaning beyond Materialism

  In the West, many now search for the meaning of life but fail to …

The Search for Inner Peace:CPC ill

Mental Health and the failure of Atheism

  Psychiatric disorders and mental health problems are skyrocketing in the United States. More people …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×