The Quest for Mental Health: Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report

NRK Verdibørsen: Det er mye positivt med andre land som ikke kommer frem i ensidige fremstillinger #Russland

 

Historiker Halvor Tjønn og jeg deltok nylig hos NRK Verdibørsen, P2 magasinet for etikk og livvsyn ledet av Aase C. Myrtveit og Olav Njaastad. Hør programmet nedenfor.

På spørsmål om mitt forhold til Russland og oppfatning av president Vladimir Putin:

Det jeg sa i intervjuet med avisen Dagen at president Putin er en av de lederne som kommer til å gå inn i historien som en stor leder i vår tid.

En av årsakene til at det kan fremstå underlig at noen sier dette for den norske befolkningen, er at vi har et stort medieproblem i Norge, fordi av bestemte grunner har vi mye propaganda i våre medier.

Vi lider av et veldig ensrettet og ensidig mediebilde, der vi ofte gjør det man gjør i Walt Disney tegnefilmer, karikerer i grov grad og deler opp verden i kategorier hvor noen beskrives som de gode i verden og andre de onde.

Vi mangler altså disse nyansene som er så viktige for å kunne forstå internasjonal politikk i et helhetlig bilde.

Russland er jo ofte en av de nasjonene som er “den onde nasjonen” med “de onde lederne”, pg på grunn av denne karrikeringen blir det vanskelig for nordmenn å forstå hva som egentlig foregår.

 

 

 

 

 

 

En hovedgrunn og årsak til denne propaganda i våre ledende medier er vi ofte ukritisk oversetter artikler fra USA og amerikanske medier.

I USA har det skjedd en voldsom konsolidering innen mediene der nå over 90 % av mediene eies av kun 6 mediehus.

Dermed får vi en situasjon lik det som Noam Chomsky i sin tid beskrev som “manufacturing consent”.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Når media blir et slags ekkokammer for politiske ledere, det vil si de styrtrike elitene i verden eier mediebedriftene som kjører frem ensidige forklaringsmodeller, blir det veldig vanskelig å forstå hvorfor noen sier at det kan finnes positive ting ved enkelte land. Som for eksempel Russland.

Berlin-muren falt jo i 1989. Russerne var lei av kommunismen, de ønsket mer privat frihet og privat næringsliv.

De har beveget seg bort fra kommunismen og i retning av tradisjonelle verdier, styrking av russisk historisk identitet.

De har gått fra å være ledet av en statsateisme til et land der over 70 % nå betegner seg som kristen ortodokse, mens vi i Vesten har hatt motsatt utvikling.

I Vesten har vi historisk hatt stor tro på de tradisjonelle verdier, individuell frihet og samtidig respekten for forskjellighet.

Vi hadde kapitalismen og fremveksten av de protestantiske verdier, som skapte det markedskapitalistiske samfunnet.

 

Herland Report banner
h The Herland Report is a Scandinavian news site and TV channel on YouTube, that is reaching millions yearly. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum.  Hanne Nabintu Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, known from the media for sharp analysis. SUBSCRIBE to the NEWSLETTER HERE.

 

Dette er jo også historiker Halvor Tjønn ekspert på å kunne fortelle oss mer om, hvilke verdier som var veldig viktige for Vesten.

Men vi har hatt en utvikling der vi i stor grad har forlatt verdiene som en gang gjorde Vesten til en sterk sivilisasjon. Blant annet har vi skapt en “sekularisme” som innebærer at vi avviser respekten for religionsfrihet.

Vår form for sekularisme har blitt en slags legitimering av ateismen, en slags opphøyet statsateisme. Lege Mohammad Usman Rana snakker mye om dette, også i programmene vi har med ham på Herland Report TV. 

Russland har gått fra å være en skarpt ateistisk stat til å bli en stat der man bruker aktivt det historiske fundamentet til å skape en russisk identitet bort fra noe av dette sterkt ateistiske man så i gamle dager.

Her ser vi kretsen rundt Putin og mange i Russland som tekker i den retning. Motivene kan være mange, men det trekkes uansett i denne retningen.

Når Putin først kom til makten, så var jo Russland preget av å være et tilnærmelsesvis anarki, under Jeltsin bidro mange av disse oligarkene til nærmest en statsoppløsning.

Putin har ryddet opp i my av det og det har vært en helt klar tanke fra russernes side at man ønsker å styrke russisk identitet og nasjonal identitet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Og slik jeg leste her i England i går (var i Skotland da intervjuet ble tapet), at senest den anglikanske kirke vokser her i England og man ser det som et uttrykk for patriotisme.

Slik at jeg tror at noe av den vestlige linjen med globalisering, fjerning av grenser også innad i Europa med en liten elite som styrer på vegne av folket, det får motstand gjennom Brexit og slike fenomener som at Donald Trump.

 

Hanne Herland Report
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator, born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and traveled extensively in Asia.

 

Nå er det klart at at det også er negative elementer ved Putins styreform. Vi vet at Russland er en enorm stat med over 140 millioner mennesker, med mange inneriksproblemer.

De har, kan vi kanskje si, en ekstrem elitetenkning og lider veldig under korrupsjon. Så det er mange negative ting som også preger Russland.

Hvor vellykket Putins utenrikspolitikk har vært med hans realisme, har også en betydning i hvorfor han nå har en veldig stor stjerne i svært mange land.

Men som jeg igjen sa, demoniseres Russland i stor grad i land som Norge og andre vestlige land.

I Europa sier 80 % av befolkningen at Jesus er Guds sønn, oppsto fra de døde, altså en helt klar kristenkulturell profil.

I Norge, i henhold til en av de største undersøkelsene gjort i Norge,  sier over 70 % sier at de tror på en Gud. Rundt 80 % er også tallene for USA, slik at det vi også ser er en slags parallell virkelighet mellom den virkeligheten som mediene beskriver og det folket tenker.

Vi er mange som ønsker et nytt fokus på de historiske, tradisjonelle verdier og syntes det var noe veldig flott med den protestantiske etikken – du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære din nestes eiendom. Vi tror landet vårt ville nytt godt av en moralsk opprustning. Men de som tenker slik utsettes for en betydelig kulturradikal demonisering i dag. Man hetses, skrives løgnaktig om i mediene og så videre.

Nå har vi altså et samfunn der det er om å gjøre å være mest mulig verdirelativ.

Det er en verdiløshet, og det er nettopp ønsket om de sterke verdiene vi hadde, deriblant den religiøse etikken som har en evne til å motivere mennesker til solidaritet og gode handlinger.

Dette er verdier som har vært mye sterkere enn i dag, når vi har en kultur som går mot selvrealisering og egoisme, hedonisme og nihilisme.

Jeg vil gjerne si at dette er også en virkelighet, der befolkningen i Europa ønsker nasjonal tilhørighet, det er en antiglobalisering, som også ligger i noe av denne protesten fra kristne miljøer og støtten til Putin.

Det innebærer en protest mot et internasjonalistisk styresett, som vi har fått i Vesten i dag hvor vestlige ledere i stor grad ikke respekterer det befolkningen ønsker.” Hør hele intervjuet i LINK.

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Historic Liberalism and Freedom of Choice: Freedom defined as the right to behave responsibly

  At this point in history, the West is leaving behind its belief in classical, …

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×