Myndighetenes generalisering om barnevern skjuler reelle tall, Marianne H. Skånland

TV SERIE: Einar Salvesen om barnevernstragediene i Norge som staten ikke vil snakke om

 

Herland Report TV (HTV): Hanne Nabintu Herland samtaler med Einar Salvesen, KIBB om barnevernstragediene i Norge som regjeringen Solberg ikke ønsker å ta ansvaret for.

Overgrepene i norsk barnevern møter betydelig internasjonal kritikk, mens regjeringen Solberg og barnevernsledelsen nekter å ta selvkritikk.

Ansvarsløsheten rammer barn på en dramatisk måte, mens statlige krefter arbeider for å opprettholde dagens system. Selve premissene for barnevernets nåværende praksis bør det stilles spørsmålstegn ved.

I Norge finnes det mange mennesker som har forsøkt å gjøre noe med situasjonen. Til tross for mange år med kritikk mot barnevernet i mediene samt internasjonale medier, fastholder regjeringen Solberg sin praksis.

Hør den dramatiske historien til spesialist i klinisk psykologi, organisasjonspsykologi og mangeårig engasjert i barnevernssaker, Einar Salvesen, som snakker om de betydelige problemene i norsk barnevern.

Han fremstår som Norges fremste varsler innen feltet og leder Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB), som ønsker en fullstendig restrukturering av barnevernet.

Dette er det første programmet i en serie som tar opp forhold rundt norsk barnevern. Se det andre programmet med Salvesen her.

 

TV SERIE: Barnevernstragediene i Norge som staten ikke vil snakke om -  Einar Salvesen
Einar Salvesen er klinisk psykolog, organisasjonspsykolog med mangeårig erfaring fra barnevernssaker. Han fremstår som Norges fremste varsler innen feltet og leder Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB), som ønsker en fullstendig restrukturering av barnevernet.

 

Sitat: “Jeg hadde jo en periode på 1990-tallet da jeg jobbet med barnevernssaker. Da synes jeg det var et helt annet klima enn i dag. I rettssalen i dag, for eksempel, er det om å gjøre å vinne en sak, mens da var det viktigste å finne gode løsninger.”

“Da var det regjeringsadvokater som var inne på kommunens side, og de var selvfølgelig dyktige og fikk klar beskjed av sin leder at det var ikke om å gjøre å vinne disse sakene, men å finne frem til gode løsninger. Hele denne kulturen er borte nå.”

Salvesen forteller sin dramatiske historie belyser også ansvarsfraskrivelse som tendens i etaten.

Han understreker i de kommende programmene der han forteller om sine erfaringer med etaten at det gjøres mye bra arbeid i barnevernet, men at behovet for strukturelle endringer er dramatisk.

 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.

Check Also

The Socialist State and Conservatism: Edmund Burke: On Conservatism, Liberalism and Opposition to the Socialist State

The Socialist Marxist State versus Conservatism and Freedom

  Herland Report: On the Opposition to the Socialist State: One may argue that Europe …

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Herland Report: Western Marxist Liberalism: Let us take a closer look at how some …

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close