Myndighetenes generalisering om barnevern skjuler reelle tall, Marianne H. Skånland

TV SERIE: Einar Salvesen om barnevernstragediene i Norge som staten ikke vil snakke om

 

Herland Report TV (HTV): Hanne Nabintu Herland samtaler med Einar Salvesen, KIBB om barnevernstragediene i Norge som regjeringen Solberg ikke ønsker å ta ansvaret for.

Overgrepene i norsk barnevern møter betydelig internasjonal kritikk, mens regjeringen Solberg og barnevernsledelsen nekter å ta selvkritikk.

Ansvarsløsheten rammer barn på en dramatisk måte, mens statlige krefter arbeider for å opprettholde dagens system. Selve premissene for barnevernets nåværende praksis bør det stilles spørsmålstegn ved.

I Norge finnes det mange mennesker som har forsøkt å gjøre noe med situasjonen. Til tross for mange år med kritikk mot barnevernet i mediene samt internasjonale medier, fastholder regjeringen Solberg sin praksis.

Hør den dramatiske historien til spesialist i klinisk psykologi, organisasjonspsykologi og mangeårig engasjert i barnevernssaker, Einar Salvesen, som snakker om de betydelige problemene i norsk barnevern.

Han fremstår som Norges fremste varsler innen feltet og leder Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB), som ønsker en fullstendig restrukturering av barnevernet.

Dette er det første programmet i en serie som tar opp forhold rundt norsk barnevern. Se det andre programmet med Salvesen her.

 

TV SERIE: Barnevernstragediene i Norge som staten ikke vil snakke om -  Einar Salvesen
Einar Salvesen er klinisk psykolog, organisasjonspsykolog med mangeårig erfaring fra barnevernssaker. Han fremstår som Norges fremste varsler innen feltet og leder Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB), som ønsker en fullstendig restrukturering av barnevernet.

 

Sitat: “Jeg hadde jo en periode på 1990-tallet da jeg jobbet med barnevernssaker. Da synes jeg det var et helt annet klima enn i dag. I rettssalen i dag, for eksempel, er det om å gjøre å vinne en sak, mens da var det viktigste å finne gode løsninger.”

“Da var det regjeringsadvokater som var inne på kommunens side, og de var selvfølgelig dyktige og fikk klar beskjed av sin leder at det var ikke om å gjøre å vinne disse sakene, men å finne frem til gode løsninger. Hele denne kulturen er borte nå.”

Salvesen forteller sin dramatiske historie belyser også ansvarsfraskrivelse som tendens i etaten.

Han understreker i de kommende programmene der han forteller om sine erfaringer med etaten at det gjøres mye bra arbeid i barnevernet, men at behovet for strukturelle endringer er dramatisk.

 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Alexandr Solzhenitsyn: Men have forgotten God; that’s why all this has happened

  The West has, in recent years, bestowed upon itself an immense weight of suffering …

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism Turkish Post

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism

  The most famous political philosopher in Russia, anti-communist, anti-Marxist Aleksandr Dugin, who recently gave …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×