Politisk SENSUR i Irland: Nei til abort diskriminieres av Google, Facebook boikott Irish Times, Herland Report

Politisk SENSUR i Irland: Nei til abort diskriminieres av Google, Facebook boikott

Det er meget positivt at VG tar opp Irlands abortkamp uten det vanlige ensidige mediefokuset på nei-til-abort siden.  Dette er helt uvanlig også i norsk sammenheng. Et norsk skrekkeksempel er Nettavisen med “Når religion dreper kvinner”, et klassisk eksempel på media som ja-sidens propagandakanal.

Så, de varmeste gratulasjoner til VG som har valgt å belyse Irlands maktkamp mellom ja- og nei-siden til abort på en balansert måte. Hele Irland koker nå over med abort-slagord, der landet til uken skal stemme for eller imot endring av dagens forbud mot abort som innebærer et totalforbud mot abort med mindre mor risikerer å dø.

Vi har tidligere omtalt uretten ved at Irlands mainstream medier samlet ser ut til å støtte grunnlovsendringen, og skriver artikler til støtte for ja-til-abort synet, uten at man tillater tilsvarende antall artikler for nei-siden.

Sosiale medier – og den såkalte internett-friheten – har dermed vært nei-sidens eneste mulighet til å reklamere for sitt budskap, meldes det. For to uker siden la også Google og Facebook ned forbud mot å bruke sosiale medier til  nei-sidens budskap, noe som har støtt på sterk motstand fra irene.

Til Herland Report melder vanlige irere at nei-sidens plakater blir revet ned i det som fremstår som et organisert fremstøt, og at nei-sidens folkebevegelse har respondert med å klistre opp desto flere plakater.

Ron-Paul-Herland-Report-TV-banner-
The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

Mange hevder nå at den politiske kontrollen over sosiale medier gjennom den pågående Facebook styringen mot å “skjule ” ikke-liberales budskap, innebærer at også ytringsfriheten på internett nå strupes ned av Google, Facebook og Amazon at også sosiale medier ved Google og Facebook har forbudt nei-siden å argumentere for sitt ståsted.

De er bekymret over at vi skal vinne, og forsøker å strupe ned vår ytringsfrihet, sier Save The 8th amendment in the Irish constitution, Pro Life Campaign og The Iona Institute.  De hevder at Googles avgjørelse å nekte Nei siden tilgang til å reklamere for sitt budskap på internett, handler om sensur, ettersom nei-siden i utgangspunktet ikke tillates tilgang i de ledende mediene.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Internett var den eneste plattformen som var tilgjengelig for nei-siden å argumentere for sitt budskap, eneste plattform der nei-siden kunne kommunisere direkte med velgerne. Nå stengte altså Google ned denne muligheten, mens nei-siden i utgangspunktet ikke har samme tilgang til pressen som ja-siden.

Den alvorlige sensuren som rettes mot nei-siden, som ikke har tilsvarende tilgang til media, samt også nektes tilgang til sosiale medier har skapt furore i Irland.

Nei-til-abort folkebevegelsen har dermed mobilisert enda mer i gatene, og satt opp desto flere postere, meldes det til Herland Report fra lokale irere.

Man mener at dersom denne typen folkeavstemninger skal være rettferdige, må både ja-siden og nei-siden ha likeverdig tilgang til mediene. Nettopp dette har vært de sosiale medienes og internett generelt sitt fortrinn, frem til sensurprosessene også begynte med skjerpende kontroll fra tidlig høsten, 2017, å strupe ned friheten også på internett og i sosiale medier. Les artikkel om dette her.

Politisk SENSUR i Irland: Nei til abort diskriminieres av Google, Facebook boikott Irish Times, Herland Report
Politisk SENSUR i Irland: Nei til abort diskriminieres av Google, Facebook boikott Irish Times, Herland Report.

VG belyser nei-til-abort siden på følgende måte, uten den vanlige “underliggende negative omtalen” som er vanlig når media generelt omtaler nei-til-abort siden. Her sakset:

Forslaget irene skal stemme over førstkommende fredag, er om det åttende grunnlovstillegget, som i praksis er et totalforbud mot abort med mindre mor risikerer å dø, skal droppes, slik at Irlands abortlover vil likne mer på andre EU-lands.

Det åttende grunnlovstillegget ble innført etter en folkeavstemning i 1983. Det fastslår at et ufødt barn har samme rett til beskyttelse som moren, og forbyr abort i nesten alle tilfeller. Fredag 25.mai stemmer irene over om grunnlovstillegget skal fjernes.

Abortmotstandsbevegelsen i Irland har lenge vært sterk, men de siste månedene har interessegruppene giret opp kampanjeaktiviteten til et helt nytt nivå. Det står mye på spill, forteller organisasjonen Pro Lifes talskvinne Anne Murray til VG i Dublin.

– Det handler om menneskerettigheter. Et menneske skapes den dagen det unnfanges, og må ha samme rett til liv som moren. Vil vi virkelig ha et samfunn hvor de sterkeste skal få velge hvem som skal leve og hvem som skal dø?, spør den kortklipte kvinnen i sober, blå drakt, retorisk.

– Vi har virkelig merket en økning i støtten til saken vår de siste ukene. Det har vært tøft frem til nå, med en partisk presse og forsøk på å kvele debatten, men nå begynner folk å få øynene opp, sier talskvinnen for Pro Life til VG.

– Bildene av fostrene er kanskje ubehagelig for noen å se på, men kanskje må vi rett og slett ta inn over oss realitetene av hva abort er! Bildene viser abortens sanne ansikt, forklarer talskvinne Murray alvorlig.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Alexandr Solzhenitsyn: Men have forgotten God; that’s why all this has happened

  The West has, in recent years, bestowed upon itself an immense weight of suffering …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×