TV intervju: Psykolog Einar Salvesen snakker sjokkerende om overgrepene i Barnevernet

 

Se barnevern-programmene på Herland Report TV (HTV): “I barneverssaker ser vi at det kan svikte i alle ledd helt opp til høyesterett,” sier spesialist i klinisk psykologi, organisasjonspsykologi og mangeårig engasjert i barnevernssaker, Einar Columbus Salvesen.

Han snakker i en rekke Herland Report programmer om hva som har gått galt i barnevernet, dette er det andre i serien. Se det første her.

Salvesen fremstår som Norges fremste varsler innen feltet og leder Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB), som ønsker en fullstendig restrukturering av barnevernet.

Salvesen forteller om alvorlighetsgraden i at vi har en stat med nærmest total kontroll, der barnevernet feier bort enhver kritikk. Internasjonalt møter også Norge betydelig motstand for vår barnevernspraksis, og mediene er ofte fulle av saker der barnevernet tok feil i stygge saker. Likevel ser vi en regjering som på ingen måte tar tak i de alvorlige sakene, og på ingen måte går barnevernsledelsen i sømmene.

 

Han snakker om hvorfor han valgte å gå åpent ut om disse sakene som skaper så mye smerte i vanlige norske familier som fratas sine barn på urettmessig grunnlag.

“En sikringsmekanisme som jeg har som psykolog, eller en lege eller advokat har, er at dersom vi utfører en jobb der pasienten eller personen er direkte skadelidende under det, så må jeg stilles til ansvar for det. Jeg kan miste lisensen, komme i fengsel og så videre. Da tas dette på alvor i de tilsynene som skal etterse at vi gjør en god jobb og det er bra.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

“Når det gjelder barnevernskontorene, så stilles ikke de til ansvar. Den enkelte saksbehandler som holder på med så vanskelige oppgaver og så viktige oppgaver, stilles ikke til ansvar for at de gjør feil. Og det er jo en type virkemiddel som er veldig viktig, nettopp når man har en slik stilling.”

“Det satt i ryggraden på meg at staten gjorde en god jobb. Jeg hadde aldri trodd at det jeg har blitt vitne til kunne skje i dette systemet.”

“I Norge sitter det i ryggmargen at vi har tro på staten. Og det kunne vi vel ha oppover i 1950-årene og etterkrigstiden. Det er klart at staten løftet Norge på en veldig fin måte. Det ble mer likeverd, folk kunne få seg utdannelse og så videre. Dette har fungert bra frem til 2000, men så har det blitt et mer og mer autoritært samfunn.”

“Baksiden av sosialismen er at man skal inn og kontrollere alle mulige forhold for at folk skal få det bedre. Og man har også tenkt at man skal kontrollere familiene. Det har utviklet seg mer og mer til en finmåling av hva som foregår i familien, og loven legger også opp til dette.”

“Loven stiller meget store krav til det enkelte barnevernskontor, og jeg misunner ikke den enkelte barnevernslederen som skal gå ut med de har til rådighet og avgjøre endel av disse sakene.”

“Da skjer det ofte store og grove feil, fordi man har jo ikke kompetanse og ekspertisen finnes ikke som gjør at man kan gå inn i en familie og avgjøre raskt nok hva som skjer i en familie, i henhold til lovens krav.”

Salvesen understreker at det gjøres mye bra arbeid på det enkelte barnevernskontoret, her finnes gode eksempler på mye godt arbeid. Men det grunnleggende behovet for strukturelle endringer og endringer i barnevernets ledelse er dramatisk.

 

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Bill Gates Warns of the Next Pandemic: Bill Gates and Partners Took Control Over Covid-19: Reuters

The Dark Side of the Digital Revolution

  People love the digital revolution.  It allows them to work from home and avoid stressful …

The Declining West: The search for meaning beyond Materialism. Hanne Nabintu Herland

The Declining West Now Hates the Values that made us Great in History

  Former Pope Benedict XVI often pointed out that the secular focus on scientific and …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×