RADIO NOVA intervju om hvorfor Hillary Clinton er verst

 

Hvorfor Hillary Clinton er verst: Kritisk om Hillary Clinton fra Radio Novas podcast “Kapitalen”.  Jeg hevder i programmet at det er et hovedproblem med norsk presse at det foreligger en så sterk konsensustenkning og gruppepress som gjør at omtrent alle avisene mener omtrent det samme.

Det meste presenteres i ren propagandaformat ala “Trump-hets” og “Hillary-hyllest”, der nyansene forsvinner som følge av tung manipulasjon. Enten du leser Dagbladet, VG eller Aftenposten så får du de samme meningene fra ledere, kommentatorer og så videre, det er påfallende samkjørt og helt ute av takt med god journalistikk.

Herland Report YouTube banner
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Hvorfor Hillary Clinton er verst: Det virker som om alle drikker den samme “fredags-pilsen” og er mest opptatt av å delta i “gutteklubben grei” og bli godt likt av hverandre.

Det du får presentert er det ikke-demokratiske USA elitens meninger, videreført i “cut and paste” format fra USA aviser som eies av den samme eliten.

 

RELATERTE ARTIKLER:

Hillary Clinton kritiseres omtrent ikke i ledende amerikanske aviser, og støttes av disse ikke-demokratiske kreftene, og dermed støttes hun også av norsk presse som ukritisk følger etter som nyttige idioter.

Norge har forøvrig virkelig tatt rollen som nyttige idioter og gode hjelpere for det ikke-demokratiske

amerikanske maktapparatet – som kjent er Norge og Saudi Arabia de fremmede statene som betaler mest inn til Clintons private Clinton Foundation – en organisasjon som nå er under etterforskning i USA, blant annet fordi givere får påfallende mange saker igjennom ved hjelp av Demokratene.

For Norges del har hundrevis av millioner gått til Clinton Foundation og andre amerikanske tiltak, med det påfallende resultatet at norske politikere i bemerkelsesverdig grad de siste årene får ledende stillinger innen USA kontrollerte internasjonale organisasjoner.

Vi har Jens Stoltenberg, Espen Barth Eide, Torbjørn Jagland og så videre, nå også Erna Solberg. Hadde det samme skjedd i Afrika, ville vi øyeblikkelig kalt det ren korrupsjon og økonomisk sammenblanding.

At ikke utenriksministre som Børge Brende skammer seg over å så åpenlyst delta i denne typen aktiviteter, er for meg helt ubegripelig. At ikke norske medier hudfletter de samme politikerne, er tilsvarende ubegripelig. (Dagbladet er unntak her, de skrev om saken i sommer).

Norge mister jo helt retten til å kritisere andre for korrupsjon, når vi så villig deltar i det samme korrupte systemet gjennom vår tilknytning til det amerikanske maktapparatet og Hillary Clinton, en person som nå er under etterforskning i USA, etter tiltale tatt ut av FBI, – likevel smiler vi og støtter videre en kandidat som har løyet for Kongressen under ed – gang etter gang etter gang.

Både Judicial Watch, Wikileaks og andre har aktivt bidratt til å avsløre den pil råtne løgnkulturen som omgir Clinton.

Hun har også løyet om emailer, løyet om sin rolle i Benghazi saken, vært aktivt innblandet i organiseringen av å transportere NATO våpen som endte i Al Qaida hender i Libya over til Syria rebeller med tilknytning til de samme terrorgruppene, via Tyrkia, men kritiseres altså likevel ikke i amerikanske medier – som eies av hennes støttespillere.

Som kjent eies rundt 90% av amerikanske medier av seks mediebedrifter, samtlige støtter Clinton.

Det ser heller ikke ut til å bekymre norsk presse at USA ikke lenger regnes som et demokrati. Til det er maktkonsentrasjonen samlet i altfor få hender.

Rapporter fra ledende universiteter som Princeton og Stanford, samt opprop fra USAs viktigste intellektuelle betegner USA nå som et oligarki, der et fåtall styrer på vegne av folket, men ikke et demokrati og folkestyre.

De ikke-demokratiske, autoritære tendensene i USA støttes også, åpenbart, ukritisk av norsk presse som omtrent ukritisk viderefører Trump-hets og Hillary-hyllest aldeles uten å reflektere over hva de støtter.

 

ANDRE ARTIKLER:

 

Hvorfor Hillary Clinton er verst: Hillary Clinton har vist en bemerkelsesverdig villighet til å støtte ytterligere ødeleggelse av Midtøsten stater – nå blant annet uttrykt gjennom hennes ønske om en “no fly zone” over Syria og ønsket om å sende inn bakketropper.

Russland har foreløpig respondert på de betydelige truslene mot verdensfreden som en Clinton seier ville medføre, med å flytte deler av sin militære flåte til havområdene rundt Kypros og i nærheten av Syria.

Man vet at hun er meget kapabel til å starte en verdenskrig, noe USA kunne trenge – slik som før andre verdenskrig da amerikansk økonomi også lå i grus på 1930-tallet og verdenskrigen løste USAs økonomiske vanskeligheter og satte dem tilbake på toppen.

 

Herland Report banner
The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews with thought leaders here!

 

Den amerikanske rotete håndteringen av Midtøstens konflikter er jo dramatisk påfallende. Amerikanerne kjemper imot Daesh/ISIS i Mosul, men kjemper for de samme gruppene i Aleppo.

Amerikanske bombefly bidrar til å hjelpe Al Nusra, Daesh og andre i Øst Aleppo, blant annet ved å bombe broer som gjør det lettere for disse å forskanse seg, – parallelt med at man i amerikanske medier vektlegger bilder fra Mosul , der man altså “kjemper imot” de samme gruppene.

Selvsagt vet USA hva de gjør, dette er bare ett av de mange eksemplene som peker i retning av at USA ønsker å eskalere konfliktene i regionen, konflikter som lett kan utvikle seg til en tredje verdenskrig. Til og med kinesiske slagskip ligger nå i Middelhavet.

Den elendige amerikanske økonomien står i sentrum. Den amerikanske sentralbanken er, som kjent, privat eid av noen få familier.

Disse kjemper nå for å ikke miste sine penger – USA er som kjent betydelig begjeldet med rundt 20 trillioner dollar i gjeld, noe som lett, ved en enkel renteforhøyelse, kan sende landet inn i en brutal konkurs.

Man har, som kjent, ikke løst 2008 finanskrisen, men videreført den. En følge av det vil være at USA går fra å være et såkalt I-land til et U-land på kort tid.

Det er rasjonelt å anta at realitetene er så brutale for dagens amerikanere, at brutale virkemidler også vil brukes i et forsøk på å endre situasjonen.

Med andre ord, jeg antar at Hillary Clintons krigsvillighet og vilje til å bidra til det man på engelsk kaller “total war”, kan her være USA under Clintons ønskede løsning på egne økonomiske utfordringer.

Man vet at dersom Clinton vinner valget, vil det antagelig være et ønske fra hennes side å bidra til en eskalering av krigen i Syria med øket støtte til Al Qaida gruppene der. Mange husker selvsagt at det var dette NATO bidro til i Libya, – å hjelpe Al Qaida affilierte grupper til makten.

Mannen som var en ledende støttespiller til NATO invasjonen og som ble militær guvernør i Tripoli straks byen falt, som også ble hyllet av amerikanerne som “libysk frihetsforkjemper og nasjonalhelt” (det finnes fine bilder av John McCain sammen med Abdulhakim Belhadj) var før Libya krigen leder av en av de Al Qaida affilierte gruppene i landet.

I 2015 ble samme mann ISIS leder i Libya, altså bragt til makten med NATOs og Norges aktive hjelp. Dette er Norge meget klar over.

Jeg har skrevet om det og en rekke internasjonale aviser har hatt brede oppslag om dette. Likevel støtter vi aktivt Hillary Clinton videre, kvinnen som regnes som arkitekten bak Libya krigen og fasilitatoren for dens gjennomførelse. I denne saken er det ikke lenger uskyld, det gjelder også våre ledende politikere. De vet hva de støtter, de vet hva de gjør. 

Er det virkelig slike kandidater Norge og norsk presse ensidig ønsker å støtte ved et amerikansk valg? Dette og mye mer tas opp i “Kapitalen”, et radioprogram fra RADIO NOVA. 

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Let us take a closer look at how some of our well-known Western values …

John Rockefeller and modern medicine: John Rockefeller Getty

John Rockefeller: How he took control over Modern Medicine

  John Rockefeller and modern medicine: The 1910 Flexner Report laid the foundations of the …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×