Conservative Feminism: Hanne Nabintu Herland

Selve panikken over Corona største årsak til massiv økonomisk nedgang

 

Herland Report:  Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk nedgang og nye kapitalkrefters overtakelse i månedene som kommer.

Mediene har bidratt sterkt. Statsminister Erna Solberg stenger nå ned norsk økonomi, hvor klokt er det?

60-80 % av befolkningen vil få viruset, sier britiske myndigheter.

Men i 2018 hadde USA alene rundt 80 000 døde fra en vanlig influensa, 650 000 dør årlig på verdensbasis på grunn av regulær influensa, ifølge WHO. 

Fordi ingen sammenligner tall med vanlig influensa, fremstår Corona som ekstremt farlig. Også Bill Gates står i spissen for å hevde at dette er århundredets største pandemi.

Tall fra Kina viser kun rundt 3000 døde og 10 000 fortsatt smittede. De er nå over toppen og sender sitt utstyr til Italia og andre steder for å hjelpe til der.

Corona er utvilsomt et svært farlig virus, men hvorfor har mediene valgt å skape så mange krigsoverskrifter at panikken har ledet til verste finanskrise på mange tiår? Hvem tjener økonomisk på det?

Hvorfor akkurat med Corona, som er en mild til medium influensa og langt mindre dødelig enn de vanlige virusene vi årlig utsettes for?

I EUs Europa og Norge velger våre politiske ledere å handle i total panikk. Skaden som nå påføres landet ved at våre ledere viser økonomisk uansvarlighet ved å stenge ned landet økonomisk vil antagelig være mye verre for landet vårt enn selve viruset. Foretok man ingen konsekvensanalyse?

Det vil produsere massivt konkurser, katastrofal økonomisk nedgang som vil kreve bruk av ekstreme tiltak fra Statens Pensjonsfond utland, Oljefondet vårt for å rette opp igjen og sende Norge inn i den største økonomiske nedgangen siden andre verdenskrig.

Dette vil skje på grunn av våre politiske lederes fullstendige panikk og manglende evne til å tenke klart i en vanskelig situasjon, skriver religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

 

 

Panikken over Corona: Herland Report subscribe
Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk nedgang: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

EU og Norge reagerer med å stenge ned økonomien, hvorfor?

 

Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk nedgang:  Folkehelseinstituttets tall for Norge er rundt 5000 årlig som blir lagt inn på sykehus på grunn av influensa og 900 som dør av det. (Artikkelen med tall over dette har siden blitt slettet fra FHIs sider

I sesongen 2019-2020 har 61 000 nordmenn hittil blitt smittet av vanlig influensa. Frykten for Corona toppen for sykehus og pustemaskinkapasitet er høyst reell, dødsrater for eldre og mennesker med alvorlige sykdommer samt lungeutfordringer også.

Men hvorfor stenges Norge ned og milliarder på milliarder påføres næringsliv, private bedrifter, hele bransjer med massiv økonomisk nedgang som resultat? Hvem tjener på det? De som overtar konkursene, selvsagt, men hvorfor handler politikere med statsminister Erna Solberg i spissen slik? Det er særdeles uansvarlig.

Poenget er: Hvem vil tjene milliarder på norsk økonomisk nedgang, når konkurser, arbeidsledighet og massive innhogg i Statens Pensjonsfond Oljefondet er brukt opp?

Og hvorfor bidrar mediene så sterkt med århundrets panikk som skaper panikk i befolkningen, panikk i våre ukloke ledere og kjører oss rett utenfor stupet?

Det kan lett vise seg at det er panikken som nå ødelegger Norge økonomisk, og vår statsminister er den ansvarlige for dette.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Storbritannia og USA velger en annen metode

 

Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk nedgang: Den britiske måten å håndtere krisen på bruker hittil andre virkemidler enn å stenge ned hele landets økonomi slik vi gjør i Norge. Man mener at å stenge alt ned er for tidlig, og vil skade mer enn det bidrar konstruktivt.

Norske helsemyndigheter har vært kloke i sin omtale av dette, og sagt at hesten er ute av stallen. Da hjelper det lite å stenge ned stallen.

Hesten løper allerede fritt på jordet og smitter mange. Det man nå bør gjøre er å ikke la panikken ta overhånd og bruke kloke og målrettede tiltak for å verne menneskene i risikogruppene.

Noe av det samme sier Storbritannias statsminister, Boris Johnson. Altså, Helsedirektoratet og norske helsemyndigheter har en klok tilnærming som demotiverer til panikk. Man kjenner de kinesiske tallene, vet at problemet er sykehuskapasitet, de eldre og utsatte, ikke befolkningen generelt.

Statsminister Erna Solberg gjør det motsatte og stenger ned norsk økonomi.

Man bekjemper et virus ved å bekjempe også økonomien og stoppe landets økonomiske blodomløp?

Johnson har varslet at man setter støtet inn der det virkelig trengs, ikke bredt nasjonalt ved å stenge ned lokal økonomi.

Den britiske pandemiplanen viser at støtet legges der det trengs mest, mot sykehus, produksjon av pustemaskiner, eldrehjem beskyttes, tilreisende fra kontinentet ble tidlig straks satt i karantene, mennesker med respiratoriske utfordringer eller alvorlige sykdommer oppfølges særlig.

Økonomien stenges ikke ned. Det samme gjelder USA. Gjennom å bidra til folkeimmunitet, slik som vanligvis gjøres ved nye virus, vil beskyttelse av sårbare grupper styrkes mens folk går på jobb som vanlig.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk nedgang: Herland Report banner
Selve panikken over Corona kan bli den største årsaken til massiv økonomisk nedgang: The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Panikken over Corona: Mange sier at «vi vet ikke hvordan Corona kan utvikle seg, da det er en ny sykdom». Men vi har Kina som eksempel, og deres krise er nå over og deres utstyr og sykemateriell sendes til Italia og andre steder.

Så hvorfor har media bidratt til et så katastrofalt markant epidemifokus under Corona? Hvorfor gjøres ikke det samme, på samme nivå, hvert år når de andre virusene kommer? Corona er en mild til middels influensa.

Tallene over viser at i USA alene, som sagt, dør rundt 80 000 hvert år av influensa. Det er et langt, langt høyere antall enn de kinesiske tallene for Corona. Nå kan det selvsagt være underdrevne tall fra Kina, og at den såkalte pandemien har drept langt flere.

Men på verdensbasis, ser vi årlig rundt 650 000 døde fra en vanlig influensa og i Norge ca. 900. Hvorfor har ikke mediene dekket disse influensaene med samme panikk?

Og hvem tjener mest på den massive økonomiske nedgangen vi nå står midt i og vil se de verste effektene av de neste månedene?

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Edmund Burke: On Conservatism, Liberalism and Opposition to the Socialist State

Resist the Radical calls for revolution and destruction of society, says Edmund Burke

  The English philosopher, Edmund Burke (1729-1797) was one of Great Britain’s most important politicians …

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Atheism destroys Hope in the Human Soul warned Alexandr Solzhenitsyn

  When Communism reigned with its iron fist in Russia, it was bent on destroying …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×