Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
Det vulgære Norge: Herland Report banner

Snart lanseres Herland Report nett-TV, 30 samtaler med kjente skandinaver

 

Herland Report: Herland Report nett-TV er en nysatsing der vi samtaler med kjente personer i Skandinavia om viktige tema på tvers av politiske skillelinjer.

Vi har allerede spilt inn over tredve halvtimesprogrammer med kjente skandinaver. Disse vil foreligge i tiden fremover.

Mange har i en årrekke ønsket å få høre andre stemmer enn de kulturradikale som dominerer mediene. Man har villet at bredden skulle være større. Vi forsøker å fremme noen av disse perspektivene, på tvers av de politiske skillelinjene.

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.

Vi arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

Vår TV kanal sees av millioner og leverer frisinnede samtaler, der vi belyser tema fra andre synsvinkler. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Øket kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje, men vi tror på diversitet, pluralitet og tillater der for saklig, rasjonell og kunnskapsorientert debatt basert på et bredspektret meningsmangfold.

Vi har også en livstilseksjon som omhandler parforhold, sex, helse, familie, åndelighet og verdier.

 

 

 

 

 

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The enrichment of the few: Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite

NEW BOOK now Number 1 on Amazon: The Billionaire World. How Marxism serves the Elite – by Hanne Nabintu Herland

  In the West, the ultra-rich own almost everything, I point out in my new …

Cancelling the Protestant Ethic is Suicide: Mastodonte companies completely dominate: Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite

How Billionaire-funded NGOs control the Media Public Narrative. New book explains

  Billionaire-funded NGOs: The billionaire gaining control over democratic processes has happened through lavish private …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite