Herland Report Newsletter
Det vulgære Norge: Herland Report banner

Snart lanseres Herland Report nett-TV, 30 samtaler med kjente skandinaver

 

Herland Report: Herland Report nett-TV er en nysatsing der vi samtaler med kjente personer i Skandinavia om viktige tema på tvers av politiske skillelinjer.

Vi har allerede spilt inn over tredve halvtimesprogrammer med kjente skandinaver. Disse vil foreligge i tiden fremover.

Mange har i en årrekke ønsket å få høre andre stemmer enn de kulturradikale som dominerer mediene. Man har villet at bredden skulle være større. Vi forsøker å fremme noen av disse perspektivene, på tvers av de politiske skillelinjene.

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.

Vi arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

Vår TV kanal sees av millioner og leverer frisinnede samtaler, der vi belyser tema fra andre synsvinkler. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Øket kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje, men vi tror på diversitet, pluralitet og tillater der for saklig, rasjonell og kunnskapsorientert debatt basert på et bredspektret meningsmangfold.

Vi har også en livstilseksjon som omhandler parforhold, sex, helse, familie, åndelighet og verdier.

 

 

 

 

 

 

Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

Karl Marx ill.Socialist hatred of Free Speech: Herland Report Painting, c.1920, by P. Nasarov und N. Gereljuk.

The Socialist hatred of Free Speech: Read shocking quotes from Marx, Lenin, Marcuse and other founding fathers

  Many have been shocked to see the Left’s merciless repression of free speech for …

'Cancel culture'? In Russia it created a communist holocaust: Herland Report

The Marxist ‘Cancel culture’ created a communist holocaust in Russia – WND

  Herland Report: As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its …