The Search for Inner Peace:CPC ill

TABU: Seksuelle overgrep når mor misbruker – Tor Halstvedt

 

At så mange barn og unge opplever seksuelle overgrep, er det største samfunnsproblemet vi har i dag.  Men fins det omsider en effektiv behandling for å kurere senskadene etter overgrepene, spør forfatter, samfunnsdebattant og medlem av Den Norske Forfatterforening, Tor Halstveit på Herland Report.

Da jeg ga ut boka Tabu! om hvordan jeg ble seksuelt misbrukt av begge foreldrene mine fra jeg var tre til jeg var sju år, er det tragiske imidlertid at dette ikke bare er min overgrepshistorie. Kjøp boken her.

Herland Report: Vi fokuserer denne høsten på barnevern og overgrep. En artikkelserie av Tor Halstveit er en del av dette. Barna er det viktigste vi har i samfunnet, de former fremtiden. Mer enn noen gang er det viktig å sørge for deres sikkerhet.

 

 

Subscribe to Herland Report TV with leading intellectuals
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Fra jeg var tre til jeg var sju år, ble jeg regelmessig voldtatt av begge mine foreldre, særlig av mor.

Jeg ble utsatt for dødstrusler, og opplevde vold. Dette skapte svært alvorlige traumer. Jeg fortrengte overgrepene helt til jeg var 36 år. Dette var i 1984.

I 2010 fikk jeg nervesammenbrudd, jeg ble overmanna av angst og depresjoner. Kom til Modum Bad året etter. Jeg ble noe bedre, men var stadig plaget av angst og depresjoner, og det kom hele tida fram nye overgrep jeg hadde fortrengt. I den perioden leste jeg mye om behandlingsformer, og støtte på hypnose som behandlingsform (hypnoterapi).

 

REKATERTE ARTIKLER:

  • Jeg fikk sjokk over hva jeg så i Barnevernet. Einar Salvesen.
  • Samfunnsforskning er ikke verdinøytral, sterkt preget av politisk korrekthet.

 

Dette gjorde at jeg søkte time hos en lege med tilleggsutdannelse som hypnoterapeut. Hun lærte meg en metode til å slappe av i hele kroppen, men avsluttet behandlingen etter bare noen timer med begrunnelsen at det var best for meg å «glømme hele greia». Så jeg prøvde på å glømme, bare at det ikke gikk.

Så begynte jeg med selvhypnose, brukte Marlene E.Hunters bok Healing Scripts/Using Hypnosis to Treat Trauma and Stress som manual. Det har jeg holdt på med helt fram til nå.

Jeg kommer i en lettere hypnose hvor jeg hele tida er bevisst. Denne metoden har hjulpet meg til å erindre traumer, og roe meg ned. Men angsten har ikke gitt seg, og jeg har slitt med flashback og stadig nye traumer dukker opp.

Nylig kom jeg inn i en tilstand der jeg merka at et traume lå og gnagde, men klarte ikke ved selvhypnose å erindre hva traumet besto i. Jeg var fortvila og irritabel. Men så ble jeg kontaktet av en venn. Sist jeg så ham fortalte han at han for noen år siden gjennomgikk utdanning i hypnoterapi. Han var særlig opptatt av den amerikanske hypnotisøren Milton H.Erickson (1901-1980).

Erickson var delvis selvlært i faget. Han er kjent for å bruke metaforer under hypnosen, og for å se på det bevisste sinn og det ubevisste sinn som helt adskilte, slik at han under transen henvendte seg til pasientens ubevisste sinn. «Kanskje du kan hypnotisere meg?» spurte jeg min venn.

Erickson er også kjent for å ha en åpen, imøtekommende tone, ikke kommanderende slik mange hypnotisører er. Slik også med min venn. Underveis spurte han om jeg ønsket å gå videre inn i ubevisste sinn, og jeg ga en vipp med fingeren som tegn på at jeg svarte ja på det.

Etter at jeg «kom til meg sjøl igjen» trodde jeg at jeg ikke hadde vært i transe, men hadde sovna. Men så var ikke tilfellet. «Hvor mange ganger husker du at du ga tegn med fingeren?» spurte min venn. «2 ganger», svarte jeg. «Men du gjorde det 5 ganger,» sa han med et smil.

 

Herland Report banner
The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

Alt samme kvelden kjente jeg at den forferdelige spenningen og uroen jeg har hatt i brystet og magen var borte! I etterkant har jeg kun i glimt kjent angst.

I USA er hypnoterapi på vei til å bli Metoden med sto M i behandling av traumer. I en undersøkelse som The American Medical Association (AMA) foretok, sammenliknet de flere behandlingsformer.

Hypnose var den overlegent mest effektive. Etter kun seks behandlinger rapporterte 93 % at de følte seg bedre. For adferdsterapi var tallet 72 % etter 22 behandlinger, og for tradisjonell psykoterapi 38 % etter 600 (sic) behandlinger.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Forskning både i USA og Norge viser at ca. hver 4. jente opplever å bli utsatt for seksuelle overgrep før fylte 16 år.

For gutter er tallet hver 6. I Judith Hermans standardverk om traumer, Trauma and Recovery, viser hun til en undersøkelse der 70 % av psykiske akuttpasienter ble seksuelt misbrukt som barn, i en vanlig klinikk med innlagte pasienter var tilsvarende tall 50/60 %. Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge. Ganger en opp disse tallene, så gjelder det svært mange mennesker!

Traumer kan sammenliknes med kreft, det er livsødeleggende. Og konsekvensene er omfattende; sjøl brukte jeg fem år av ungdommen til å planlegge selvmord, to ganger gikk jeg ned til elva.

Det er grunn til å tro at mange som begår selvmord gjør det p.g.a. at de ble seksuelt misbrukt i barndommen; en lever livet gjennom, eller i deler av livet, med sterk angst og depresjon; et stort antall får diagnosen PTSD/kompleks PTSD, i perioder er det ikke uvanlig å være psykotiske, eller ha symptomer som likner på schizofreni; en dansk undersøkelse viste at kun 43 % av de som ble utsatt for seksuelt misbruk i barndommen har jobb.

Mange skilles siden det er vanskelig å leve sammen med et traumatisert menneske; det er vanlig med voldelig adferd; mange bruker alkohol og stoff for å døyve uroen; flere – særlig kvinner – spiser seg tykke for ikke å virke seksuelt tiltrekkende; det er vanlig å plages av skam, sosial angst, liten sjøltillit; man føler en intens sorg og tristhet; mange prostituerer seg, eller oppfører seg seksuelt utfordrende.

Det fins mange andre metoder for å behandle traumatiserte mennesker. Disse har hjulpet og vil hjelpe mange. Men for de fleste traumepasienter er det ingen behandling som er i nærhet av å være like effektiv som hypnoterapi.

Legen jeg gikk til som lærte meg hypnoseteknikk sa at om 20 år vil hypnoterapi være den foretrukne behandlingsformer av traumer. Jeg tror hun har rett.

Kjøp boka Tabu! om hvordan jeg ble seksuelt misbrukt her og bidra til å sette søkelyset på problematikken rundt overgrep.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Search for Inner Peace:CPC ill

Mental Health and the failure of Atheism

  Psychiatric disorders and mental health problems are skyrocketing in the United States. More people …

Traditional Western World ViewCapitol Hill, Huffington

The Traditional Western World View created the Civilization we are now Leaving Behind

In a time of upheaval and radically changing values in the West, it is important …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×