VG kritiserer Herland Report VG Hanne Nabintu Herland Hans Erik Husby

VG kritiserer Herland Report, men bedriver aktiv desinformasjon #Husby

 

Herland Report: VG kritiserer Herland Report: Det ble rabalder i VG da kunstner Hans-Erik Dyvik Husby uttalte seg på Herland TV om propaganda i mediene.

I mange år har vi hatt en særs streng mediekontroll i Norge, der det kulturradikale budskapet er gjennomgangstonen.

De senere årene har en økende motstand mot de ofte ensrettede forklaringsmodellene som presenteres.

En rekke nye medier omtaler andre sider ved virkeligheten. Her på The Herland Report mener vi at det å belyse en sak fra flere sider, er svært viktig for at befolkningen skal få et nyansert syn på et tema. Hvis bare en side belyses og dette gjøres bevisst, defineres det som politisk propaganda.

[pullquote]I mange år har vi hatt en særs streng mediekontroll i Norge, der det kulturradikale budskapet er gjennomgangstonen. [/pullquote]

Vi lever i en brytningstid med mange skisma. Det er viktigere enn noen gang at mediene – og dets redaktører – representerer en sunn, balansert linje der artikler som skrives beskriver flere sider ved eksempelvis en konflikt. Objektiv journalistikk var engang et ideal i Vesten.

Ser man på amerikanske medier, eies over 90 % av færre enn 6 mediehus. Når makten konsolideres i få hender, blir det lett å styre media bort fra dets opprinnelige rolle: Være en kritisk maktfaktor i samfunnet.

Ikke som maktas talerør slik vi ser i dag, men som en nyanserende faktor som kan bidra til å avdekke maktmisbruk.

Det vi ser er en militarisering av meningsdannelsen, men hvem faktasjekker VG? Gard Steiro krisen der VG ble tatt i å bedrive journalistikk under beltestedet med Trond Giske fikk som kjent ingen konsekvens. Steiro forble sittende i stillingen til tross for avsløringer av grov utroskap i forhold til journalistisk linje. (Karikatur: Morten Mørland)

VG kritiserer Herland Report. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

VG kritiserer Herland Report: Utfordringen er at media i stor grad – i takt med et såkalt markedsrettet eierskifte – har mistet noe av den grundige journalistikken.

Det gjelder mer nå, å skrive artikler som passer annonsørene enn å rapportere objektivt fra ulike konfliktsoner.

 

RELATERTE ARTIKLER:

Nyansene får lide, vi hører ikke særlig mer om virkelighetens brede spekter. For verden er kompleks, den lar seg ikke redusere ned til en slags Walt Disney karrikatur av “det onde mot det gode”.
Særlig på utenriksfeltet, ser vi at det altfor ofte er propaganda som leveres i våre aviser.  skaper kriger mellom folkeslag, etniske spenninger, hat mellom grupper, ren desinformasjon og løgn. Dette medfører en kontinuerlig strøm politiske feilbeslutninger.
VG kritiserer Herland Report SUBSCRIBE-newsletter-Feature-photo-Herland-Report
VG kritiserer Herland Report. The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) ledes av Hanne Herland og når millioner årlig. Vi tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk.

 

VG kritiserer Herland Report: Jeg beæres dog i VG med en festlig karikatur der jeg går i strupen på en journalist og kaller ham “en løgner”.

Dette er for øvrig misvisende, for min kritikk retter seg ikke mot vanlige journalister som jobber innenfor våre sensurerte medier. Mange av dem er det direkte synd på.

Som jeg lenge har hevdet er det den nåværende arrogante medieeliten som for lengst burde vært skiftet ut. Det er lederne som er problemet.

Vi burde hatt nye redaktører som ikke var forsteinet i utdaterte, kulturradikale mønstre og ideologier, som gikk ut på dato rundt 1980.

Vi trenger kritisk journalistikk og fritenkere som evner å analysere virkelighetens terreng basert på realisme og kunnskap, ikke ideologisk drømmetenkning.

Det er ikke journalister generelt jeg kritiserer, for mange av dem hadde skrevet artikler på en helt annen måte og vist langt større objektivitet og bredde i stoffet, hvis de hadde fått lov. Selv har jeg opp igjennom årene gitt mengder med intervjuer og snakket med mange journalister nettopp om dette.

Man er frustrert i jobben da man vet hva som forventes.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Kravet om selvsensur kveler fritenkerne og presser dem inn i rigide bokser det det overhode ikke handler om å beskrive virkeligheten slik den egentlig er, men å skrive slik at man “blir likt” av redaktørkorpsets gutteklubben-grei.

Folk ønsker jo å ha en karriere, og mange er pinlig klar over hva som da forventes: at man følger det rigide, politisk-korrekte systemet og sier det “desken” vil at du skal si – her og kun her ligger veien til forfremmelse og respekt blant med-journalister.

Det handler om hvordan et soft despoti effektueres, et slags meningstyranni der folk mister jobb og karrieremuligheter hvis de tråkker utenfor det forventede. Med andre ord, karrikaturen av meg i dagens VG kunne vært presisert til å gjelde redaktørkorpset og medieeliten, ikke vanlige journalister.

 

Sakset fra VG kritiserer Herland Report:

«Folk veit nå at de blir desinformerte av den etablerte pressen. Faktisk er det en så etablert sannhet i folket at selv avisredaktørene innrømmer at de driver med desinformasjon, og sier at de driter i det.»

Det er artisten Hans-Erik Husby med kunstnernavnet Hank Von Helvete som sier dette i et videointervju med religionshistoriker og samfunnsdebattant Hanne Nabintu Herland, på hennes egen nett-tvkanal, The Herland Report.

Ifølge egenreklamen et medium «kjemisk fritt for dagens knugende politiske-korrekthet. Vi samtaler med ledende intellektuelle, forfattere og aktivister i Skandinavia om utenrikspolitikk, Europa i forfall og samtidens intolerante eliter». Les resten her.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre.

Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. Kjøp Det Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

John Rockefeller and modern medicine: John Rockefeller Getty

John Rockefeller: How he took control over Modern Medicine

  John Rockefeller and modern medicine: The 1910 Flexner Report laid the foundations of the …

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

The Age of Western Stagnation: Greed and Lack of Trust

  We live in an age of remarkable Western stagnation. Respect for traditional values such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×