Vi vil bidra til fred i Ukraina, ikke krig: Folkediplomati Norge, Hendrik Weber

Vi vil bidra til fred i Ukraina, ikke krig: Folkediplomati Norge, Hendrik Weber

 

Herland Report TV (HTV): Vi ønsker å bidra til mindre krig som rammer sivilbefolkningen så umenneskelig hardt.

Ofte, når man får nyansert informasjon om ulike militære konflikter, evner man å se flere sider av saken.

Da får man medynk med ulike folkeslag som man ikke forsto så godt før. Man ser at de tragedier som rammer dem, ofte er politisk styrt.

Dette kan lett resultere i at den ensidige svart-hvitt tenkningen mister sin kraft, og diplomatiet finner løsninger som gjør at en rettferdig fordeling opprettholdes og ulike etniske gruppers rettigheter sikres. Man føler empati med etniske minoriteter.

Derfor har det vært en glede å samtale med grunnlegger av Folkediplomati Norge, Hendrik Weber om hans reiser, både til Krim og Donetsk.

 

Hendrik Weber, Herland Report
Vi vil bidra til fred i Ukraina, ikke krig, sier leder for Folkediplomati Norge, Hendrik Weber.

Nettopp dette var problemet under krigen, mange så at noe var galt, men de valgte tausheten – ofte for å oppnå fordeler ved støtte til nazistene den gangen.

I Norge har vi egne diktere som har beskrevet denne situasjonen, Arnulf Øverland: “Å tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv” er et fenomen.

Mange lukker øynene, og later som ingenting. Det gjør ikke grunnleggeren for Folkediplomati Norge, Hendrik Weber.

 

 

Grunnlegger av Folkediplomati Norge, Hendrik Weber sier: “Hvis politikere og media nekter å belyse flere sider av en sak, kan vanlige mennesker bidra diplomatisk med Folkediplomati.

Dette er vårt arbeid og vi anbefaler alle som ønsker mer fred og mindre krig å støtte oss i arbeidet med Folkediplomati Norge.”

Han sier at det er viktig å vise mennesker som lever i krigsherjede områder at de ikke er alene. Mange ser deres lidelser, og gjør det de kan for å bidra til fred.

Selv om det finnes krefter i verden som ønsker å se en tredje verdenskrig i dag, er det svært mange som ikke ønsker den type ødeleggelser skje igjen. Det er viktig å vise menneskelig solidaritet med de som allerede lider i denne typen geopolitiske konflikter.

Folkediplomati bevegelsen har avdelinger i Sveits, Tyskland, Tyskland, Belgia, Russland, Storbrittannia og Norge.

Hendrik Weber og hans stadig voksende team har gjentatte ganger reist til Krim halvøya, Donetsk og Lugansk. Målsetningen er å forstå deres virkelighet, ettersom vi ofte presenteres kun for Kiev versjonen i våre ledende medier.

Enhver konflikt har flere sider, og hensikten til Webers arbeid er å belyse det vi ellers hører lite om.

The Herland Report, som når millioner både med nyhetssiden og Herland TV, er kjemisk fritt for den politisk korrekthet og sensur som nå i stor grad preger media.

Vi publiserer artikler og TV samtaler med ledende intellektuelle, forfattere, aktivister og andre, rundt tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall.

Check Also

Viking King of Norway, Harald Hardrada and Orthodox Christianity in Scandinavia

Viking King of Norway, Harald Hardrada and Orthodox Christianity in Scandinavia

  Herland Report:  Orthodox Christianity: Harald Hardrada is considered to be the last great Viking …

Norwegian Conference on Crimea: Hendrik Weber, People Diplomacy Norway, Herland Report

Norwegian Conference on Crimea in a geopolitical perspective – People Diplomacy Norway

  Herland Report: Norwegian Conference on Crimea: People Diplomacy Norway (Folkediplomati Norge) will hold a new …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close