Vi vil bidra til fred i Ukraina, ikke krig: Folkediplomati Norge, Hendrik Weber

Vi vil bidra til fred i Ukraina, ikke krig: Folkediplomati Norge, Hendrik Weber

 

Herland Report TV (HTV): Vi ønsker å bidra til mindre krig som rammer sivilbefolkningen så umenneskelig hardt.

Ofte, når man får nyansert informasjon om ulike militære konflikter, evner man å se flere sider av saken.

Da får man medynk med ulike folkeslag som man ikke forsto så godt før. Man ser at de tragedier som rammer dem, ofte er politisk styrt.

Dette kan lett resultere i at den ensidige svart-hvitt tenkningen mister sin kraft, og diplomatiet finner løsninger som gjør at en rettferdig fordeling opprettholdes og ulike etniske gruppers rettigheter sikres. Man føler empati med etniske minoriteter.

Derfor har det vært en glede å samtale med grunnlegger av Folkediplomati Norge, Hendrik Weber om hans reiser, både til Krim og Donetsk.

 

Hendrik Weber, Herland Report
Vi vil bidra til fred i Ukraina, ikke krig, sier leder for Folkediplomati Norge, Hendrik Weber.

Nettopp dette var problemet under krigen, mange så at noe var galt, men de valgte tausheten – ofte for å oppnå fordeler ved støtte til nazistene den gangen.

I Norge har vi egne diktere som har beskrevet denne situasjonen, Arnulf Øverland: “Å tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv” er et fenomen.

Mange lukker øynene, og later som ingenting. Det gjør ikke grunnleggeren for Folkediplomati Norge, Hendrik Weber.

 

 

Grunnlegger av Folkediplomati Norge, Hendrik Weber sier: “Hvis politikere og media nekter å belyse flere sider av en sak, kan vanlige mennesker bidra diplomatisk med Folkediplomati.

Dette er vårt arbeid og vi anbefaler alle som ønsker mer fred og mindre krig å støtte oss i arbeidet med Folkediplomati Norge.”

Han sier at det er viktig å vise mennesker som lever i krigsherjede områder at de ikke er alene. Mange ser deres lidelser, og gjør det de kan for å bidra til fred.

Selv om det finnes krefter i verden som ønsker å se en tredje verdenskrig i dag, er det svært mange som ikke ønsker den type ødeleggelser skje igjen. Det er viktig å vise menneskelig solidaritet med de som allerede lider i denne typen geopolitiske konflikter.

Folkediplomati bevegelsen har avdelinger i Sveits, Tyskland, Tyskland, Belgia, Russland, Storbrittannia og Norge.

Hendrik Weber og hans stadig voksende team har gjentatte ganger reist til Krim halvøya, Donetsk og Lugansk. Målsetningen er å forstå deres virkelighet, ettersom vi ofte presenteres kun for Kiev versjonen i våre ledende medier.

Enhver konflikt har flere sider, og hensikten til Webers arbeid er å belyse det vi ellers hører lite om.

The Herland Report, som når millioner både med nyhetssiden og Herland TV, er kjemisk fritt for den politisk korrekthet og sensur som nå i stor grad preger media.

Vi publiserer artikler og TV samtaler med ledende intellektuelle, forfattere, aktivister og andre, rundt tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Search for Inner Peace:CPC ill

Mental Health and the failure of Atheism

  Psychiatric disorders and mental health problems are skyrocketing in the United States. More people …

Traditional Western World ViewCapitol Hill, Huffington

The Traditional Western World View created the Civilization we are now Leaving Behind

In a time of upheaval and radically changing values in the West, it is important …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×