Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
Victor Normann Samfunnsansvar, Herland Report

Victor Normann NHH: Kapitalisme forutsetter redistribusjon og samfunnsansvar

 

Herland Report: Kanskje Norges beste foreleser på økonomi, professor Victor Normann påpeker i sin siste forelesning ved NHH , 6. desember, 2016, at økonomi handler om tre ting:

Å kombinere økonomisk effektivitet, sosial rettferdighet og individuell frihet.

Økonomi er altså en normativ – en verdibasert – gesjeft som ikke bare handler om økonomisk profitt til de aller rikeste, men en «uselvisk og entusiastisk ånd som har til hensikt å ta vare på de vanlige borgerne» – for å sitere økonomen Keynes.

Norman minner om at økonomifaget er politikk og har vært politikk helt fra starten av.

Økonomifaget er annerledes enn alle andre samfunnsfag ved at det er et normativt fag. Økonomer har alltid vært opptatt av hvordan ting burde være og vært på jakt etter gode løsninger på samfunnsproblemer.

Foredraget er filmet av K7 Minutter.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Let us take a closer look at how some of our well-known Western values …

Christian Values: Diminishing respect for Christianity in Israel?Reuters

Christian Values formed Western Civilization: Equality, individualism, empathy, human dignity

  In a world where the Western media chronically demonizes religion and Christian values, let …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite