Ytringsfrihet har blitt Retten til å mobbe Religiøse, Mohammad Usman Rana, Herland Report

Ytringsfrihet har blitt Retten til å mobbe Religiøse, Mohammad Usman Rana

 

Herland Report TV programleder, Hanne Nabintu Herland, har gleden av å presentere enda et TV program med Dr. Mohammad Usman Rana, der han trekker frem den innsnevring i valgfrihet og mangfold som vi nå ser så dramatisk i Norge.

Religiøse mennesker – som utgjør over 70 % av den norske befolkningen i følge ISSP 2008 – marginaliseres, mens ateismen får en opphøyet stilling.

Ytringsfrihet har blitt Retten til å mobbe Religiøse, Mohammad Usman Rana, Herland Report
Herland Report TV har en rekke samtaler med Dr. Rana om religionsfrihetens kår i Norge og Europa. KLIKK på bildet og se programmene.

Dette bryter med de klassiske vestlige verdiene der religionsfrihet står sentralt, og minner oss mer om stater med totalitære styreformer, noe som også er den voksende tendensen i dagens Vesten.

De kulturradikale har omdefinert begrepet sekularisme til å bety ateisme og gudløshet.

Opprinnelig og historisk i Europa innebar “sekularisme” nettopp respekten for religionsfrihet og ulike former for religiøs tro.

Dr. Rana belyser utfordringen i samtale med grunnlegger av Herland Report, religionshistoriker Hanne Herland.

Dr. Rana: “Gjennom mange år har det vært en intellektuell ensretting i Norge, også i USA under Barack Obama, der samfunnet får en verdiliberal og ateistisk slagside der man opphøyer det ateistiske og gir det en særstilling.”

“Da begynner man å definere sekularisme som ateisme, og man forsøker å utrydde religiøsitet eller religiøse uttrykk fra den offentlige sfære” sier Dr. Mohammed Usman Rana.

Rana er er en norsk lege, forfatter og en ledende kommentator, kjent fra media for sin skarpe analyse av den sekulære ekstremismen.

 

Dr. Mohammad Usman Ranas viktige arbeid for ytringsfriheten og respekten for religiøs pluralitet har gjort ham til en viktig skandinavisk stemme å følge i årene som kommer.

Dr. Rana: “Man prøver å definere honnørord som nøytralitet er i den vestlige debatten, som noe ateistisk. Man ser ned på og degraderer religiøs oppdragelse, man snakker om at barneombudet må gripe inn for å forhindre at barn får en spesiell religiøs oppdragelse, og da har man plutselig definert nøytralitet fra et gudløst perspektiv.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

 

“Hvis ytringsfriheten blir retten til å mobbe andre og retten til å hetse de troende, mister den sin konstruktive verdi,” sier Rana.

Vi samtaler om Charlie Hebdo, muslimsk ekstremisme og ateistisk intoleranse.

 

Subscribe to Herland Report TV with leading intellectuals
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger. 

Artiklene og TV programmene bør brukes som innspill som belyser sider ved en sak, ofte som argumenter i en bredere debatt, idet vi alle søker å forstå vår komplekse verden bedre. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Search for Inner Peace:CPC ill

Mental Health and the failure of Atheism

  Psychiatric disorders and mental health problems are skyrocketing in the United States. More people …

Traditional Western World ViewCapitol Hill, Huffington

The Traditional Western World View created the Civilization we are now Leaving Behind

In a time of upheaval and radically changing values in the West, it is important …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×