Trond Ali Linstad Herland Report

IS, Al-Qaida og salafister er brødre – Trond Ali Linstad

 

Herland Report: IS og Al-Qaida – som egentlig er tvillinger – taper i Irak og Syria. Hva skjer med deres ideologiske tenkning, hvilke mål stiller de seg nå? Tro ikke at de er «døde».

Fokus her hjemme er kun på dette: Vil de sende flere selvmords-aktivister til Europa; skal vi oppleve flere terrorbomber? Men det er kun én side.

Den andre siden er denne: Vil de endre på strategien, fremstå i mer moderert form for å vinne støtte på det grunnlaget? Ja, det er dette som skjer, skriver den muslimske legen, Trond Ali Linstad på Herland Report.

 

“The Culture War by Hanne Nabintu Herland is a fascinating explanation of the organized destruction of Western civilization. Dr. Paul Craig Roberts” Buy it here.

 

Vi ser det for eksempel i Syria. USA med alliert har tatt kontroll med store deler av syrisk territorium og avviser å gi det tilbake til den syriske staten. De bygger opp «lokale råd» som skal styre disse områdene adskilt fra syriske myndigheter. Det er strategien for å svekke Syria.

I de «lokale rådene» finner vi «modererte» opposisjonsgrupper med særlig tilknytning til Nusra-fronten, en avlegger til Al-Qaida.

Og til miljøet rundt «De hvite hjelmene». Det er nå blitt formen for den «syriske opposisjonen». Og Norge vil støtte den! Med fortsatt pengehjelp til NORWAC, Norsk Folkehjelp og andre som under hele den syriske konflikten, har stått på opposisjonens side – sammen med USA, Saudi-Arabia, Israel og Tyrkia – i hva Norsk Folkehjelp har kalt «frigjorte områder».

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vi ser det også i Norge. Her er det et ideologisk spørsmål. IS og Al-Qaida – med Nusra-fronten – endrer den ideologiske profilen.

Nå er de ikke lenger «terrorister», men fremstår med et «ant-terroristisk» ansikt, i formen av blant annet salafister. Gevær og bomber er lagt til side, med den ideologiske kampen fortsetter.

Enhver bør vite dette, at IS, Al-Qaida og salafister har det samme ideologiske grunnlag; lik måte å tenke på. De tolker «islam» på de samme vis. Og er alle knyttet til Saudi-Arabia, med den rådende tenkningen der.

Jeg så dem – salafistene – en dag på Jernbanetorget i Oslo ved en stand de hadde. Deres hovedparole var: «Mot ekstremisme!» De agerte mot våpenbruk, tilsynelatende forstandige og fredelige.

For å verve støttespillere. Men innholdet i flyvebladene de spredte, var alle preget av Saudi-Arabia, med saudienes grunnleggende tenkning.

For øvrig med den samme tenkning – wahabismen – som den til IS og Al-Qaida. Kun fratrukket dette med våpen. Men like snever, isolasjonistisk, selvsentrert og aggressiv som wahabismen selv.

Dette er Saudi-Arabias nye bilde, som de ønsker støtte for. De sa det selv, salafistene på stand’en: at Saudi-Arabia er «det beste land». Fare på to fronter, når IS og A-Qaida taper i Irak og Syria.

Terrorbomber i Europa. Og ideologiske utfordringer med «fredelige» varianter av «islam» – uttrykt ved salafisme og annet – i «opposisjonens» områder i Syria, for øvrig støtte at Norge, med NORWAC og Norsk Folkehjelp. Og med framstøt i Norge også, ved presentasjon av en ny variant av «islam»; aggressiv, eksklusiv og sekterisk.

 

About the author

Trond Ali Linstad er norsk lege og muslim. Han er daglig leder av Urtehagen Stiftelse og har arbeidet som frivillig lege i palestinske flyktningeleirer i Midtøsten og har ledet solidaritetsarbeid for Palestina i Norge.

 

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Julian Assange marks end of Critical Journalism in the West, says Hanne Nabintu Herland

Julian Assange marks end of Critical Journalism in the West, says Hanne Nabintu Herland

  The WikiLeaks founder, Julian Assange made known the immoral, illegal, and unconstitutional actions of …

What Julian Assange did: Julian Assange Ruptly Catelyn Johnston

What Julian Assange did was make known the immoral, illegal and unconstitutional actions of the government

  Occasionally I note that conservatives are ineffective defenders of liberty. The primary reason is …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×