Herland Report Newsletter
Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida:

Faktafeil fra Tore Bergsaker Faktisk om Syria, Eva Thomassen

 

Herland Report: Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida: Med Tore Bergsaker artikkel viser Faktisk, som eies av de ledende medier, at de tjener deres politiske interesser gjennom støtte til den ensidige fremstillingen av konflikten i Syria.

Bergsaker serverer faktafeil etter faktafeil i VG analysen av sosiolog og krigsreporter Eva Thomassens arbeid.

Man delegitimerer hele Faktisk prosjektets seriøsitet, skriver religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

På Herland Report er det et poeng å belyse andre sider av Syria krigen, fordi vi mener at nyansene mangler i måten mediene våre fremstiller partene i krigen.

Robert McNamara uttalte mot slutten av sitt liv at USAs største feil i Vietnam var å ta parti for den ene parten i en borgerkrig. Når man mister det nyanserte blikket som evner å belyse en sak fra flere sider, skapes ensidighet og mangel på kunnskap.

Det er pinlig. Faktisk leverer arbeid som inneholder feil på feil. Er det virkelig dette som er nivået på norsk mediekritikk?

Journalist Tore Bergsaker har bestemt seg for å faktasjekke en “bisetning” i et lengre argument, og kommer til den konklusjon at “bisetningen” var feil, for deretter å fremlegge bevis for at den likevel var riktig.

Vi anbefaler bruk av dyktigere journalister, mer grundig arbeid og bedre skjult politisk agenda.

Eva-Thomassen-Hanne-Nabintu-Herland Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida:
Faktafeil fra Faktisk om Syria, Thomassen og Al Qaida: Eva Thomassen utsettes for kritikk fra Faktisk.no som eies av de store mediene. Men Tore Bergsaker som vil undersøke Thomassen, skriver selv feil etter feil i sin omtale. The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

Medieeide Faktisk og Tore Bergsaker, som åpenbart har en klar politisk-korrekt agenda og gjerne vil ha “politi-rollen” i media, har undersøkt følgende setning i et lengre argument fra en av Eva Thomassens artikler på The Herland Report:

«Millions in Norwegian aid are transported illegally into Syria. None of the relief agencies will account for who the recipients of the millions in tax money are, or what they are used for.»

I VG bekrefter Faktisk deretter selv – etter å ha hevdet at Thomassens setning er feil – at UD hemmeligholder en rekke av disse faktaopplysningene.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida: Vi får ikke nøyaktig vite hvilke organisasjoner i Syria som pengene går til, idet de ulovlig og i strid med internasjonal lov og rett blir transportert inn i Syria, nøyaktig som Thomassen hevdet. All bankforbindelse mellom vestlige banker og den syriske sentralbanken er som kjent stengt.

Hjelpeorganisasjonene fremlegger ikke åpent for offentligheten, hvem som mottar pengene, hvorledes pengene transporteres illegalt inn i Syria, ensidig til opprørskontrollerte områder, og deretter utbetales og så videre – nøyaktig Thomassens poeng.

De rapporterer til UD som også ikke offentliggjør hvilke beløp som går til hvilke organisasjoner inne i Syria, og hvordan disse beløpene betales og hvor de i realiteten havner. Vi får oversikt over antall kroner gått inn, men ikke hvem som mottar disse, nøyaktig slik Thomassen beskrev det.

Ironisk nok bekrefter også medieeide Faktisk dette selv – etter å ha hevdet at Thomassen tok feil, – nemlig at UD tilbakeholder informasjon. Med andre ord, nøyaktig det som Thomassen skrev.

 

Herland Report banner Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria?
Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten.

Politiserte Faktisk betjener medienes politiske agenda

 

Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida: “Faktisk” eies av de samme mediene som aktivt har støttet Norges ulovlige deltagelse på syrisk jord i krigføringen i Syria.

De samme mediene har skrevet lange tirader med ensidige artikler til støtte for Al Qaida narrativen over hva som egentlig skjer i Syria, artikler som igjen og igjen inneholder udokumenterte påstander.

I årevis har man ensidig og propagandapreget fremmet informasjon om forhold på bakken, der man siterer islamister og opprørsgrupper helt ukritisk. Man har blitt videreformidlere av grov ensidig propaganda. Dette er en av vår tids største skandaler.

Norske medier har, ironisk nok, endt opp som støttespillere for Al Qaida affilierte gruppers fremstilling av forholdene, deres virkelighetsforklaring, deres narrativ.

Hadde man enda gitt rom for ulike forklaringsmodeller og belyst virkeligheten fra flere vinkler, men det har åpenbart ikke vært lov i norske medier – derav behovet for portaler som The Herland Report som nå har millioner av lesere årlig.

 

 

Og Faktisk er ikke en fristilt, selvstendig instans som ugildet leter etter “faktafeil” som “medie-politi”, men en kjøpt og betalt støttespiller til den politisk-korrekte narrativen.

Holdningene som kommer til overflaten i denne narrativen er skremmende. Man har null respekt for landets lovlig valgte regjering, null respekt for folkeretten, null respekt for internasjonal lov og prinsippet om nasjonal suverenitet. Faktisk rolle er å bekrefte denne neo-con narrativen?

Faktisk journalisten, Tore Bergsaker, bekrefter passe selvhøytidelig Faktisk’ politiske vinkel på sin egen Facebook side: “..påstandene som florerer i blant Assad-vennene på ytre høyre og venstre side. Som at norske bistandsorganisasjoner i Syria ikke har peil på hvor norske skattepenger havner, og at de trolig ender opp hos al Qaida.”

 

Eva Thomassen Herland Report Norsk bistand støtter Al Qaida?
Eva Thomassen har bodd i Syria i flere år og kjenner landet godt før krigen.

For å forklare det åpenbare

 

1.  Faktisk mener at enhver som synes at også Syrias lovlig valgte regjerings virkelighetsoppfatning bør telle i vår tids verste humanitære katastrofe, skal bekjempes?

2.  Faktisk er programforpliktet til å bekjempe “ytre venstre,” samme hvilke rasjonelle argumenter som her presenteres? (At man i det hele tatt bruker betegnelsen venstre-høyre viser hvor utdatert tankegodset er. Denne kategoriseringsaksen mistet sin relevans omtrent rundt 1990.)

3.  Faktisk skal bekjempe individer som stiller spørsmålstegn rundt hvorvidt norske hjelpeorganisasjoner egentlig har “peil” på hvor pengene havner, i denne uoversiktelige hengemyren i Syria, der banksystemet ikke fungerer på grunn av sanksjoner.

Man utbetaler til lokale organisasjoner som er helt avhengige av en lang rekke mellommenn og bakmenn i et intrikat penge-overleveringssystem for å få fraktet midlene inn på krigsherjet jord i Syria. Der hersker det et totalt kaos med rebellgrupper og leiesoldater som den ene dagen er affiliert med Al Qaida, den neste dagen ikke, for deretter å defekte til ISIS?

Mener Faktisk virkelig at det ikke er nødvendig å gå dette nærmere i sømmene, men stole blindt på at UD har “peil”?

4.  Faktisk tror blindt på narrativen om at intet av dette havner hos Al Qaida affilierte grupper, til tross for at internasjonale medier har snakket om dette betydelige problemet i årevis? Igjen, man stoler blindt på at UD har full “peil” på alt som skjer i uoversiktelige Syria?

 

En stor takk til VG

 

Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida: Men la oss glede oss over at VG våger å omtale det høyst sjokkerende poeng at norske hjelpeorganisasjoner samarbeider – i likhet med de amerikanske – med Al Qaida affilierte grupper i Syria, til hvem man har sendt inn millionbeløp til støtte.

Dette fremkom i all sin grellhet under det såkalte “Aleppos fall” der hjelpeorganisasjonene forsvant ut sammen med de Al Qaida affilierte gruppene og returnerte til det mangeårige Al Qaida befestede området rundt Idlib.

Vi får stadig gode råd fra amerikanerne om hvem vi bør støtte i Syria, og dilter lydig etter, rett inn i terroristenes verden. Det er positivt at dette høyst alvorlige temaet nå belyses på en langt grundigere måte enn vi har sett før, og at Eva Thomassen, hvis stemme vi hittil ikke har hørt i VG, med dette får full tilsvarsrett i VG.

En stor takk til VG, som trekker frem Eva Thomassens viktige arbeid på dette feltet. Ikke minst gjelder dette Thomassens avsløringer rundt White Helmets.

Her har mange, også undertegnede, og andre fra det internasjonale miljøet lenge snakket om.

Det er kanskje vår tids største skandale at Al Qaida grupperinger så åpenbart støttes av vestlige krefter i Syria, temaet fortjener bred dekning. Norge er ikke fullt så uskyldige som vi vil ha det til.

I Norge har man i altfor stor grad fortiet disse forhold, vi har ikke blitt tillatt å ha en åpen og redelig debatt rundt dette, og mediene sviktet sin rolle som kritisk røst og fungert som maktas lydige mikrofonstativ.

Foranledningen var at Faktisk adresserte saken, da de antagelig – i likhet med oss andre, mener det er helt forferdelig at norske bistandsorganisasjoners penger “kan være” kanalisert inn til Saudi og Qatar og USA støttede fraksjoner – disse samarbeider som kjent kun med rebeller ofte tilknyttet Al Qaida affilierte grupper eller direkte – Jabhat al-Nusra (som i likhet med IS og andre stadig skifter navn), en terrororganisasjon som er Al Qaida i Syria.

Vi har ikke oversikt over hvilke organisasjoner innad i Syria som hjelpeorganisasjonenes penger sendes til. Dette skjules.

Og vi har fortsatt ikke full oversikt, selv etter Faktisk undersøkelse. Vi kan godt krangle om semantikken og ordstillingene i bisetninger, poenget er det samme: Man forteller ikke åpent hvem pengene går til og heller ikke at pengene bare går til opprørsiden i konflikten.

De faktiske forhold som Eva Thomassen beskriver, nemlig at det ikke har foreligget nøyaktige fremstillinger av hvilke penger som konkret går til hvilke “syriske” opprørsgrupper eller motstandsorganisasjoner, bekreftes av Faktisk som forklarer oss at UD også tilbakeholder denne typen informasjon.

Eva Thomassens poeng står dermed bunnsolid fast – at Norges hjelpeorganisasjoner ensidig støtter opprørsgrupper som er imot Syrias valgte regjering, man arbeider utelukkende i opprørskontrollerte områder, det hemmeligholdes hvilke grupper som støttes og hvordan pengene leveres og distribueres inne i Syria, samt hvem som i realiteten er sluttmottaker.

UD hevder materialet er sensitivt, og det har de sannelig rett i, fordi en offentliggjøring ville vise at Norge støtter terrorgrupper som ofte er tilknyttet Al Qaida affilierte organisasjoner.

Det gjelder allerede flere av de nevnte gruppene i Faktisk egen undersøkelse.

 

Hanne Herland report
Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker.

Andre eksempler på faktafeil fra Faktisk

 

Tilslutt, noen få eksempler på Faktisk’ faktafeil i VG artikkelen:

“Sikkerhetssituasjonen i landet (Syria) gjør imidlertid at de (UD) er tilbakeholdne med å rapportere offentlig om detaljene rundt dette, men det er helt feil å si at de ikke vil redegjøre for pengebruken og å antyde at pengene går til al-Qaida (faktafeil fra Faktisk)”.

Thomassen hevdet ikke at problemet var “redegjørelse for pengebruken”, men “hvor millionene havnet”. Det er to vidt forskjellige ting.

Hvis Faktisk kan dokumentere at pengene IKKE ender i Al Qaida affilierte gruppers hender, vil vi gjerne se denne dokumentasjonen. Har Faktisk vært i Syria og spurt rundt om dette?

Funnet ut hvor pengene faktisk havner ? Er det ikke dette som er hemmeligstemplet? Har Faktisk vært i Syria og dokumentert hvem som mottar hva innad i opprørsgrupper og hvem som deretter leverer penger videre til hvem, og hvor?

Hvis ikke, …stoler Faktisk blindt på informasjon gitt fra fjerde, femte ledd?

Er ikke dette definisjonen av å være naiv, som vi nordmenn jo er så kjent for å toppe statistikken på?

Hvorledes kan Faktisk konkludere at det er “helt feil” å si at pengene går til al-Qaida? Faktisk stoler altså blindt på hva UD sier – uten å faktasjekke disse, det samme UD som alle vet at fortsatt ikke står åpent frem med hvem man støtter i Syria.

 

Sitat fra VG, våre kommentarer på faktafeil fra Faktisk

 

“Eva Thomassen er sosiolog og titulerer seg selv som «pedagogisk psykologisk rådgiver,» skriver Bergsaker.

Festlig setning. Her kommer Faktisk med enda en faktafeil, – den negative tiraden av det klassiske norske slaget som i kjent norsk hersketeknikk handler om å delegitimere og latterliggjøre en meningsmotstander som presenterer argumenter som bryter med norsk politisk-korrekt konsensus, er feil.

Hensikten er åpenbart å latterliggjøre Thomassen som “titulerer seg selv som”, mens Thomassen faktisk innehar denne stillingen.

Men Thomassen er pedagogisk psykologisk rådgiver.

“Og fredsaktivist,” skriver Bergsaker. Igjen faktafeil fra Faktisk. Thomassen har aldri “titulert seg selv” som fredsaktivist. Hun har aldri brukt betegnelsen om seg selv.

“Men først og fremst har hun markert seg i offentligheten som en engasjert Syria-debattant. I Morgenbladet og i Klassekampen har hun gjentatte ganger tatt til orde for at Vesten må oppheve sanksjonene mot regimet til Syrias president Bashar al-Assad. Tvert imot mener hun Norge må gjøre som Russland, og støtte opp under regimet til Assad,” skriver Bergsaker.

Igjen faktafeil fra Faktisk: Thomassen har aldri hevdet at Norge må gjøre som Russland. Helt feil.

“Hennes påstander om krigføringen i Syria er utdypet i en rekke artikler publisert på  Steigan.no og The Herland Report. Hun skriver blant annet at norske hjelpeorganisasjoner samarbeider med al-Qaida og «andre terror-organisasjoner». På «The Herland Report» har Thomassen også skrevet en artikkel på engelsk,” skriver Bergsaker.

Faktafeil fra Faktisk igjen – hvis også vi skal kverulere på semantikk. Det er ikke Thomassen som har skrevet en artikkel på engelsk, men Thomassens artikkel har blitt oversatt til engelsk da ledende internasjonale aktører etterlyste en oversettelse fra The Herland Report.

..”der hun blant annet hevder,” skriver Bergsaker.

Faktafeil fra Faktisk igjen, Thomassen “påpeker fakta”, nemlig at norske hjelpeorganisasjoner ER i Syria ulovlig. Dette “hevdes” ikke, det er “et faktum” at Norge befinner seg ulovlig, i strid med alt som heter internasjonal lov, i Syria.

Man har ikke søkt om visum eller pass hos syriske myndigheter, og har ikke lovlig tillatelse til å bedrive norsk krigføring innad i landet, på syrisk jord, idet Norge aktivt støtter USA, Saudi og Qatar støttede opprørsgrupper i den geopolitiske maktkampen innad i Midtøsten.

Hun skriver:

“Millions in Norwegian aid are transported illegally into Syria. None of the relief agencies will account for who the recipients of the millions in tax money are or what they are used for. The question then becomes: why won’t they? Do they themselves not know?
Doctors Without Borders only operate in rebel-controlled areas—the same as Norwegian People’s Aid, the Norwegian Refugee Council, Save the Children Norway and NORWAC. The rebel-controlled areas in Syria are held by al-Nusra and IS, with a sub-network of various terrorist organisations that have close ties to them.

Vi antar at snusfornuftige Tore Bergsaker i Faktisk også skal ta opp den neste setningen i argumentet, slik at vi kan få fakta på bordet om hvilke konkrete terrorgrupper norske myndigheter støttet under Aleppos frigjøring.

Samt detaljene rundt hvilke penger som gikk til hvilke terrorgrupper blant de norske støttespillerne vi stadig anbefales av amerikanerne å gi penger til.

Ikke minst hvorfor så mange av de vestlige hjelpeorganisasjonene raskt trakk seg tilbake til Idlib provinsen.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida: Det skal bli interessant å følge hvorvidt medieeide Faktisk ville våge å faktasjekke mediene som nå i årevis har bidratt med alvorlig ensidig informasjon rundt Syria krigen – ren krigspropaganda – i støtten til Al Qaida affilierte gruppers geopolitiske agenda i Syria. Dette er, som sagt, vår tids største skandale.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

Mindless policy by the Federal Reserve: The Federal Reserve oligarch owners: Getty

Bank Failure: The mindless policy implemented by the Federal Reserve cures inflation by producing bank runs, failed banks, and unemployment

  The failure of Silicon Valley Bank (16th largest bank in US) last Friday resulted …

The Orchestrated January 6 Insurrection: Getty

The Orchestrated January 6 Insurrection: Tucker Carlson’ revealing material proves mass disinformation

  The Speaker of the House of Representatives, Republican Kevin McCarthy, released video tapes of …