Herland Report Newsletter
Einar-Salvesen-and-Hanne-Nabintu-Herland-Herland-Report

Søkkrik på norsk barnevern: Internasjonale selskaper tjener milliarder

 

Herland Report: Norsk barnevern har i mange år blitt møtt med kritikk både internasjonalt såvel som nasjonalt.

På Herland Report har vi blant annet hatt en rekke samtaler med klinisk psykolog, Einar Salvesen om de strukturelle svakhetene i barnevernet.

Kameraderiet innad i barnevernets ledelse er også et betydelig problem ettersom statlig ansatte ikke gås etter i sømmene på samme måte som i privat næringsliv.

 

Herland Report YouTube banner
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

I tillegg til at staten bruker betydelige ressurser på barnevern, tjener også private bedrifter seg søkkrike på barna som tas fra familier og settes på institusjoner.

VGs artikkel om de nordiske velferdsgigantene som er tungt inn i det norske markedet er vel verdt å lese.

“Halvparten av de 20 selskapene som hadde høyest inntekter i fjor, eies av fem store konsern. Barnevernselskapenes deres hadde i fjor en samlet omsetning på totalt 3,2 milliarder. Det utgjør rundt to tredjedeler av den totale omsetningen i bransjen, ifølge regnskapene til alle selskaper som ifølge Brønnøysundregistrene driver innen barnevern.

Fire av konsernene kontrolleres av utenlandske investerings- oppkjøpsfond.

Aleris Ungplan & BOI er Norge største barnevernsaktør og kontrolleres av det svenske investeringsselskapet Investor, som eies av den mektige finansfamilien Wallenberg.

Investor eier blant annet oppkjøpsfondet EQT.

Aleris omsatte for nærmere to miliarder i fjor, men opplyser at rundt 60 prosent stammer fra barnevern.”

Norsk barnevern har altså blitt en gigantisk industri. Det flere barn som tas fra sine familier, det mer tjener de private barnevernsbaronene. 

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

Karl Marx ill.Socialist hatred of Free Speech: Herland Report Painting, c.1920, by P. Nasarov und N. Gereljuk.

The Socialist hatred of Free Speech: Read shocking quotes from Marx, Lenin, Marcuse and other founding fathers

  Many have been shocked to see the Left’s merciless repression of free speech for …

Jacques Derrida and the Racist Left Victimization of Blacks: Socialist Racism, Herland Report

Jacques Derrida and the Racist Left Victimization of Blacks: Socialist Racism is our Curse

  Exclusive to WND: Hanne Nabintu Herland on Jacques Derrida and the Racist Left and …