Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
Sverre Diesen og Hanne Herland i debatt

NATO – forsvarsallianse eller angrepsmakt? Forsvarsgeneral Sverre Disen og Hanne Nabintu

 

Har NATO gått fra å være en forsvarsallianse til en angrepsallianse mot svake stater der vestlige interesser er truet?

Er intensjonene gode, men på grunn av manglende kunnskap om Midtøsten bidrar vi til mer krig enn fred?

Eller vet vi nøyaktig hva vi gjør når Norge aktivt bidrar til å destabilisere Midtøsten, og mener at menneskene som lever der ikke har verdi? Jeg har i flere år skrevet kronikker i landets ledende aviser om disse temaene, som vi også samtaler om her.

Vedlagt min kronikk i Aftenposten fra 2011 der jeg som en av de ytterst få stilte meg kritisk til Norges deltagelse i Libya krigen.

General og tidligere forsvarssjef, Sverre Disen i samtale med forfatter og krigsmotstander Hanne Nabintu Herland om Norges deltagelse i Libya-krigen, om Afghanistan, Taliban, ISIS og om NATOs nåværende rolle som USAs forlengede hånd i Europa.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Self-Determination in Europe denied: Herland Report TV host, Hanne Nabintu Herland speaks to Fort Russ News, Joaquin Flores

Gene Sharp Created Revolutions: How to community organize and implement revolutions – Joaquin Flores

  Herland Report Podcast host, Hanne Herland speaks to Fort Russ News’ editor-in-chief, Joaquin Flores …

Who Owns the World?

Corporate Power: Who Owns the World?

  A handful of mega corporations — private investment companies — dominate every aspect of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite