Christmas and the most significant person in history: jesus-is-born-Christmas-Herland-Report

God Jul med Jesus, sønn av Maria

 

Herland Report: Islam er Norges nest største religion. La oss se på muslimenes syn på Jesus, Maria Jesu mor og julens betydning i islam. Den muslimske legen, Trond Ali Linstad, som i mange år har ledet TV programmer og nettstedet koranen.no forklarer:

Det er jul, og mennesker feirer Jesu fødsel. Så flott! Jesus er høyt æret og respektert også i islam – et tegn gitt av Gud/Allah til alle mennesker å følge. Vi skal lære av og bli veiledet av eksemplet til Jesus, Kristus, sendebud og profet fra Gud, Den høye. Og vi skal ære og respektere Maria, Jesu mor!

Om Jesus sier Islam at han kom med tegn fra Den høye: «Jesus skal si: ‘Jeg er kommet til dere med et tegn fra Den høye. Jeg skal forme for dere noe av leire som skal likne en fugl, blåse i det og med Den høyes tillatelse, skal det bli en levende fugl! Jeg skal helbrede blinde og spedalske og med Den høyes vilje, vekke døde til liv. Jeg skal si det dere kan ta i bruk av livets goder og lære det som er viktig å lagre av rettsindighet til oppgjørets dag. I det ligger tegn for dere – om dere virkelig erkjenner.’» (3,48)

Jesu disipler: «Jesus merket motvilje fra dem til å erkjenne og sa: ‘Hvem vil hjelpe meg å kalle mennesker til Allahs vei?’ Disiplene sa: ‘Vi er Guds/Allahs medhjelpere! Vi erkjenner Allah – bekreft at vi fredfullt bøyer oss for Den høye’.» (3,52)

Maria er et tegn, symbol og eksempel for menneskeheten: — for all verden. I erkjennelse og renhet å følge. Maria sto Gud, Den høye, nær. Gud/Allah er mennesker velvillig og barmhjertig. Og allment sett: En Guds-relasjon er viktig.

Christmas-Jesus-Joseph Mary Herland Report KB

 

Koranen beskriver Maria som en utvalgt kvinne: «Husk englenes ord til Maria: ‘Gud/Allah har utvalgt og renset deg og satt deg framfor all verdens kvinner. Maria, følg hengivent Gud, Den høye, ærbødig, underdanig og bøy deg med de ydmyke.’» (Koranen 3,42—43)

Maria ble utvalgt til Jesu mor: «Englene sa: ‘Maria, Gud gir deg det glade budskap om et Ord fra Den høye som du skal føde og gi navnet Messias, Jesus, Marias sønn. Æret og priset i denne verden og i den neste — av de som skal være Gud/Allah nær’». (3,45)

Maria er et opphøyet tegn for menneskeslekten: «Husk henne; Maria, som bevarte sin blygsel og renhet. Den høye blåste i henne av Den høyes ånde liv og gjorde henne og sønnen hennes til tegn for all verden.» (21,91)

 

 

Koranen sier at Maria, «Imrans datter», er eksempel for alle troende: «Hun trodde på Den høyes ord og åpenbaringene og hun var blant dem som ydmykt bøyde seg for Gud/Allah, Den høye.» (66, 11—12)

Maria er et tegn, symbol og eksempel for menneskeheten: — for all verden. I erkjennelse og renhet å følge. Maria sto Gud, Den høye, nær. Gud/Allah er mennesker velvillig og barmhjertig. Og allment sett: En Guds-relasjon er viktig.

«Den edle kvinnen Maria var tro mot Allah (Gud på arabisk), Allah oppfylte hundre behov uten ønske fra hennes side. Rumi, persisk dikter. (1207-1273)

Maria var kvinnen som skulle føde Jesus: «Maria sa: ‘Ved Allah, Den høye, hvordan skal jeg kunne få en sønn, når ingen mann har rørt meg?’ Engelen sa: ‘Slik skal det bli. Allah skaper som Den høye vil. Om Den høye ønsker at noe skal være, sier Den høye: ‘Vær’». Og det er.’» (3,47)

«Den høye skal lære ham Skriften og visdommen og gi Torah og Evangeliet.» (3,48)

Jesus kom med tegn fra Dne høye: «Jesus skal si: ‘Jeg er kommet til dere med et tegn fra Den høye. Jeg skal forme for dere noe av leire som skal likne en fugl, blåse i det og med Den høyes tillatelse, skal det bli en levende fugl! Jeg skal helbrede blinde og spedalske og med Den høyes vilje, vekke døde til liv. Jeg skal si det dere kan ta i bruk av livets goder og lære det som er viktig å lagre av rettsindighet til oppgjørets dag. I det ligger tegn for dere – om dere virkelig erkjenner.’» (3,48)

Jesu disipler: «Jesus merket motvilje fra dem til å erkjenne og sa: ‘Hvem vil hjelpe meg å kalle mennesker til Allahs vei?’ Disiplene sa: ‘Vi er Allahs medhjelpere! Vi erkjenner Allah – bekreft at vi fredfullt bøyer oss for Den høye’.» (3,52)

Jesus ble hentet til himmelen: «Gud sa: ‘Jesus! Gud, Den høye, skal hente deg og bringe deg til Gud, Den høye, og befri deg fra de som avviser å erkjenne. Den høye skal sette de som følger deg over de som ikke vil erkjenne – til oppstandelsens dag.’» (3,55)’

Det gjelder å erkjenne og leve rett: «De som avviser å erkjenne (tro), skal Den høye gi smertelig svar, i denne og i den neste verden, og ingen skal hjelpe dem.» (3,56)

«Den høye skal gi de som erkjenner og lever rett fullt igjen! Allah er ikke med de som gjør urett.» (3,57)

«Den største hindring mellom Gud og du er du.» Imam al-Ghazali, (1058-1111)

Om paradiset lærer Koranen at: «Gud skal lede dem som tror og lever rettskafne liv til hager med sildrende bekker og de skal være der i all tid – det er Guds sanne løfte, og hvilke ord er sannere enn Guds? (4, 122)

«Den som gjør godt og erkjenner – mann eller kvinne – skal stige inn i paradiset og ikke lide urett.» (4,124)

«Hvem oppfyller religionens krav bedre enn den som i alt bøyer seg for Gud og gjør det gode og det rette og følger Abrahams rene opprinnelige tro – Abraham, som Gud utvalgte til fortrolig? (4,125)

«Alt som er i himlene og på jorda tilhører Gud og Gud har oppsikt med alt.» (4,126)

«Den elskedes ansikt fins i tusen gjenspeilinger, til og med der hvor klosterets smykkes med klokker og korsets tegn, også der, tusen gjenspeilinger.» Shamsoddin Hafez, (1320–1390)

Kan vi kalle dette påminnelser i julen for rett erkjennelse og gode handlinger. Vi sier til alle: «God jul!»

 

About the author

Trond Ali Linstad er norsk lege og muslim. Han er daglig leder av Urtehagen Stiftelse og har arbeidet som frivillig lege i palestinske flyktningeleirer i Midtøsten og har ledet solidaritetsarbeid for Palestina i Norge. Til daglig driver han også nettstedet koranen.no

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The American Police State: Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

The Protestant Ethic and Capitalism: The idea was to earn money, be trustworthy and have something to give to others

In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sociologist Max Weber states that when modern …

The Goal of Science is to understand God: GHL

The Goal of Science is to understand God

  The atheist narrative has in the past century engulfed the West with its denial …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×