Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
"A Christmas Carol" av Charles Dickens, The Liberal hatred of Merry Christmas and Religious Traditions, Herland Report

A Christmas Carol av Charles Dickens og den kristne verdien å elske sin neste

 

Herland Report: Det var de kristne reformbevegelsene i England med fokus på de fattiges forferdelige kår på 1800-tallet som dannet grunnlaget for fremveksten av velferdsstaten. Dickens julehistorie illustrerer dette.

Det vi feirer i julen er noe så ekstraordinært som Jesu fødsel i en stall i Betlehem. Kristendommen med sitt nye, radikale syn på menneskeverd og de fattige og underklassene, utviklet seg i de lavere samfunnslag.

En lang rekke av vår kulturs mest sentrale verdier kommer fra kristen filosofi, noe vi også har god grunn til å feire i julen, skriver religionshistoriker Hanne Nabintu Herland.

At Kristus selv ble født i en stall og lagt i en krybbe symboliserer og illustrerer dette. Han vokste opp i Nasaret, en foraktet, liten by, mislikt av den jødiske eliten, og levde blant de fattige.

Men også de rike og mektige astrologer som kom fra fremmede land søkte til ham, og bragte med seg dyre gaver fra Østen.

Bibelen er full av fortellinger om rike og mektige menn og kvinner som valgte ydmykheten og empati med andre, som ikke satte sin lit til penger, makt og ære, men brukte sine midler til å bidra til en mer rettferdig verden.

Så både fattig og rik møttes ved krybben i Betlehem, forenet i en ydmyk vilje til å si “makten og æren er din, ikke min”. De fulgte den store Mesteren hvis høyeste bud er at vi skal elske hverandre slik han elsket oss.

A Christmas Carol av Charles Dickens: Det vi feirer i julen er noe så ekstraordinært som Jesu fødsel i en stall i Betlehem. Kristendommen med sitt nye, radikale syn på menneskeverd og de fattige og underklassene, utviklet seg i de lavere samfunnslag. En lang rekke av vår kulturs mest sentrale verdier kommer fra kristen filosofi, noe vi også har god grunn til å feire i julen.

Julens metafysiske budskap om empati, solidaritet og indre fred

 

Charles Dickens’ julefortelling illustrerer problemet med mennesket når vi blir oss selv nok og uten empati med andre velger ensidig materialisme.

Hvor fattig blir vi i livet dersom alt handler om meg, mitt og mine? Jeg oppmuntrer alle til å løfte blikket utover vår egen egosentriske ramme og møte behov der du ser dem, og særlig med vekt på de som er alene i julen, ikke får treffe sine, de som mangler en større mening med livet og lider nå under disse coronatiltakene.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Rundt 80 % av dagens europeerne tror at Jesus er Guds sønn, i henhold til Pew Research Forum og andre. Legger man her til de mange millioner muslimer som nå befolker Europa, samt andre religiøse er det overveldende tall som nå feirer Jesu fødsel.

A Christmas Carol av Charles Dickens: Det vi feirer er ikke bare selve julefortellingen, men den metafysiske virkeligheten bak selve historien. Jesus, verdenshistoriens største og mest kjente person, ble født blant de fattige i en stall, så symbolsk for den ydmykhet, kjærlighet og varme han så velvillig viste hele sitt liv til de som sto lavest på samfunnets rangstige.

Charles Dickens’ historie forteller om dypet i budskapet som Jesus bragte med seg, slik vi ser det i forvandlingen i Mr. Scrooge, fra å være en kynisk egoist og materialist til en som faktisk ser andre, og villig møter deres behov. Det er også en beretning om 1800-tallets England der nettopp de kristne reformbevegelsene sto for endringer som ledet frem til velferdsstaten.

Den radikale og svært revolusjonære Jesus gikk sterkt ut mot den politiske og religiøse eliten, valgte å omgås de svake og syke, og brøt de jødiske reglene for hvordan man skulle forholde seg til kvinner.

Jesus ble verdenshistoriens mest kjente person og leder for den største religionen på jorden, som veiviser til et mest mulig godt liv.

 

Bibelen danner bakteppet for hele vår kulturhistorie

 

A Christmas Carol: Boken Bibelen forteller historiene om Jesus og de episke fortellingene om hvorfor det onde eksisterer her og må motarbeide aktivt. Boken, som er flere tusen år gammel, danner bakteppet for hele vår kulturhistorie.

Det er et etisk oppslagsverk full av anekdoter, ruvende episke fortellinger, diktsamlinger og salmer som har til hensikt å vise mennesket veien ut av vår falne verdens ondskap.

Ifølge historiker Karsten Alnæs har denne boken hatt så stor betydning at den kan betegnes som selve bakteppet for vår kultur. Forfattere som Roy Jacobsen sier at Det gamle testamente rager over all annen litteratur.

Historikerne Robert R. Palmer, professor ved Yale og Harvard, skriver i sin bok “A History of the Modern World” – et av tidenes mest anerkjente historieverker og brukt ved mer enn tusen studiesteder – at kristen filosofi var revolusjonær ved å inkludere alle mennesker i sin definisjon av menneskeheten. Det var en fullstendig ny forståelse av menneskelig liv.

Palmer sier det er umulig å overdrive den kristne filosofiens påvirkning på vestlige verdiers utvikling. Det var kristendommen som introduserte prinsippet om likeverd – den revolusjonære tanken om at hvert eneste menneske, uansett klasse, kjønn eller rase, har en unik verdi.

Selv om dette senere skulle oppfattes som en sekulær idé og en av hjørnesteinene i det sekulære samfunn, er det ingen tvil om dens kristne opphav.

 

Kristendommens revolusjonære nye menneskesyn

 

A Christmas Carol av Charles Dickens: Dette nye synet på menneskeheten bygget på et enestående prinsipp om likeverd og anerkjennelse av kvinners, barns og slavers verdi, i sterk kontrast til den gresk-romerske definisjonen av en borger.

Det kan hevdes at det er her det egentlige opphav til Vestens kvinnefrigjøringsbevegelse ligger, en frihet som kirkens ledere senere har kjempet imot i perioder, enda dens grunnlegger – Jesus – i høyeste grad støttet markant. Kvinner hadde sentrale roller blant Jesu etterfølgere, en lang rekke kvinnenavn er nevnt i den sammenheng.

Typisk for Jesus var hans opprør mot religiøst hykleri, det er få han er så rasende på som datidens kirkeledere. Aldri skjelte han ut folk og ble mer rasende enn i møtet med religiøst hykleri. Alt dette og mye mer kan man lese om i de fire første evangeliene i det Nye Testamentet, en del av Bibelens mange bøker.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com[/author]
Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

Christianity, ethics and Jürgen Habermas: Moral questions are rational questions of how to live the best possible life. Bild

Christianity, ethics and Habermas: Moral questions are rational questions of how to live the best possible life

  Moral questions are rational questions that discuss how we are to live the best …

The origins of Human Rights is Christian theology: Hanne Nabintu Herland Hagia Sophia, Constantinople, Istanbul, Turkey, Orthodox Christianity, Herland Report

Jürgen Habermas: The origins of Human Rights is Christian theology in the Middle Ages and Spanish scholasticism

  To the surprise of many, Europe’s arguably most important intellectual, Jürgen Habermas (1929-) has …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite