Tag Archives: Thomas Kuhn

Subjective research produces the desired, politically correct result at Western universities

Subjective research produces the desired, politically correct result at Western universities. Herland Report Getty Illustration.

  Historian and philosopher of science, Thomas S. Kuhn has showed how subjective much of the research at universities really is. The historical development of scientific theories illustrates how the dominant epistemology within the social sciences are built on Leftwing ideologies strongly influences the personal opinions of politically correct professors. Subjective research: The individual scientist is often much more influenced …

Read More »

Darwinism Remains a Theory, Was never Proven – WND

Darwinism Remains a Theory, Was never Proven - WND Herland Report

  We have been taught for decades that Charles Darwin proved how man evolved from apes, in a linear evolution from amphibians at sea. This is not true. Evolution from one species to another has never been proven, only slight variations within species is documented. The idea preached in almost every classroom in the West has been that sea creatures …

Read More »

Artikkelserie: Samfunnsforskning er politisk kulturradikal i livssyn, ikke nøytral

Hanne Herland Report

  Herland Report: Forskere er langt mer preget av tidens paradigme og sosial-politiske pressfaktorer enn de selv er klar over. Det gjør at samfunnsforskningen ofte er full av antagelser som er farget av det rådende paradigmet og kulturradikal tenkning. Forskningen kan eksempelvis lett utelate viktige spørsmål av hensyn til det politisk-korrekte diktat, og personens eget følelsesliv og meninger spiller en …

Read More »

Moderne vitenskap er ikke objektiv, Hanne Nabintu

The Quest for Mental Health: Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report

  Herland Report: Moderne vitenskap er ikke objektiv: Hvilke verdier styrer Europa i dag? Troen på vitenskap er en av dem. Men hva er moderne samfunnsfaglig vitenskap og i hvilken grad er den nøytral/objektiv? Den er overhode ikke objektiv, sier Thomas Kuhn. Det rådende paradigmet eller virkelighetsforståelsen påvirker hvorledes forskerne arbeider. Humanistiske vitenskapsteorier erkjenner at «objektivitet» og «nøytralitet» er en utfordring, …

Read More »
Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite