Anti-EU nasjonal selvråderett hetses. Er folkestyre "fienden"? Hanne Herland Report

Anti-EU nasjonal selvråderett hetses. Er folkestyre “fienden”?

 

Anti-EU nasjonal selvråderett hetses. Er folkestyre “fienden”? Vi som er en del av den europeiske grasrotbevegelsen som opponerer seg mot statlig overformynderi og de kulturradikale elitenes kontroll i mediene, har gode dager nå, skriver religionshistoriker og grunnlegger av Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

Folk har vel aldri folk vært så bevisst at de utsettes for en bevisst propaganda fra bestemte økonomiske maktkonstellasjoner som har til hensikt å samle makten i hendene til de få.

I USA er protestene nå massive, kun rundt 30 % av befolkningen tror at det de leser i media er sant. I Storbritannia er tallet så lavt som 24 %.

Og det kan se ut til at mediene våre styres av de ultrarikestes økonomiske perspektiv, nå sist da anti-EU partier vant EU valgene i Europas viktigste land.

I media ble dette beskrevet som en destruktiv utvikling, i de mest sjikanerende ordelag ble vi omtrent fortalt at land som hevder at nasjonal selvråderett er viktig, er fienden.

I stadig større grad stiller befolkningen seg ofte kritisk til Bryssel-elitens vanstyre og mangel på evne til å håndtere dagens utfordringer i Europa.

Hvis man ønsker at folket skal få bestemme i sitt eget land i Europa – altså demokrati, da er man fienden?

Men det foregår en folkeoppvåkning. Til og med Gro Harlem Brundtland beklaget seg nylig over at “vi begynner å miste kontrollen over hva folket blir fortalt”. Dette var å lese som hovedoppslag i Dagens Næringsliv.

Folkeopprøret kan også tolkes som synlig i Brexit, valget av Donald Trump og nå – anti-EU partienes brakseier.

Det er en underlig kulturradikal retorikk som de fleste nå er klar over at brukes bevisst som hets:

Hvis man er uenig med globalistene eller de kulturradikale, er man straks «høyreradikal», «rasist», «kristenfundamentalist», «høyreekstrem», «ytre venstre», «venstreekstrem», man er «nazist», man er «fascist», «homofob», «kvinnefiendtlig», «islamofob», «intolerant», «sinnsyk», «gammeldags» og så videre.

 

Anti-EU nasjonal selvråderett hetses. Er folkestyre "fienden"? Hanne Herland Report
Hanne Nabintu Herland, grunnlegger av Herland Report.

 

Mediene har de senere årene redusert sin egen betydning fra å være mer objektive informasjonskanaler til å bli de reneste PR byråer, propagandakanaler og godt betalte kommunikasjonsstrateger for den globalistisk-økonomiske eliten.

For denne eliten har god kontroll over det amerikanske Demokrat partiet og er nettopp avhengig av åpne grenser, slik at fri handelsflyt.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Anti-EU nasjonal selvråderett hetses. Er folkestyre “fienden”?  Samtidig – på grunn av illegal innvandring kan man også presse lønningene til arbeiderklassen ned og ha tilgang til svært lavtlønnet arbeid.

Elitene skåler i Davos, mens folket har blitt servert Hollywood, fordummende reality TV og billige VG artikler som gjør at mange ikke får med seg hva som egentlig skjer.

Den bevisste styringen av offentlig debatt har foregått i årtier, men har neppe vært så avslørt som nå.

La meg fra et fugleperspektiv foreta en generalisert trendanalyse, for å vise de store trekkene i utviklingen.

Vi har havnet i en situasjon der det tidligere så frihetselskende Vesten nå ligner mer og mer på det gamle Sovjetunionen.

Globaliseringen som økonomisk strategi for vekst for multinasjonale selskaper har fra rundt 1987 har ført til at rundt 60 personer nå eier over 50 % av verdens verdier, ifølge Oxfam.

Vi fikk høre at globalisering skulle føre til jevnere fordeling av godene, men det stikk motsatte har skjedd.

Over 90 % av de amerikanske medier eies av kun 6 bedrifter, som sitter i hverandres styrer og også kontrollerer våpenindustrien, legemiddelindustrien og så videre.

 

 

Anti-EU nasjonal selvråderett hetses. Er folkestyre "fienden"?  Paul Craig Roberts quote banner
Anti-EU nasjonal selvråderett hetses. Er folkestyre “fienden”?  The Herland Report is a Scandinavian news site and TV channel on YouTube, that is reaching millions yearly. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum.  Hanne Nabintu Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, known from the media for sharp analysis. SUBSCRIBE to the NEWSLETTER HERE.

 

Anti-EU nasjonal selvråderett hetses. Er folkestyre “fienden”?  Og mediene våre styres av nettopp disse ikke-demokratiske kreftene. Og nettopp dette forstår folk nå – og orker ikke å lese aviser lenger.

De vet at media er elitenes talerør. Til og med Gro Harlem Brundtland sa det rett ut nå nylig, at “vi” mister styringen på hva “folket blir fortalt”.

Og mediene går som kjent i flokk og taler i takt, skriver den ene ledende kommentatoren om et tema kan du omtrent være sikker på at alle de andre skriver omtrent det samme.

Kirsten Powers, som selv tilhører venstresiden i USA, påpeker i The Silencing. How the Left is Killing Free Speech at den progressive strategien er å terrorisere, demonisere og sverte mennesker som motsier dem, for å radikalt endre hele Vestens verdifundament.

Poenget er å skremme vettet av majoriteten, tyrannisere, forvrenge budskapet til, feilsitere og mobbe bevisst de som ytrer motstand mot det religionsfientlige og radikalt liberale samfunnsreformene.

Det er ikke måte på hvor mye hets og løgn, ondt snakk og forvrenging av budskap man utsettes for i et land som Norge, bare se på meg.

Det er helt utrolig hvor mye løgn som har stått i aviser der det sies at jeg har sagt det ene eller det andre, og så er det blank løgn for å sverte meg som kulturkonservativ, anti-krigsmotstander som kjemper for internasjonal solidaritet.

Nå sist i Dagbladet der en eller annen skulle ha det til at jeg av en eller annen grunn var imot muslimer i Norge. Les påstandene og mitt tilsvar i Dagbladet her.

Herbert Marcuse, 1968er studentrevolusjonens far uttrykte åpenlyst i A critique of pure tolerance at det kulturradikale opprør var avhengig av å undertrykke friheten og begrense ytringsfriheten for enkelte grupper i samfunnet for å lykkes.

Borgerskapet, de kristne og de såkalt konservative ble «fienden» som skulle angripes. Og ikke minst kirken.

Under ytringsfrihetens faner, kjempet man i praksis for å avslutte meningsmangfoldet.

De progressive snakket om ytringsfrihet, men praktiserte det stikk motsatte – man ga ytringsretten og respekten til kun noen få, ønskede grupper, de man ville skulle overta makten på bekostning av majoritetens oppfatning.

Avisenes og TV medienes debattfora er et eksempel, man slipper kun til enkelte motstemmer for deretter å overdøve disse med ekstremliberale stemmer, og slik kan man hevde at «vi hadde jo en åpen debatt», men alle vet jo nå at den er omtrent 100 % styrt i en bestemt politisk retning.

Bare se på NRK, som sluker milliarder i stønad fra skattebetalerne årlig for å overleve – stønader som nå er opprettet som en egen skatt som ingen slipper unna enten du ser på NRK eller ikke.

Det er fra denne stemplingsstrategien vi har fått alle former for kulturadikale skjellsord som vi kjenner så godt fra det samlede mediekorps:

Hvis man er uenig med globalistene eller de kulturradikale, er man straks, som sagt, «høyreradikal», «rasist», «kristenfundamentalist», «høyreekstrem», «ytre venstre», «venstreekstrem», man er «nazist», man er «facist», «homofob», «kvinnefiendtlig», «islamofob», «intolerant», «sinnsyk», «gammeldags» og så videre.

I USA samarbeider vi på Herland Report med en rekke ledende afro-amerikanere. Det er faktisk ganske komisk.

De anklages for å være «rasister mot svarte», «høyreekstreme som er imot mennesker med mørk hud» og så har de mørk hud selv.

Det samme gjelder homofile konservative som rasende anklages for å være «homofobe» og så videre. En homofil er altså «homofob» hvis han er konservativ, men ikke hvis han politisk sympatiserer med den kulturradikale og superliberale fløyen.

Stemplingen går over alle støvleskaft og det spiller ingen rolle om det som sies er sant eller ei, det gjelder bare å sjikanere på grovest mulig måte. Hvilket tyranni vi lever i! Så det er mer enn god grunn til å glede seg over anti-EU partienes seier over hele Europa.

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Number 1 on Amazon: The Billionaire World. How Marxism serves the Elite. By Hanne Nabintu Herland.

The erosion of liberty and tyrannical rise of groupthink: Raymond Ibrahim lauds Hanne Herland’s Amazon Bestseller Nr. 1 “The Billionaire World”

  What is ultimately behind so many of the (manufactured) ills currently plaguing the West, …

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×