lars rønbeck Herland Report

Vi lever i et partidiktatur der politikere i stor grad ikke tjener folket, Lars Rønbeck

Herland Report TV programleder, Hanne Herland samtaler med Lars Rønbeck om partidiktatur og direktedemokrati.  “Vi lever i et partidiktatur der politiske karteller i Oslo styres av andre hensyn enn folkets beste. Vi har ikke et folkestyre der folkeviljen gjennomføres,” sier tidligere offiser i forsvaret, Lars Rønbeck, som leder folkebevegelsen for direktedemokrati i Norge.

Han etterlyser et systemskifte i Norge for at makten skal komme tilbake til folket.

“Vi har hatt parlamentarismen der folket stemmer på politiske partier som styrer på vegne av folket siden 1884. Den ble tatt i bruk uten at det norske folk fikk være med å bestemme hvorvidt de ønsket å innføre denne styreformen. Nå i 2007 ble parlamentarismen innført i Grunnloven, igjen uten debatt. Det er helt utrolig.”

“Parlamentarismen er en illusjon og et direkte udemokratisk politisk rammeverk. Partiene sitter i Stortinget og bestemmer alt. Vi har ikke et folkestyre og vil heller aldri få det under parlamentarisme. Vi har et representativt folkestyre, der politikere bestemmer og ikke et direkte folkestyre.”

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Tidligere offiser i forsvaret, Lars Rønbeck sier: “Parlamentarismen innebærer partisystemet vårt, Høyre, Venstre og så videre, der politiske partier styrer på vegne av folket. Det er noe helt annet enn et direktedemokrati slik de har i Sveits og andre land, der folket faktisk stemmer direkte på sakene. Men hos oss under parlamentarismen lever vi i et lukket system, det spiller liten rolle hvem du egentlig stemmer på – Høyre eller Venstre – fordi hele systemet utgjør et partidiktatur.”

“Vi ønsker å få frem et direkte folkestyre som de har i Sveits, der folket sitter som den øverste myndighet i landet sitt.”

“Stortinget er jo parlamentet vårt og i Stortinget utøves parlamentarismen som sier at vi skal stemme på politiske partier – altså på representanter som vi må stole på at vil folket vel. Vi må stole på at de ikke er profesjonelle politikere som meler sin egen kake og egen karriere, men at de faktisk utøver makten til det beste for folket. Hvilket vi ser at de ofte ikke gjør… ”

Lars Rønbeck Hanne Herland Report
Lars Rønbeck leder folkebevegelsen som ønsker direktedemokrati i Norge, det samme systemet som Sveits har hatt i over 150 år. Systemet innebærer blant annet utstrakt bruk av folkeavstemning ved viktige spørsmål.

 

“Se på prosessen: Vi har hele fargeskalaen – Rødt, Grønt, Blått og så videre – og ett parti tilbyr bedre veier, et annet bedre helsevesen. Personen som skal velge må da enten velge bort bedre veier eller bedre helsevesen fordi han kan jo bare stemme på ett parti. I et direktedemokrati får du begge deler fordi befolkningen foretar direktestemmer på sak etter sak og tvinges ikke til å måtte støtte kun ett politisk parti og dette partiets ideologi. Og så kjemper disse politikerne sine private maktkamper om makt, heller enn å gjøre det som er best for folket.”

“Under parlamentarismen har vi hele tiden det samme flertallet som bestemmer, mens i et direktedemokrati vil folket stemme på sak til sak og du får en dynamisk rotasjon i sak til sak. Det vil aldri være det samme flertallet. Et bedre demokrati enn som så kan man ikke finne.”

“Det politiske kartellet i Oslo preges av lobbyvirksomheten der særinteresser påvirker de 169 personene som sitter på Stortinget. Hva vet vi om deres lojalitet og hvor den ligger? I hvilken grad styres politikere av de sterke lobbygruppene og markedsinteressene, og i hvilken grad fronter de egentlig det som er til det aller beste for den norske befolkning?”

“Den dagen man får bort dette partistyret, så vil store deler av korrupsjonen og lobbyvirksomheten forsvinne. Det er langt vanskeligere å drive lobbyvirksomhet overfor 5.5 millioner mennesker. I Sveits er også mediene underlagt direktedemokrati, så for Norges del ville det da blitt folkeavstemning om hvorvidt vi ønsker et statseid NRK som krever mange tusen kroner fra hver enkelt familie årlig for å fronte mye av sin egen propaganda. Trolig ville NRK raskt fått langt mindre i statsstøtte. Medienes fordreining av virkeligheten er jo et betydelig problem, Carl I. Hagen sa jo i sin tid ARK om NRK, altså Arbeiderpartiets Rikskringkasting.”

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket.  Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika, i Midtøsten og reist mye i Asia. Hun snakker en rekke språk.

TWITTER.

PODCAST.

FOLLOW THE NEWS SITE and pick up articles from leading intellectuals, authors and activists.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:
Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

Check Also

Brenda Caldwell Hanne Herland Report

TV interview: Dr. Brenda Caldwell Dr.B talks about Drug Epidemic and its remedy

  Brenda Caldwell Dr.B about Drug Epidemic: Herland Report TV host, Hanne Herland speaks to …

The peculiar hatred of Russia and Vladimir Putin: Geneva 2021: Reuters

Geneva 2021: Putin describes Biden as experienced statesman, seasoned politician, professional

  Herland Report: Geneva 2021: The much talked about Putin – Biden talks in Geneva this …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close