Lars Rønbeck Hanne Herland Report

Direktedemokratiet Sveits har helt andre regler for innvandring – Lars Rønbeck

 

Herland Report: Det er bare arbeidsinnvandrere som kan søke statsborgerskap i Sveits. Du må ha bodd 12 år eller mer i landet, snakke språket skriftlig og muntlig, vært i arbeid i hele perioden og ikke mottatt sosialhjelp og intet kriminelt rulleblad, sier Lars Rønbeck. Han er initiativtageren til diskusjonene rundt direktedemokrati også i Norge.

Herland Report har flere programmer med Lars Rønbeck, se dem her. Debatten er interessant fordi den belyser hvilke endringer som kommer i land der befolkningen faktisk bestemmer direkte hva som skal skje i landet.

[pullquote]LES OGSÅ: Vi er frekke, intolerante og onde mot andre og kaller det #ytringsfrihet.[/pullquote]

I vårt land har vi parlamentarismen, som innebærer at folket stemmer på politiske partier som i neste rekke sitter på Stortinget og “representerer folket”.

Men representerer politikerne egentlig folkeviljen lenger? Rønbeck mener blant annet at Europabevegelsen har reellt sett vært det største partiet på Stortinget i lang tid. Se hans forklaring her.

 

 

Utfordringen i dag er at vi i stadig flere tilfeller ser at politikere drives av andre motiver enn nødvendigvis å gjøre det som er til det beste for folket.

Gjennom lobbyvirksomhet påvirkes også politikken sterkt, der pengesterke grupper styrer systemet i langt større grad enn hva som tjener demokratiet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vi ser også dette i mediene, som nå styres av markedskreftene, ikke objektiv nyhetsformidling og selvstendig journalistikk.

Som et eksempel, se på Sveits’ regler for arbeidsinnvandring nedenfor. Hva bør være reglene for at fremmede kan bosette seg i et land?

 

Disse punkter må oppfylles for å få statsborgerskap i Sveits:

1)        Disse må ha bodd i Sveits i minimum 12 til 13 år. Muligens opp til 15 år før de kan søke om sveitsiske statsborgerskap.

2)        Det kreves at de må kunne et av de 3-tre offisielle språkene muntlig og skriftlig, enten, tysk, italiensk, fransk, så godt at barn og          eldre mennesker – klart og tydelig – kan forstå hva de sier.

3)        At de under hele botiden i Sveits har vært i fast arbeid.

4)        At de har betalt sine skatter og avgifter uten anmerkninger.

5)        At de under hele botiden i Sveits, ikke har benyttet sosialhjelp i noen form.

6)        Rent rulleblad og plettfri vandel, både under den tiden de har bodd i Sveits og i tillegg i sitt opprinnelsesland. Overhodet ingen kriminell fortid.

7)        Satt seg inn i den sveitsiske forfatningen og landets lover. De må kunne og forstå “den politiske mekanismen” med de hyppige folkeavstemninger og hvordan direktedemokratiet fungerer i praksis. Samt de politiske  partiene sin funksjon i det sveitsiske direktedemokrati.

8)        Før de kan avlegge sin lojalitets ED til den sveitsiske forfatningen må deres statsborgersøknad høyst sannsynlig, legges fram for alle velgerne i den kommunen de bor i, for å bli godkjent av velgerne gjennom en bindende folkeavstemning, i den kommunen de er bosatt i. Slik at deres medborger i denne kommunen er enige i, at vedkommende som søker den sveitsiske statsborgerskap, er egnet til å bli sveitsisk statsborger.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Alexandr Solzhenitsyn: Men have forgotten God; that’s why all this has happened

  The West has, in recent years, bestowed upon itself an immense weight of suffering …

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism Turkish Post

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism

  The most famous political philosopher in Russia, anti-communist, anti-Marxist Aleksandr Dugin, who recently gave …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×