lars rønbeck Herland Report

Vi lever i et partidiktatur der politikere i stor grad ikke tjener folket, Lars Rønbeck

 

Herland Report TV programleder, Hanne Herland samtaler med Lars Rønbeck om partidiktatur og direktedemokrati.  “Vi lever i et partidiktatur der politiske karteller i Oslo styres av andre hensyn enn folkets beste. Vi har ikke et folkestyre der folkeviljen gjennomføres,” sier tidligere offiser i forsvaret, Lars Rønbeck, som leder folkebevegelsen for direktedemokrati i Norge.

Han etterlyser et systemskifte i Norge for at makten skal komme tilbake til folket.

“Vi har hatt parlamentarismen der folket stemmer på politiske partier som styrer på vegne av folket siden 1884. Den ble tatt i bruk uten at det norske folk fikk være med å bestemme hvorvidt de ønsket å innføre denne styreformen. Nå i 2007 ble parlamentarismen innført i Grunnloven, igjen uten debatt. Det er helt utrolig.”

“Parlamentarismen er en illusjon og et direkte udemokratisk politisk rammeverk. Partiene sitter i Stortinget og bestemmer alt. Vi har ikke et folkestyre og vil heller aldri få det under parlamentarisme. Vi har et representativt folkestyre, der politikere bestemmer og ikke et direkte folkestyre.”

 

 

Tidligere offiser i forsvaret, Lars Rønbeck sier: “Parlamentarismen innebærer partisystemet vårt, Høyre, Venstre og så videre, der politiske partier styrer på vegne av folket. Det er noe helt annet enn et direktedemokrati slik de har i Sveits og andre land, der folket faktisk stemmer direkte på sakene. Men hos oss under parlamentarismen lever vi i et lukket system, det spiller liten rolle hvem du egentlig stemmer på – Høyre eller Venstre – fordi hele systemet utgjør et partidiktatur.”

“Vi ønsker å få frem et direkte folkestyre som de har i Sveits, der folket sitter som den øverste myndighet i landet sitt.”

“Stortinget er jo parlamentet vårt og i Stortinget utøves parlamentarismen som sier at vi skal stemme på politiske partier – altså på representanter som vi må stole på at vil folket vel. Vi må stole på at de ikke er profesjonelle politikere som meler sin egen kake og egen karriere, men at de faktisk utøver makten til det beste for folket. Hvilket vi ser at de ofte ikke gjør… ”

 

Lars Rønbeck Hanne Herland Report
Lars Rønbeck leder folkebevegelsen som ønsker direktedemokrati i Norge, det samme systemet som Sveits har hatt i over 150 år. Systemet innebærer blant annet utstrakt bruk av folkeavstemning ved viktige spørsmål.

 

“Se på prosessen: Vi har hele fargeskalaen – Rødt, Grønt, Blått og så videre – og ett parti tilbyr bedre veier, et annet bedre helsevesen. Personen som skal velge må da enten velge bort bedre veier eller bedre helsevesen fordi han kan jo bare stemme på ett parti. I et direktedemokrati får du begge deler fordi befolkningen foretar direktestemmer på sak etter sak og tvinges ikke til å måtte støtte kun ett politisk parti og dette partiets ideologi. Og så kjemper disse politikerne sine private maktkamper om makt, heller enn å gjøre det som er best for folket.”

“Under parlamentarismen har vi hele tiden det samme flertallet som bestemmer, mens i et direktedemokrati vil folket stemme på sak til sak og du får en dynamisk rotasjon i sak til sak. Det vil aldri være det samme flertallet. Et bedre demokrati enn som så kan man ikke finne.”

“Det politiske kartellet i Oslo preges av lobbyvirksomheten der særinteresser påvirker de 169 personene som sitter på Stortinget. Hva vet vi om deres lojalitet og hvor den ligger? I hvilken grad styres politikere av de sterke lobbygruppene og markedsinteressene, og i hvilken grad fronter de egentlig det som er til det aller beste for den norske befolkning?”

“Den dagen man får bort dette partistyret, så vil store deler av korrupsjonen og lobbyvirksomheten forsvinne. Det er langt vanskeligere å drive lobbyvirksomhet overfor 5.5 millioner mennesker. I Sveits er også mediene underlagt direktedemokrati, så for Norges del ville det da blitt folkeavstemning om hvorvidt vi ønsker et statseid NRK som krever mange tusen kroner fra hver enkelt familie årlig for å fronte mye av sin egen propaganda. Trolig ville NRK raskt fått langt mindre i statsstøtte. Medienes fordreining av virkeligheten er jo et betydelig problem, Carl I. Hagen sa jo i sin tid ARK om NRK, altså Arbeiderpartiets Rikskringkasting.”

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The search for Meaning beyond Materialism The Euro Ill.

The search for Meaning beyond Materialism

  In the West, many now search for the meaning of life but fail to …

The American Sodom and Gomorrah: Billy Graham, Herland Report Reuters

The Shocking Degeneration of America: The contemporary Sodom and Gomorrah

  Remembering Billy Graham: The contemporary degeneration of American society disintegrating into civil strife and …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×