Intervju Trond Ali Linstad: Herland Report

Intervju Trond Ali Linstad: Jesus er et stort forbilde som vi bør følge

 

Intervju Trond Ali Linstad: Det var en stor glede å samtale med muslimsk lege, Trond Ali Linstad på Herland Report TV. Linstad er daglig leder Urtehagen Stiftelse på Grønland i Oslo og serverer mange aktuelle betraktninger i programmet rundt kristendom, kristne som ikke følger Jesus’ eksempel, muslimer som ikke følger islams prinsipper og om ekstremismen som vrenger på budskapet og ødelegger den sanne tro.

Se programmet nedenfor eller i link.

I den forbindelse fikk vi også et intervju med den kjente legen, gjengitt nedenfor, der Linstad blant annet sier:

“Gud skapte folk og samfunn for at vi skal kjenne hverandre, sier Koranen. Det bygger samhold, fellesskap og identiteter. Slik kan det være berikende. Islam lærer også at «ingen er bedre enn en annen» og at mennesker er «lik tennene på en kam», grunnleggende sett er vi like.”

“De kristne? Det er slik Koranen sier: «Gud la godhet og kjærlighet ned i hjertene til dem som følger Kristus.» Men ganske mange utviser noe annet. De har vennlighet i det ytre, men selvgodhet i det indre.”

«Fremmedkrigerne» er resultat av kriger og spenninger som USA og europeiske makter har skapt.”

 

Intervju Trond Ali Linstad: Herland Report
Intervju Trond Ali Linstad: Trond Ali Linstad i studio: “”I bunn og grunn skal de kristne skal være bærere av barmhjertighet, Jesus er et eksempel for alle står det i Koranen. Men det er ikke alle kristne som lever opp til det, og det er vel det du berører. Man kan jo slå tilbake på mine brødre og søstre også, det er på ingen måte alle der som lever opp til det som burde vært idealet.”

 

Herland Report: – Du er jo muslimsk lege, men opprinnelig en vanlig nordmann. Kan du fortelle oss litt om hvordan du ble muslim og hva som var grunnen til dette valget?

Trond Ali Linstad: – Hvorfor dro jeg som frivillig lege til palestinske flyktningeleirer? Det var en urolig tid, med blant annet krig i Vietnam. Den berørte mange unge, og eldre, på den tiden. Krigen radikaliserte oss og gjorde oss bevisste. Hvordan kjempe mot krig, og for rettferd? Hva kunne en ungdom, en ung lege gjøre?

Før dette, med engasjement og rettferdsønske: Hvordan kunne Holocaust skje, hvordan kunne jøder bli behandlet slik? I solidaritet, og med ønsker om å forstå, reiste jeg som gymnasiast en sommer for å arbeide på en israelsk kibbutz. Jeg visste vel egentlig ikke noe om «jøder og arabere», men sommerens opphold på en kibbutz bidro nok til noen tanker.

Men altså, som ung nyutdannet lege, under Vietnam-krig og spenninger: Så ble man bevisst Palestina-spørsmålet, flyktningeleirene, fordrivingen, Israels arroganse og undertrykking. Jeg reiset di og jobbet, ble senere formann i Palestinakomiteen, bygde klinikker i Jordan, sendte helseteam. I en utfordrende verden. Var sosialist/kommunist/ kanskje litt av en «opprører».

Og jeg møtte islam i Midtøsten. Innså at sosialisme/kommunisme ikke ville bære i disse muslimske landene, deres erkjennelse, historie og tro var en helt annen. Innså at denne måtte ligge til grunn for dypere endringer i de landene. Så kom den iranske revolusjonen, så omfattende, begeistrende, endringsrettet. Jeg reiste i Midtøstens land – og kom også til Iran. Dt var krig, Irak under Saddam Hussein hadde angrepet Iran, full krig og ødeleggelser. Stor uro under himmelen. Man ble tvunget til å tenke og reflektere.

 

Intervju Trond Ali Linstad: Hanne Herland

 

Intervju Trond Ali Linstad: Leste Koranen på en flyplass, interessant. Leste den igjen, interessant. Og en tredje gang; kanskje dette er sant? Tenkte at det kunne det være. Og ble muslim.

 

Herland Report: – Vi ser ut til å velge en slags tenkning som jo har vært vanlig i Europa tradisjonelt, at vi kategoriserer hverandre etter etnisk tilhørighet og nasjonal tilhørighet.

Dette kan være positivt, fordi nasjonal tilhørighet skaper samhold i et land, men også negativt dersom «godt og ondt» defineres ut fra disse kategoriene.

Altså, «det gode» er det som «vi nordmenn» gjør, og «det onde» er det som kommer fra andre land. Hva er ditt syn på dagens utfordringer knyttet til økende spenning mellom etniske grupper i Norge?

Trond Ali Linstad: – Gud skapte folk og samfunn for at vi skal kjenne hverandre, sier Koranen. Det bygger samhold, fellesskap og identiteter. Slik kan det være berikende. Islam lærer også at «ingen er bedre enn en annen» og at mennesker er «lik tennene på en kam», grunnleggende sett er vi like.

Islam sier: «Den andre er enten din bror og søster i troen, eller din bror og søster i skapelsen.» Det er det grunnleggende. Og videre: «Den som har selv den minste fordom mot andre, skal på oppstandelsens dag våkne opp blant taperne.» Så langt islam.

Men Europa? I Europa finnes en sjåvinistisk holdning, om at hvite er «bedre», veiledere, kloke, og bærere av sivilisasjon. Fordi vi en gang har «styrt verden»? Med kolonialisme og imperialisme?

La meg også spørre – og unnskyld meg – hvilken rolle noen kristne har spilt? Fulgte de kolonialistene i sin misjonering, underbygde de kolonialisters, og hvites, holdninger mot de «mørkhudete», svarte, «negrene» som de kom til? Bærer også kristne et ansvar?

Utfordringer i Norge? Det er reelt. Hver må gå inn i egne erfaringer og verdier. Norge med «menneskerettigheter», det er jo det vi vil fremme. Med forståelse hva andre tenker. Og «den andre siden», innvandrere, må det samme. Muslimer kan hente erfaringer fra Profetens tid i Medina; Medinas grunnlov. Det må være enighet om noen prinsipper å bygge på.

 

Herland Report: – Hvordan kan religionen hjelpe oss til å finne bedre løsninger enn krig og hat? Fortell gjerne om hva islam egentlig er, slik du ser det.

Trond Ali Linstad: – Islam betyd egentlig «fred», det gjør det vel. Koranen sier mye om å skape fred, og bekjempe hat. Dette må en trekke fram. Og gjører kjent, også for muslimer.

De har gode veiledninger i dette. Om de legger vekt på religionen. Om hvis de «får lov» til det, i et sekulært (og mye ateistisk) samfunn. Tar man bort disse religiøse aspekter står man tilbake med kultur og tradisjoner knyttet til hver gruppe, der kan det være mye «grums».

 

 

Herland Report: Mange har lest avisene i Norge der det massivt de siste årene har vært gitt et inntrykk av at muslimer står for det «onde i Midtøsten». Nylig hadde vi en minister som postet et bilde som insinuerer noe av det samme, at «fremmedkrigerne» er det onde elementet som vi bør få bort fra landet. Hun var nok litt uheldig der, fordi nettopp disse «fremmedkrigerne» er jo menn som ofte finansieres av både USA og oss, og det er jo nettopp denne typen milits som er våre samarbeidspartnere i eksempelvis Syria. Kan du forklare din oppfatning av dette bildet?

Trond Ali Linstad: – «Fremmedkrigerne» er resultat av kriger og spenninger som USA og europeiske makter har skapt.

Så er det utnyttet av «fundamentalister», kall dem gjerne banditter. Og blitt betalt av vestlige makter og deres allierte (som Saudi-Arabia og andre.) «Fremmedkrigerne» er forvillete, ofte uten innsikt og kunnskap. Deres tilstand er egentlig tragisk. Om Syria: Viktig tema: Det var USA som startet prosesser for å drive fram endringer, inkludert «regimeendring», i landet (gjerne støttet av Israel).

Hva er bakgrunn for krigen? Kort berørt over, langt mer kan sies. Fred? Landet har en legitim regjering, med president Assad. Landets regjering må respekteres og styrkes. Syrias enhet må ivaretas, landet må ikke splittes opp, og svekket og bli revet opp (slik noen ønsker det). Et sterkt og samlet Syria er viktig (noen, som krefter i USA og Israel) vil gjøre med Syria som med Libya. Dette er noen stikkord.

Det er lettvint å generalisere. «Muslimer», de er vel «en gruppe»? Truende, kanskje, og skremmende? Det er de lettvinte og enkle tanker, en spontan følelse av «oss og dem». Og interessant å gripe fatt i, dvele ved og føre videre i aviser og andre medier, med interesse og blest rundt, for oppslag og økt salg.

 

Herland Report: Hvor er de kristne? Det snakker vi jo også om i programmene vi har laget med deg på Herland Report, og jeg som selv er kristen har ofte lurt på det.

Hva tror du er en hovedgrunn eller grunnene til at kristne ikke så lett har funnet sammen med muslimene i Norge, begge tror jo på Gud som skapte himmelen og jorden og så videre? I Midtøsten er jo bildet forskjellig, ihvertfall tradisjonelt, der sto kristne og muslimer mye nærmere hverandre.

 

Intervju Trond Ali Linstad: Herland Report

 

Trond Ali Linstad: – De kristne? Vi bør kunne si noe om dem. Jeg har noen tanker, ut fra dem jeg møter. Er det godhet jeg møter? Ja, hos noen, kanskje mange.

Det er slik Koranen sier: «Gud la godhet og kjærlighet ned i hjertene til dem som følger Kristus.» Men ganske mange utviser noe annet. De har vennlighet i det ytre, men selvgodhet i det indre.

De er på den rette vei, de vet bedre, og de er «frelst». De er lukket i sin tenkning, de behøver ikke å tenke mer, for ting er på plass. De sitter litt på den høye hest, og vurderer derfra de andre. De vil gjerne inn på andre, for å trekke dem inn til seg selv. Blir det selvgodhet og sjåvinisme av det? Det er hva jeg ofte synes.

Og så var det Midtøsten. Der er det nok også to sider, hva angår de kristne. Noen har fulgt kolonialister, som noen av de kristne i Libanon. De har kriget på kolonialistenes side, og har drept eget folk i eget land.

Noen er i lukkete kirker, opptatt av egne trosoppfatninger og rier. Men så er det de sterke, tapre, levende og aktivt reflekterte kristne: Og vi finner dem ikke minst i Palestina»

For palestinerne har en felles skjebne: de okkuperes, mishandles og fordrives. Kristne og muslimer, ja gjerne anti-sionistiske jøder også, fornemmer dette. Da er det nærliggende at de står sammen» Og en ting til: Kristne og muslimer lever i Det hellige land.» Der er det så mange ting felles. Dette kan utvikles og styrkes! Og være til lærdom for oss andre! Det håper jeg skal skje. (Men kristne i Norge, støtter ikke de, stort sett, Israel?)

 

Herland Report: – Er det wahhabismen som har ødelagt det internasjonale synet på islam? Forklar gjerne hva wahhabisme er.

Trond Ali Linstad: Wahabisme? En fundamentalistisk og fordreiet tro, av selvgodhet og hat mot andre. Dominerende i Saudi-Arabia – USAs viktige allierte.

For lengst forlatt om ikke USA, og Vesten, holdt Saudi-Arabia oppe. Saudi-Arabia endrer litt på profilen nå, for større oppslutning i Vesten (mot Iran). Det samme har deres grupper i Syria prøvd å gjøre, også for bredere støtte.

 

Herland Report: – Hva med Iran? Kan du fortelle litt om den geopolitiske situasjonen i Midtøsten og Irans rolle.

Trond Ali Linstad: – Iran? Spennende! En framvoksende makt, mot amerikansk dominans, Israel og andre, som del av en utfordrende akse: Iran, Syria, Hezbollah, Hamas og eventuelt Russland, på sikt kanskje også med Kina? Det er «uro under himmelen», spennende å følge.

En stor takk til Trond Ali Linstad som delte sine tanker med oss.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Herbert Marcuse and the New Left' strategy to silence the Majority: Hanne Herland

Marxist icon Herbert Marcuse and the Authoritarian Strategy to silence opposition

  Repression of free speech, tolerance and respect for plurality has become the trademark of …

Hanne Herland, founder of The Herland Report.

Friedrich Hayek and the West returning to Feudalism

  In 1944, Friedrich Hayek, one of the 1900s most influential economists, wrote a book …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×