The WHO to claim sole global authority: World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer: Getty

World Medical Association med krass kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer

 

Herland Report: World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Erna Solberg forsvarer: WHO møter krass kritikk for politisering fra ti millioner leger i World Medical Assosiation, skriver Financial Times, en av verdens mest anerkjente aviser.

Herland Report skrev først om dette dagen før President Trump gikk ut med sin rasende kritikk av WHO. To dager etter var det hovedoverskrift på FOX.

Poenget med å fremheve dette er at statsministeren burde lytte til andre og undersøke hva dette faktisk dreier seg om, men det gjør hun altså ikke.

Erna Solberg stilte deretter til CNN intervju til forsvar for WHO og Dr. Tedros linje. Om dette skrev vi dette, LINK.

Hvem rådgir statsministeren til å gjøre dette i en så uoversiktlig situasjon? Mahmoud Farahmands artikkel i Nettavisen er også vel verdt å merke seg.

Eller har statsministeren så inngående kjennskap til WHO leder Tedros linje at hun er villig til å legge sitt internasjonale rykte og hode på blokka i støtten til ham?

Nå står Solberg snart helt alene i sin bastante støtte til WHO, mens CNN intervjuet om Solberg er lagret på nettet for alltid.

Også helseminister Bent Høie har gjentatte ganger bekreftet kvinneregjeringen Solbergs tiltro til WHO. Hvem er Bent Høies rådgiver i dette? Personen bør definitivt øyeblikkelig få sparken.

Den gyldne regelen for ledere i krisesituasjoner som dette er: “Don’t expect, but inspect!” Fordi landskapet er uoversiktlig og agendaene mange blir dette et sentralt punkt for en leder. Men tydeligvis ikke for statsminister Solberg.

 

World Medical Association sier WHO deltar i politisk spill

 

World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer:  Financial Times skriver nå at en gruppe som representerer ti millioner leger på verdensbasis, World Medical Association, sier at WHO deltar i politiske spill og at dets tall er kompromittert av politiske grunner.

Et betydelig poeng er at Taiwan ble ekskludert, les om Taiwan poenget som sannsynliggjør den politiske korrupsjonsanklagen i Herland Report artikkelen.

Journalister bør intervjue Gro Harlem Brundtland om dette da hun var en langt bedre WHO sjef og WHO i større grad klokere styrt under Brundtland. 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Hva vet vi egentlig om WHO politiske motivasjon til misinformering?

 

World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer:  Kritikken fra World Medical Association kom etter president Trump stoppet støtten til WHO, med anklager om at organisasjonen er politisk kompromitert, rapporterte svært feilaktige tall, er kritisk dårlig ledet og skjulte spredningen av coronaviruset.

Herland Report skrev i artikkelen som sto på trykk før den internasjonale reaksjonen der Trump gikk ut med dette, blant annet at Dr. Tedros er: 

 

  • Første WHO leder som ikke er medisinsk lege.
  • Han var svært kontrolversiell som leder og hans kandidatur møtte kritikk fordi han som helseminister i Etiopia hadde skjult spredningen av en epidemi i landet. Det gjaldt kolera.
  • Under Tedros tid som utenriksminister, mottok Etiopia milliarder i støtte fra Kina.
  • Hans kandidatur ble frontet av Kina, som lenge har søkt etter muligheter for å få “sine folk” inn i topposisjoner i såkalt “vestlige organisasjoner” slik som WHO, FN etc. Man irriterer seg, som kjent, over vestlig hegemoni.
  • Hans koblinger til Kina, som mer eller mindre har full kontroll på Afrika, er suspekt. Hvem som betaler hvem er mildt sagt viktig å vite.

 

World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer: Her kommer også en av verdens rikeste menn inn, oligarken og milliardæren Bill Gates, som betaler milliarder inn til WHO og kontrollerer alt fra vaksiner til medisinsk forskning, distribusjonskanaler.

Hans skrekkscenario har så langt vist seg å være fullstendig feil.

Når ble oligark og milliardær Bill Gates valgt av folket i Norge til å styre vår helsepolitikk og økonomi?

Hans vaksineprogrammer ble slaktet i India da de ledet til hundretusenvis av barn som ble paralysert.

Robert Kennedy sier at tre fjerdedeler av alle som har polio i verden i dag har fått det etter å ha tatt Gates vaksine. Man hadde polio under kontroll helt til Gates vaksinen kom. Og dette er regjeringen Solbergs bestevenn?

Stadig er vestlige milliardær oligarker som Gates interessert i norsk oljefond. Det bør befolkningen i Norge merke seg, slik at ikke våre politikere “kjøper seg favører” ved å donere våre skattepenger inn i verdens rikestes pengebinger.

Koblingen mellom Clinton Foundation og Norge har lenge vært notorisk internasjonalt, også Dagbladet skrev om dette en periode før også de ble tause om saken.

 

Fikk Solberg panikk, reagerte i frykt uten å foreta en konsekvensanalyse og uten vilje til å lytte til våre pandemieksperter i FHI?

 

World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer:  Herland Report skrev også at: Covid-19 skulle bekjempes, ikke norsk økonomi og statens inntekter.

Men våre politiske ledere fikk panikk, maktet ikke å ha to tanker i hodet samtidig med 1. Beskyttelse av sårbare grupper (hvor Covid-19 bare er en sårbar gruppe)  og 2. Minimere ødeleggelsen av norske økonomiske verdier.

Man glemte konsekvensanalysen kan det ettertrykkelig antas, og kvinneregjeringen Solberg er ansvarlige for de enorme sosio-økonomiske konsekvensene av det.

Fra Beredskapsmøtet som ble holdt til de ekstreme tiltakene var innført, gikk det bare noen timer, forstår jeg Dagens Næringsliv rett. Også dette bør journalister grave i.

Herland Report har lenge sammenlignet tall: Rundt 900 dør gjennomsnittlig per år i Norge på grunn av vanlig influensa, noen år mye mer, opp mot 1700 ifølge Helsemyndighetene. I sesongen 2019-2020 har 61 000 nordmenn hittil blitt smittet av vanlig influensa.

Hvorfor skrev Dagbladet, VG og Aftenposten ikke særlig om det?

Hvorfor hadde ikke mediene sine dødsbarometer da?

Hvorfor er media og myndigheter blinde for at Covid-19 viruset dreper de samme svake og eldre på syke -og aldershjem som sesonsinfluensa/sesongsvirus ville ha drept? De fleste er så syke at legene ikke engang sender dem på sykehus. Dette utgjør jo majoriteten av våre såkalte “koronadødsfall”.

Hvorfor sammenligner ikke mediene vanlige influensatall med Corona, er et spørsmål Herland Report har stilt i ukesvis? Hva i alle dager er dette?

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

På verdensbasis, ser vi årlig rundt 650 000 døde fra en vanlig influensa og i Norge ca. 900 og i år med influensaepidemier opp til 1700. Hvorfor har ikke mediene dekket disse influensaene med samme panikk?

Når mellom 1000 og 2000 milliarder nå går med til å rette opp det som kan vise seg å være en politisk feilbesluttning og fryktreaksjon, bør det definitivt være i Norges befolknings interesse at våre journalister graver i saken.

Det er folkets penger som nå går tapt, våre pensjonspenger for fremtiden, våre unge som mister arbeidsmuligheter, vårt næringsliv som påføres ufattelige skader.

Det er den norske befolkningen som nå utsettes for massive lidelser, også i månedene og årene fremover.

 

World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer: Hanne Herland Report
World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer:  The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and traveled extensively in Asia.

 

Åpent brev til statsministeren med krav om opphør av nedstenging av nasjonaløkonomien

 

World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer:  Les kravet om opphør av norsk nedstenging av nasjonaløkonomien her, i mitt åpne brev til statsminister Erna Solberg, som heller ikke ble lyttet til.

Jeg skrev at: “Pr. 1. april fastholder Erna Solberg på det sterkeste at prisen for nedstenging av norsk økonomi ikke er for høy. Her tar hun grundig feil.”

“Eksisterer det ikke personer på Stortinget som kunne sagt statsministeren imot? Hvis ikke Solberg umiddelbart åpner norsk økonomi, bør regjeringen gå.

Kvalifikasjonskravene til en rekke poster bør mildt sagt høynes i Norge.

Blant annet har vi en oljeminister på 33 år, Tina Bru, blottet for erfaring fra oljesektoren, hvis omtrent eneste arbeidserfaring er butikkmedarbeider på Carlings.

Slike mener følgelig Solberg er dyktige nok til å lede landets viktigste næring ut av vår tids største oljekrise, ellers hadde denne kvinnen ikke blitt satt på posten.

Mener vi et slikt historisk lavt erfarings- og kompetansenivå er godt nok til å bli minister?

Solberg går god for dette, hva forteller det oss om Solberg?

Er kravet kun at personen er kvinne og er et “ja menneske” som er “god med påskeegg”, og det er samme hvor lite de har av ledelseserfaring og kompetanse innen relevant fagfelt?

I månedene fremover vil dette vise seg, igjen, på grunn av manglende konsekvensanalyse hevder vi at Solberg hadde ingen aning om konsekvensene av sitt valg da ekstreme tiltak ble valgt. Dette er isåfall regjeringen Solberg ansvarlig for.

For øvrig har Nettavisen og Dagens Næringsliv kokt av artikler og kronikker av ledende økonomieksperter og så videre som regjeringen heller ikke lytter til.

Disse har vi henvist til gjentatte ganger både i artikler og på Herland Report Facebook og min private side der. Også vår internasjonale side på engelsk har logget våre artikler.

Det absolutt aller verste, glem alle advarsler fra alle oss andre, er at regjeringen heller ikke har lyttet til særdeles klare råd fra både Helsedirektoratet og spesielt Folkehelseinstituttet der Camilla Stoltenberg er leder.

Dette feilgrepet kan lett vise seg å være en hovedårsak til Norges nå nasjonale tragedie.

Man ville ikke lytte til verken internasjonale pandemieksperter eller nasjonale leger som Stoltenberg, som ga klare råd om å ikke stenge ned landet, men heller velge tiltak som beskyttet de sårbare gruppene.

Om dette har vi skrevet en rekke artikler om, se her.

 

World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer: Herland Report subscribe
World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer:  Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev.  Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

World Medical Association med kraftig kritikk av WHO, mens Solberg forsvarer: Nå står millioner av leger frem og hevder at Covid-19 responsen er politisk kompromittert.

Camilla Stoltenberg kan være glad over hver eneste advarsel hun ga, selv om regjeringen ikke lyttet til henne. Ettertiden vil gjøre slike som Stoltenberg til våre helter.

Nå kan vi legge til barneombud Inga Bejer Engh, som regjeringen heller ikke lytter til. Dagbladet skriver: “Ekspertutvalget, som består av fagfolk fra Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Folkehelseinstituttet, anbefalte å gjenåpne hele barnetrinnet. Utvalget advarte også mot å bruke skolestengning som et generelt «føre var tiltak» for å forebygge framtidige smitteutbrudd ut fra de negative konsekvensene stengning har for barn og unge.” Det ville regjeringen heller ikke høre på.

De har anbefalt en helt annen linje enn ekstremtiltakene som regjeringen valgte, som har skadet Norge betydelig for uoverskuelig fremtid.

Vi har følgelig en regjering som ikke hører på noen. Eller kanskje bare på WHO og Bill Gates? Jeg kan ikke huske at det norske folk har valgt Bill Gates til leder for vår nasjonale helsetiltak? 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen som gjennomsyrer media. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur betydelig. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western World Is Now a Tyranny: Western Civilization Ceasing to Exist: USA-Paul-Craig-Roberts-Herland-Report-2019

The Western World Is Now a Tyranny: Law converted to weapon destroying nine centuries of Anglo-Saxon accomplishments in shielding citizens

  In my book, The Tyranny of Good Intentions published 23 years ago, I pointed out that …

The American Police State: Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

The Protestant Ethic and Capitalism: The idea was to earn money, be trustworthy and have something to give to others

In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sociologist Max Weber states that when modern …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×