Double Jabbed die at rate Six Times higher than Unvaccinated: Herland Report

5G, Corona og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb

 

Herland Report: 5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Det er svært alvorlig når Faktisk.nos Silje S. Skiphamn, Morten Langfeldt Dahlback og Mina Liavik Karlsen tillates å gjøre så slett arbeid med et tema som koblingen mellom mobilbruk, immunforsvaret og influensa.

5G-bok forside Einar Flydal Herland Report
Kjøp boken her.

Påstanden som Faktisk.no har tatt for seg var: «Mobilstråling påvirker immunforsvaret slik at man lettere får influensa.»

Blant de villeste ideene dypt inne i internettets fjerne jungler er at det skal være en sammenheng mellom den nye influensaepidemien som skal ha startet på fiskemarkedet i storbyen Wuhan i Kina, og utbyggingen av 5G i byen.

Noen trekker denne tanken opp til de helt store høyder og ser en global sammensvergelse i bakgrunnen.

Vi har fått en egen hjemlig variant av denne frykten for at 5G kan ha frambrakt influensa i forbindelse med epidemien på Flatåsen skole i Trondheim i nærheten av en ny 5G-mast: Svært mange ved skolen er blitt syke, og det har også kommet til dødsfall.

Dermed er det alvor, og å lansere uansvarlige forklaringer er også alvorlig. Og det er alvorlig når de tre journalistene hos Faktisk.no, Silje S. Skiphamn, Morten Langfeldt Dahlback og Mina Liavik Karlsen gjør slett arbeid.

De avviser en mulig sammenheng ved kun å spørre seg fore i de miljøer der man vet at konklusjonen vil være komplett avvisning av en slik sammenheng – om ikke av andre grunner så fordi jobben krever det.

Da kan man jo ikke stole på svaret, skriver samfunnsviter, pensjonert forsker og rådgiver hos Telenor og universitetslektor ved NTNU, Einar Flydal på sin blogg.

Einar Flydal er en regulær gjest på Herland Report. Se programmer om mobilstråling og kreft her og her.

 

LES MER:

 

Einar Flydal Herland Report Mobilstråling koblet mot kreft?
Einar Flydal er en regulær gjest på Herland Report. Se programmer om mobilstråling og kreft her og her. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: For så enkelt er det ikke. De fleste vil nok plassere tanken om at 5G kan frambringe influensa-epidemier i kategorien «konspirasjonsteorier», teknologiangst og fake news – skapt som guttestreker, eller for å tiltrekke seg klikk til nettsider som lever av reklame.

5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Herland ReportMen saken fortjener litt grundigere behandling.

La oss først skrelle vekk alt tøvet om den store globale sammensvergelsen. Når vi har gjort det, hvor vill er ideen da egentlig?

Faktisk.no har sjekket saken ved å ringe til Lars Klæboe ved Strålevernet (DSA), som har som jobb å forsvare den linjen at slike virkninger ikke kan tenkes, og til Dag Marcus Eide, en forsker ved Folkehelseinstituttet, som også er en statlig etat som holder seg på samme linje som Strålevernet.

Begge avviser selvsagt tanken om at mobilstråling kan utløse influensa. Eide gjør det ved å henvise til at strålingen fra mobilmaster er altfor svak til å skape oppvarming, som jo er skadekriteriet for grenseverdiene som Norge holder seg med.

Influensa er jo dessuten definert som en virussykdom.

Dermed er saken avgjort for de tre journalistene hos Faktisk.no, Silje S. Skiphamn, Morten Langfeldt Dahlback og Mina Liavik Karlsen. Og så sprer deres konklusjon seg rent viralt: «Faktisk helt feil!»

Maken til slett håndverk skal man lete lenge etter. Kan konklusjonen skyldes at de mente saken var så opplagt at det ikke var nødvendig å gjøre grundig arbeid?

Burde de ikke sjekke med andre enn dem som i embeds medfør er bundet til å avvise en slik sammenheng? F.eks. hva uavhengige forskningskilder og annen ekspertise har å si om saken?

Problemstillingen er kort sagt: Kan influensa – eller symptomer som er til forveksling like – utløses av mobilmaster? Fins det vitenskapelig brukbart grunnlag for å påstå at en slik sammenheng overhodet er mulig?

Eller er den til og med så godt vitenskapelig påvist at det er grunn for å ta hensyn til den – om ikke annet så utfra en føre-var-tankegang?

 

LES MER:

 

5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: “The Herland Report in Scandinavia is courageous truth-telling and very impressive. Outstanding work. A very important source of information and thoughtful comment from around the world.”  Dr. Paul Craig Roberts, leading American economist.

 

5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Dette siste spørsmålet har jeg hatt i bakhodet siden jeg oversatte Arthur Firstenbergs bok Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet (Firstenberg 2018).

For der lanseres vitterlig den fremmede forestillingen at influensa er elektrisk skapt. Firstenberg viser til omfattende observasjoner og forskning helt tilbake til de gamle klassikere i antikkens Hellas og helt fram til i dag.

Mobilstråling koblet mot kreft?
Mobilstråling koblet mot kreft?

Påstandene hans fikk meg først til å lure på om forfatteren var riktig vel bevart og gjorde meg en stund skeptisk til hele boka hans. Men der var så mye annet interessant at jeg fant jeg fikk heller bære over med denne merkelige forestillingen om influensa som en «elektrisk sykdom».

Etter hvert tenkte jeg at influensa kanskje er flere forskjellige fenomener med samme symptomer – altså at symptomene kan være virus-betinget, men at de også kan skyldes påvirkning fra elektromagnetiske felt.

I boka beskrives jo vitterlig alle symptomene på influensa i listen over reaksjoner på selv svært svake elektromagnetiske felt, en liste som var klar alt tidlig på 1800-tallet, lenge før trådløs radio så dagens lys. Og når vi får stilt diagnosen, eller selv stiller den, så er det jo oftest ikke utfra påvisning av virus, men utfra symptomene.

Så kanskje er en del av det vi kaller «influensa» ikke virus-basert overhodet? Her har vi altså minst tre alternativer.

Firstenberg skriver, med en rekke interessante og morsomme historiske beskrivelser og forskningsreferanser, at «influensa» er definert som en virussykdom, og påvist knyttet til virus, men også at

 

 • influensa siden antikken og fram til ca 1850 ble observert som typisk knyttet til solflekk-utbrudd. Solflekker gir sterke elektriske «bombardementer» av kloden. Og videre at
 • under Maunders minimum, en periode på 350 år med særdeles lite og svake solflekker, fantes det ikke influensaepidemier i den del av verden Europa kjente til, og at
 • i en rekke observasjoner av enkelttilfeller er det man har ansett som  store «influensaepidemier», altså pandemier, ikke vært påvist smittsomt – trass i omfattende forsøk på å få til direkte dråpesmitte, og at
 • også i nyere tid, men den gang folk fortsatt reiste mindre og langsommere, la oss si fra 1850-tallet til og med spanskesyken ved slutten av 1. verdenskrig, brøt de store influensaepidemiene ut flere steder uavhengig av hverandre, men like fullt samtidig, og at
 • de store influensaepidemiene siden 1850-tallet alle er korrelert med sterke endringer i det elektriske miljøet – fra innføringen av telegrafen (som den gang ga sterke felt i omgivelsene) via utbredelsen av husholdningsstrøm, radio, kommunikasjonssatellitter og utbygging av militære radaranlegg.

 

5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Dersom alle disse påstandene skal være sanne samtidig, og det er det altså en del historisk kildemateriale og vitenskapelige funn som tyder på, er det fristende å tro at de må ha en felles forklaring.

Da er det bare å begynne å spekulere og å lete etter indisier. Å drive med slike spekulasjoner – uten noen prestisje knyttet til at spekulasjonene må være rette eller ufeilbarlige allerede når de framsettes – er vesentlig for all forskning og kreativ tenkning.

Slike spekulasjoner er dessuten viktige for å bryte ned tilvante forestillinger som kan synes å være feil. Vi leter altså etter tegn, ikke etter bevis, for å se om det fins tegn som trekker i samme retning. Så får vi siden se om det fins gode motargumenter, altså undersøke om disse indisiene holder vann.

 

LES MER:

 

 

 Herland Report subscribe
5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Her er en del trekk ved det vi kaller «influensa» som kan passe med «influensa» som en «elektrisk sykdom»:

 

 1. Influensa oppstår særlig om seinhøstes eller på vinteren, altså når vi trekker inn og kommer nærmere elektriske felt og bruker mer strøm, altså til ulik tid på den nordlige og sydlige halvkule.
 2. Ingen av symptomene er særegne for influensa. De har mye felles med forkjølelse, og består ellers av slike symptomer som også regnes med i mikrobølgesyndromet– kroppssmerter, hodepine, hjerterytmeforstyrrelser, leddsmerter, slapphet, urolig nattesøvn, lavt energinivå…
 3. Et antall dødsfall, fra ganske lite til betydelig, knyttes til dem som har symptomer. Dødsraten er høyere mens influensaepidemien varer.
 4. Firstenberg beskriver i Den usynlige regnbuenhvordan samme type helseplager plutselig dukket opp i New York da man slo på det første mobiltelefonnettet i byen.
 5. Firstenberg har i samme bok gjengitt grafer som viser forhøyet dødsrate i ni byer i USA i de første ukene etter at mobilnettene ble slått på. Disse forhøyede dødsratene er ikke undersøkt med hensyn på symptomer, så om dette kan koples til influensa, vites ikke. Men dødsraten kan koples til oppstarten av mobilnettene, som skjedde til ulike årstider og ukoordinert mellom de ulike byene.
 6. Det er solid påvist at «værsyke» – som særlig oppleves av revmatikere, skyldes meget svake elektriske utladninger i værsystemer – med faste topper ved spesifikke frekvenser (se mer i Grimstad og Flydal 2018, del 2 fra side 99). De samme frekvensene finner vi igjen i all trådløs kommunikasjon. Koplingen svake – sub-termiske – pulser og biologiske reaksjoner er meget godt etablert i forskningen.

 

Det fins altså en del tegn på at det symptomknippet som vi kaller «influensa», kan koples til endringer i de elektriske omgivelsene. Men hvordan skulle dette være mulig, dersom «influensa» er en virussykdom?

Et svar kan tenkes å være at de elektriske forandringene på en eller annen måte endrer et virus slik at det blir farligere, eller aktiviserer virus som eller er passive.

Jeg er langt fra noen virolog, så det eneste jeg kan gjøre, er å spekulere og så se om jeg kan finne støtte som virker solid og forståelig for en lekmann som meg. Så derfor har jeg søkt litt rundt i forskningslitteraturen. Hva finner jeg da? Jo, blant annet følgende:

 

 1. Bakterier og virus er ømfintlige for svake elektromagnetiske pulser
 2. Elektromagnetiske pulser kan brukes til å drepe eller uskadeliggjøre bakterier og virus
 3. Bakterier og virus bruker elektromagnetiske pulser til å sanse verden rundt seg
 4. Bakterier og virus kommuniserer med svake elektromagnetiske pulser
 5. Bakterier mobiliserer andre bakterier av samme slag ved hjelp av svake elektromagnetiske pulser, de kan danne grupper og samordne seg
 6. viruser kan aktiveres med elektriske ladninger
 7. viruser kan modifiseres med elektriske ladninger

 

5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Einar Flydal
5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Statsviter Einar Flydal i Herland Report studio.

 

På dette grunnlaget, som journalistene i Faktisk.no kunne skaffet seg ved å gå til andre kilder enn dem som har sine meninger i kraft av sin jobb og forsvarer foreldede forestillinger som bunner i uvitenhet, ville det være direkte tåpelig å utelukke kategorisk at 5G-master kan utløse nye bølger av influensa, eller at stråling fra dem kan utløse de symptomene som forbindes med influensa.

5G-bok forside Einar Flydal Herland Report
Kjøp boken her.

Det er denne tåpeligheten som FHI og DSA kategorisk begår, og som Faktisk.no lar seg lure med på.

Dette betyr ikke at det er påvist eller klart at strålingen fra 5G-masten ved Flatåsen skole er årsaken til influensa-epidemien der, eller til de tragiske dødsfallene.

Men det betyr at det er fullstendig uansvarlig å hevde at det ikke kan være tilfelle, og at det uansvarlig å handle som om det ikke er mulig – like uansvarlig som det er å se bort fra den overlegne majoritet av forskningen som i et stort antall litteraturstudier viser at eksponeringen fra 5G-master må påregnes å gi biologiske skadevirkninger.

(For sammendrag og analyse av 192 medisinske litteraturstudier se Flydal & Nordhagen 2019).

 

 Immunforsvaret og signalstyrke 

 

5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Litt mer om påstanden som Faktisk.no har tatt for seg: «Mobilstråling påvirker immunforsvaret slik at man lettere får influensa.» 

Forståelsen av årsakene til en rekke «uforklarte lidelser» – så som fibromyalgi, ME, gulfsyndromet, m.m. – fikk et gjennombrudd rundt 2006 (se f.eks. Pall 2007). Siden da har det blitt ganske vanlig å bruke den følgende standardmodellen for forståelse av sammenhengene mellom en rekke miljøstressorer («miljøgifter») og slike lidelser.

Kort fortalt viser modellen at en rekke miljøstressorer (øverst), der elektromagnetiske felt (EMF) inngår, kan sette i gang akutt og over tid selvbevarende forhøyet produksjon av oksidanter i celler og forhøyet signalering i nervesystemet (nedre venstre femkant).

Dette gir et meget bredt spekter av følger og et særdeles bredt register ulike mulige symptomer. En av følgene er svekket immunforsvar (nederst til høyre).

How the neo-Marxists destabilized the West By: Hanne Nabintu Herland, historian of religions, best selling author and founder of The Herland Report. www.theherlandreport.com The West changed completely in the 1960s. The neo-Marxist student revolution implemented a full front attack on all traditional values and slowly broke down the very fabric of Western unity and stability. This may not have been the intent of the naive youngsters who were thrilled at the prospect of free sex and drugs. They probably somehow believed in the stupid notion that "freedom" equals lack of personal responsibility and that an atheist utopia would somehow rise from the anarchist New Left way of life. Repression of free speech, tolerance and respect for plurality has since become the trademark of the New Lefte. In A critique of pure tolerance Herbert Marcuse, the father of the 1960s student rebellion, a neo-Marxist follower of the Frankfurter School, . defined how majority views are to be crudely oppressed in order to push the deconstruction of traditional values. Marcuse’s shocking words reveal the authoritarianism in the New Left pursuit, prescribing repression of large parts of the population as method to forcefully silence opposition and achieve the desired goal: To revolutionize the West according to the neo-Marxist ideology. While pretending to be tolerant, intolerance was implemented. In the 1960s, we came full circle in completing Karl Marx objective in The Communist Manifesto from 1848, to “melt the solid into air.” The bourgeoise Marx, who portrayed himself as a proletar, opposed the feudal, landowner structures in the class struggle he is so famous for. A revolutionary bourgeoisie was idealized, in a sense, as a means to override the much criticized feudalism with a new class. This new class were to take control both over the economic structures, the political power and the nation state. It is precisely what culminated in the implementation of the atheist New Left social revolution. The Christian-Jewish commandments were scrapped, the very values that once made the West great. These ideals emphasized trustworthiness, honesty, fidelity, personal responsibility, humility, moderation and "to love one another". Marriage as a vital institution in society was dropped. Hedonism and the pursuit of pleasure implemented as well as the surge for legalizing drugs, weakening the population. Which fitted, by the way, the capitalists who could now pursue the billion dollar porn and drug industry with the help of the liberal neo-Marxists. Personal responsibility was toned down, with a stronger emphasis on the government. Which also suited capitalist owners. With the protestant ethic out of the way, it became easier to control the media, politicians, state funds, taxpayers money. No wonder the 1 % capitalist owners today go hand in hand with the New Left Democrats in breaking down national barriers and pursuing globalist world dominion. No system has been better at quenching diversity, plurality and respect for difference of opinion than socialism. It has been the very method to control the population to the benefit of a small, radical elite. Furthermore, a major weakness in both Marxism and neo-Marxism is the assumption that to radically remove one ruling class means that the next class is better. The naive thought that a neo-Marxist, progressive ruling class would automatically "selflessly serve the people" has been a central flaw in the New Left thinking. Power fluctuates, it is not static to one group. Removing one bourgeoisie class simply replaces it with another. The New Left failed to reflect upon that power corrupts whoever is in power, whether the old feudalists, renaissance businessmen or the Marxists. And sadly, as the New Left became the new bourgeoisie, the new tyrannical lords, the conditions for the working class have been worse than in a very long time as jobs were outsourced to the East with no redistribution of wealth at home. In the US, you have to go back to the mid-eighties to find the height of middle-class living standards. Man seems to always want more. Unless a leader restrains himself, requires moderation, selflessness and justice for its citizens, he may end up doing exactly the same as his predecessor: Abuse of power. The remedy needed is on ethical grounds: To avoid being the new tyrant, he must have the people's best interest at heart. And here, yet another massive flaw in the neo-Marxist New Left: Precisely the traditional values that could have produced better leaders have been thrown overboard. The very historical Western ideals of moderation, hard work, saving of money, refraining from selfishness in a society where honesty, fidelity, the fear of God, trustworthiness was the goal, has been scrapped. The 1960s New Left movement has been a massive failure that may mark the end point of Western cultural greatness.

(Her hentet fra EUROPAEM-retningslinjene 2016)

Medisinerforeningen Physicians for safe technology omtaler på sine nettsider det som er beskrevet over og sammenhengen mellom EMF og immunforsvaret slik (https://mdsafetech.org/immune-system/):

Can Radio Frequency Radiation Alter the Neuroendocrine and Immune System? 

Researchers are learning about the complex effects of non-ionizing radiation on the neuroendocrine and immune systems. Some research has shown adverse effects on the thyroid function, immune system functioning and DNA repair within immune systems.

Glucose metabolism in the brain can be affected acutely.  Cell membrane effects with alteration of calcium channels and creation of reactive oxygen species may be one reasonable mechanism as this appears to be a common toxic molecular response in many other studies which can have many physiologic effects.

Som strålekilder nevner organisasjonen bl.a. WiFi, mobilkommunikasjon og andre trådløse kilder.

Så melder neste spørsmål seg: Kan så svake kilder som solflekker, utladninger i værsystemer og signaleringen fra mobilmaster utløse slike virkninger? Det tradisjonelle svaret fra fysikere har vært «Nei!», men bygger på feilantakelser som tar for mye plass å redegjøre for her (se Flydal og Nordhagen 2019).

Både i Sentraleuropa, Sovjetunionen og i USA forsket etter 2. verdenskrig betydelige miljøer på hvilke signaltyper og styrker som skulle til for å gi biologiske reaksjoner. I en gjennomgang av kunnskapsstatus på feltet på oppdrag for det sovjetiske vitenskapsakademi, oversatt og utgitt i New York (Presman 1970), gjøres det klart at de krefter som trengs for å skape biologisk påvirkning, er så uendelig svake at mekaniske forklaringer ikke strekker til.

De tyr derfor til informasjonsteori for å forklare at slike svake eksponeringer kan skape betydelig biologisk påvirkning: informasjonen som ligger i signalet er nok, antar de. Seinere forskning har ikke rokket ved dette: Særdeles svake signaler er nok når signalene er av det rette slaget, f.eks. til å vri kollagenmolekyler slik at stoffskiftet endres, eller for å påvirke fuglers orienteringsevne.

At energien i strålingen fra mobilmaster er nok til å åpne celleveggers kalsiumkanaler og sette i gang prosessene vist i figuren over, ble påvist matematisk-fysisk i 2000 (Panagopoulos et al 2002).

Det er ganske enkelt dette som er kunnskapsstatus, og ikke det tøvet som vi serveres fra DSA, og nå også fra FHI, når de hevder at immunforsvaret ikke kan svekkes av slik svak stråling.

PDF-versjon: EFlydal 20200218 5G influensa og Faktisk.no v2

 

Herland Report, Faktisk.no svikter i analyser: Norske medier mottar rundt 8 milliarder i stønader årlig fra den norske stat for å overleve, ifølge Aftenposten. Det vil si, fra dine skattepenger og statens inntekter som består av norske bedrifters innbetalinger til staten.

Faktisk.no er en medieeid organisasjon som til punkt og prikke ser ut til å følge den globalistiske narrativen som gjennomsyrer mediene. Nå er det utsagnet “mobilstråling påvirker immunforsvaret slik at man lettere får influensa” som er undersøkt, som Faktisk har funnet ut er “helt feil,” men det hagler inn med forskning som viser at Faktisk tar helt feil.

De er følgelig betalt av dine skattepenger for å undersøke hva som er sant av det som skrives i medier eller bloggere som belyser andre perspektiver enn det som er “tillatt” i Dagbladet, VG, Aftenposten?

Dette gjøres ved å ta for seg en liten setning i et argument hos en blogger eller andre som stiller seg kritisk til den transnasjonale globalismen hvis kapitalister også eier de amerikanske mediene. Deretter ringer man opp offentlige instanser i Norge og kun de miljøer der man vet at ens egen konklusjon vil bli bifalt – altså sine egne som også er betalt av staten – og spør om utsagnet er sant.

Deretter stemples utsagnet som “ikke sant” fordi det offentlige Norge – som også betaler for Faktisk.no eksistens og NRK etc. sin eksistens – sier at det ikke er sant. Faktisk har gode venner hos Google som ser ut til å sørge for at artikler blir automatisk “sticky” liggende øverst på Google søk.

Jeg antar at hvis man nå søker på “mobilstråling påvirker immunforsvaret slik at man lettere får influensa” så kommer Faktisk artikkelen høyt. Den skal, følgelig, lære alle “dumme nordmenn som ikke skjønner noen ting” at mobilstråling ikke påvirker immunforsvaret, for det har Faktisk funnet ut ved å ringe sine egne.

Det hele er jo en vits. Mener nordmenn virkelig at dette er noe å bruke våre skattepenger og statsmidler på?Hadde de enda kommet med tunge analyser, skulle vi ikke sagt noe. Hvor lenge skal dette barnslige harselaset fortsette?

5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: Banner
5G og influensa: Faktisk.no uansvarlig dårlig jobb: The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. The articles and TV programs are to be used as pieces of information that should be considered as part of the bigger picture when seeking to acquire a full overview regarding a specific subject. Subscribe to YouTube interviews with thought leaders here!

 

Referanser

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider) Kan lastes ned gratis eller bestilles som bok HER.

Firstenberg, Arthur : Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag. Bestilles HER, direkte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag). Med bidrag fra: MARTIN L. PALL / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / DAVID CARPENTER / CINDY SAGE / LENNART HARDELL / BÅRD-RUNE MARTINSEN / CHRISTIAN F. JENSEN. Mer omtale og for bestilling: HER, direkte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011) Kan lastes ned gratis HER.

Pall, M L: Explaining «Unexplained Illnesses – Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome, and Others, 2007

Panagopoulos DJ, Karabarbounis A, Margaritis LH., Mechanism for action of electromagnetic fields on cells, Biochem Biophys Res Commun. 2002 Oct 18;298(1):95-102.

Presman, A. S.: «Electromagnetic Fields and Life», engelsk utgave: New York, 1970

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

American Totalitarianism: Soviet Atheist Repression: Herland Report

Marxism produces Slavery: The Atheist Soviet Experience

  As Americans turn to Marxism in the hope of a better and more just …

Number 1 on Amazon: The Billionaire World. How Marxism serves the Elite. By Hanne Nabintu Herland.

The erosion of liberty and tyrannical rise of groupthink: Raymond Ibrahim lauds Hanne Herland’s Amazon Bestseller Nr. 1 “The Billionaire World”

  What is ultimately behind so many of the (manufactured) ills currently plaguing the West, …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×