VG intervju med Hanne Nabintu Herland om STØNADSSAMFUNNET: Å hakke på etnisitet er å hakke på symptomet

VG intervju om STØNADSSAMFUNNET: Å hakke på etnisitet er å hakke på symptomet

 

Herland Report: VG intervju med Hanne Nabintu Herland om STØNADSSAMFUNNET: Å hakke på etnisitet er å hakke på symptomet: Å hakke på etnisitet er å hakke på symptomet på det egentlige problemet: Det var nordmenn selv som opprettet det norske velferdssamfunnet og har skylden for at mange innvandrere lever på trygd og ikke er i jobb.

 

Om stønadssamfunnet: The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet og den politiske sensur som nå i stor grad preger media.

 

Om stønadssamfunnet: Hun er selv født og oppvokst i Afrika, flyttet til Norge i voksen alder og føler seg på mange måter som en innvandrer.

Hun har en mastergrad fra Institutt for Kulturstudier ved UiO og mangeårig erfaring fra arbeid med etniske minoriteter i Norge.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Om stønadssamfunnet: Det er nordmenn selv som har skapt stønadssamfunnet. Sosionomer har fra 1970 tallet stått på flyplassene og presentert rettigheter til asylsøkere og innflyttere.

Mange har oppfattet dette som en direkte invitasjon til ikke å arbeide, og har trodd at Norge var et land der staten utbetalte månedlige lønninger og hvor bolig er gratis, sier religionshistorikeren.

Mange arbeidssøkende kommer til Norge i håp om å delta aktivt på arbeidsmarkedet, men går på limpinnen og tar heller imot sosiale stønader som er svimlende høye i forhold til de pengene en asylsøker noen gang har vært borti.

Innflytteren forstår mange ganger ikke at denne stønads-limpinnen sender ham rett ned i den sosiale underklassen i det kapitalistiske samfunnet.

Den som ikke arbeider, får heller ikke respekt, påpeker Herland.

Svært mange kunnskapsrike og godt utdannede innflyttere rammes dessuten av den knallharde stigmatiseringen av de som misbruker systemet: Det er en stor urett at mennesker med de beste kvalifikasjoner fra utlandet ikke får jobb i Norge på grunn av at de har feil hudfarge.

Denne raseorienteringen stanses mest effektivt ved å gjøre arbeid mer attraktivt og lønnsomt enn stønad, sier Herland. VG 7.11.06

 

LES MER:

 

Om stønadssamfunnet: Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever: Hanne Nabintu Herland, Herland Report

How Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever as Empathy is Founded upon Religious Thought

  When Karl Marx called for cancelling God and the abolition of eternal truths such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×