Herland Report Newsletter
Homs, Syria Getty

Aftenposten: Skremmende forsvar av USAs overgrep i Midtøsten

 

Maren G. Bredesen oppsummerer effektivt den nåværende vestlige narrativen slik den blir undervist i mange fora i sin reaksjon på min Aftenposten kronikk 29.9.

«USA begår overgrep i Midtøsten». (Foto: Rediff) Det eneste argumentet som mangler er støtten til NATOs «humanitære bombing» av Libya som førte landet ut i en grusom borgerkrig og total ruin.

Vi minnes godt at også da henviste man til at «regimets» statsoverhode var roten til alt ondt. Les min Aftenposten kronikk om dette.

NATOs egne tall viser for øvrig at over 70 % av Syrias befolkning allerede før valget støttet selv feilbarlige Assad, særlig etter å se hvorledes sunni-jihadister systematisk slaktet ned minoriteter. Forrige statsoverhoders feiltrinn kan dessuten ikke legitimere bombing av Syria i dag.

Det mest alvorlige er dog Bredesens kompromissløse rettferdiggjøring av USAs rett til å bryte internasjonal lov, overstyre nasjonal suverenitet og å bryte FNs folkerett.

For ikke å snakke om Obamas brudd på grunnloven som krever mandat i Kongressen forut for krig. Henry Kissinger påpeker i sin nye bok World Order at USAs ideologisk motiverte avgjørelse av å bidra til regime-endringer i land som Irak, Libya, Egypt, Afghanistan og Syria «for å innføre demokrati og menneskerettigheter» har feilet nettopp fordi man ikke har respektert nasjonalstaters suverenitet og selvråderett hva gjelder styreform, religion og statsorganisasjon.

Han anklager USA for å bedrive et idealistisk motivert korstog i Midtøsten som ikke tar høyde for den realistiske virkeligheten på bakken. Irak-tragedien er et godt eksempel, med ISIS som en av effektene av USAs invasjon den gangen. SomEspen Barth-Eidei sin tid kommenterte: «Det var jo George Bush’ store ide at han på militærmaktens kjøl skulle bringe demokrati til Midtøsten. Det gikk jo usannsynlig dårlig».

USAs kunnskapsløse press og mangel på klokskap ved å påtvinge raske regimeendringer har dermed innebåret at islamistiske krefter som motarbeider det liberale Vesten, har fått et langt større spillerom i regionen. Dessverre.

Aftenposten 16.10.14

Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

Who owns the Federal Reserve The-Federal-Reserve Herland Report

The Federal Reserve Cartel – Eight Families own the USA #BIS, IMF, World Bank

  Herland Report: Who owns the Federal Reserve? Read the story on the role of BIS, …

The Socialist Adolf Hitler - Groupthink Consensus, Propaganda Media, Diversity Forbidden, FPR Herland Report

The Socialist Adolf Hitler: Groupthink Consensus, Propaganda Media, Capitalist Elites

  NAZI is the abbreviation for “Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”, namely the National Socialist German Workers’ …