Herland Report Newsletter
Big Bang, intelligent design, rasjonell tro og livets mirakel - Kjell Tveter Herland Report

Big Bang, intelligent design, rasjonell tro og livets mirakel – Kjell Tveter

 

Herland Report TV (HTV): Livets begynnelse og the Big Bang, intelligent design, Darwins evolusjonslære og rasjonell tro på Gud er tema i forfatter og spesialist i urologi og kirurgi, Dr. Kjell Tveters nye bok, kjøp den her: “Tro for en tid som denne”.

“Dr. Kjell Tveter nye bok er fascinerende lesning om de ulike livssyn i vår tid, blant annet materialisme, ateisme, naturalisme og den kristne livsanskuelsen. Se programmet her eller nederst på siden.

Han gjennomgår konsekvensene av vår tids eliters avvisning av den åndelige dimensjon, samt ser på svakhetene ved Darwins evolusjonslære og hvordan moderne vitenskap hele tiden forandrer seg alt etter hvilke teorier som er populære.

Tveter danner et kompleks bilde av tilværelsen som også bidrar til refleksjon rundt spørsmålet om hvordan vi bør leve for å få et best mulig liv. Dette er en svært viktig bok!

Religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report, Hanne Nabintu Herland»

 

Big Bang, intelligent design, rasjonell tro og livets mirakel - Kjell Tveter: Herland Report
Big Bang, intelligent design, rasjonell tro og livets mirakel – Kjell Tveter:  “Dr. Kjell Tveter nye bok er fascinerende lesning om de ulike livssyn i vår tid, blant annet materialisme, ateisme, naturalisme og den kristne livsanskuelsen. Se programmet her eller nederst på siden.

 

Big Bang, intelligent design, rasjonell tro og livets mirakel – Kjell Tveter:  Lill May Vestly skriver: Jeg har anmeldt siste boken til professor og bestselgende forfatter Kjell Tveter. “Tro for en tid som denne”, er en apologetisk bok om det kristne verdensbildets logikk og relevans, og svakhetene i de alternative livssyn i Vesten i dag, bl.a. i ateismen, darwinismen og postmodernismen.

skarpskodd analyse av dogmene som kan føre til utvikling eller avvikling av vår sivilisasjon.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Big Bang, intelligent design, rasjonell tro og livets mirakel – Kjell Tveter: Den peker på våre lederes avvisning av den åndelige dimensjon, og den moderne vitenskaps uvitenskapelige tilnærming til det komplekse bildet av tilværelsen.

Les også de gode anmeldelsene fra Hanne Nabintu Herland, Johannes Kleppa, Asbjørn Simonnes, Håkon Fagervik, og Elin og Geir Fagerbakke.

 

 

 

The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, kjent fra media som en fryktløs kritiker av den kulturradikale, 1968er tankegangen.

Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

Vi arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. Vår TV kanal sees av millioner og leverer frisinnede samtaler, der vi belyser tema fra andre synsvinkler.

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Øket kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon. Nettavisen er også en god kilde til informasjon.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

Mindless policy by the Federal Reserve: The Federal Reserve oligarch owners: Getty

Bank Failure: The mindless policy implemented by the Federal Reserve cures inflation by producing bank runs, failed banks, and unemployment

  The failure of Silicon Valley Bank (16th largest bank in US) last Friday resulted …

The Orchestrated January 6 Insurrection: Getty

The Orchestrated January 6 Insurrection: Tucker Carlson’ revealing material proves mass disinformation

  The Speaker of the House of Representatives, Republican Kevin McCarthy, released video tapes of …