Lars Rønbeck Hanne Herland Report

Bompengepartiet illustrerer politikerforakten, større enn AP i Bergen

 

Herland Report: Avdemokratiseringen som ligger i at lobbygrupper og markedskrefter i for stor grad preger politikken og politiske avgjørelser, har lenge vært et økende problem i Vesten generelt.

Dette er et av tegnene på at noe er fundamentalt galt med parlamentarismen vår og viser at folkemeningen ikke er så viktig lenger for politikere.

De har andre og mer viktige hensyn å ta enn befolkningens ønsker. Folkets røst slutter ofte å telle straks man har kommet inn i regjering.

Dette har særlig vært tydelig med FRP som fremstår særdeles svekket under finansminister Siv Jensens særdeles anonyme ledelse.

Også i Norge har det lenge vært en utfordring at politiske partier sier noe annet før valget enn politikken som praktiseres når man kommer i regjering. Dette omtales i Herland Report samtalen med Lars Rønbeck, der vi tar opp behovet for en større vekt på direktedemokrati.

Men når den “gamle eliten” blir erstattet med nye FRP eliter, kommer også folkets reaksjon på at man ikke fronter sin uttalte partipolitikk. Ved det nylige kommunevalget ble Bompengepartiet større enn Arbeiderpartiet i Bergen.

Med 16 % oppslutning er Folkeaksjonen Nei til Bompenger betydelig større enn FRP og nesten like stort som Høyre som har 19 %. Allerede i mai viste ev VG måling at Folkeaksjonen Nei til Bompenger med leder Trym Aafløy hadde rundt 25 % oppslutning, hvilket er høyere enn både AP og Høyre.

 

 

 

Det vi har sett er at FRP, som i alle år har vært imot bompengeringene, gått til valg på det og blitt stemt inn av mange som nettopp mener denne saken er viktig, fronter en dramatisk økning av bompenger når de kom i regjeringsposisjon.

Noe ble viktigere enn partipolitikken – som var det viktige for befolkningen ved stemmeurnene.

Dette er kun et eksempel på i hvilken grad regjeringer – på Høyre eller Venstresiden – i for stor grad styres av andre hensyn når man kommer til makten.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Det spiller i praksis liten rolle hva et parti sier til velgerne at det står for. Det er andre drivkrefter som styrer politikken enn partienes valgløfter.

Se Herland Report der vi samtaler med tidligere offiser i forsvaret, Lars Rønbeck, som leder folkebevegelsen som ønsker direktedemokrati i Norge.

Han etterlyser et systemskifte i Norge for at makten skal komme tilbake til folket.

Rønbeck hevder at vi har ikke et folkestyret under det parlamentariske systemet i Norge der politiske partier i Stortinget styrer på vegne av folket, men folket stemmer ikke selv på enkeltsaker, og folkeviljen ikke gjennomføres.

Eller, som noen hevder ønsker statsminister Erna Solberg antagelig å gå av ved neste valg for – i likhet med så mange av Arbeiderparti-toppene – tiltrå en attraktiv høy stilling i det internasjonale samfunn.

Antagelsen er at hun legger opp til å tape neste stortingsvalg gjennom å innføre den dramatiske økningen av veiavgiften, les bompenger.

Hvorfor ellers skulle Høyre fronte en til de grader klassisk Arbeiderparti-politikk der poenget stadig er å legge nye skattebyrder på befolkningen?

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Historic Liberalism and Freedom of Choice: Freedom defined as the right to behave responsibly

  At this point in history, the West is leaving behind its belief in classical, …

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×