Den ekstrem-sekulære kirke: Biskop Tor B. Jørgensen og Hanne Nabintu om kristendommens betydning for Europa Kristendom har massiv betydning Det Nye Babylon av Hanne Nabintu, Herland Report

Kjøp en meningsfylt julegave, TV2 omtalt bok “Det nye Babylon”

Kjøp en meningsfylt julegave, boken Det Nye Babylon, som forklarer hva som gikk galt med vår kultur, hvorfor vi har et så ensidig fokus på materialisme, og veien til et mer balansert samfunn med vekt på indre verdier. 

Boken er omtalt på TV2 og i en rekke medier.   

Vår kultur er i dramatisk endring. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering.

Samfunnet bærer preg av en bemerkelsesverdig sterk jantelov der respekten for forskjellighet og ulike meninger forsvinner.

Vi lever på mange måter i en fryktkultur med utstrakt mediesensur preget av hedonisme, etniske konflikter, raseskiller og familiens dramatiske sammenbrudd.

Vi har fått en ensomhetskultur der depresjon og meningstomhet står i sentrum.

Det er blitt sosialt akseptert å bare tenke på seg selv. Det vi trenger i dag er å styrke de opprinnelige europeiske kulturverdiene som en gang gjorde Europa til en fremgangsrik sivilisasjon.

Det handler om Norges fremtid, om vår kulturs overlevelse i en tid der verdens eliter ønsker stadig mer globalisering og institusjonalisering. Kjøp boken her.

Hentet fra anmeldelser:

“Hanne Nabintu Herland er vår beste guide i ideologisk krigføring.”        “Herland si bok siterer alt som norsk akademia ikkje vil ta opp.”        “Vekkerrøst når folk sover i et hus som brenner.”        “Boken er et gnistrende oppgjør med vår tids verdirelativisme og kulturliberalisme.”

 

Hanne Nabintu Herland Det Nye Babylon
Klikk på bildet og kjøp!

 

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden og nett-TV kanalen, The Herland Report som når millioner årlig. Du velger selv hvilket språk du ønsker å lese The Herland Report på, oversettelsesvalg finner du både i artikler og øverst på selve siden.

I «Det nye Babylon» beskriver hun det kulturelle forfallet i Vesten. Vi er materielt rike i Norge, men bak den fine fasaden bærer samfunnet preg av en bemerkelsesverdig sterk jantelov og mangel på respekt for forskjellige meninger. Boken viser hvordan vi kom hit og veien ut.

Denne boken viser hvordan en liten, eksklusiv og intolerant elite omdefinerte hva som er rett og galt i kulturen vår. For på samme måte som kapitalismen vant kampen om å bli rådende økonomisk modell, vant ekstreme liberalister den sosiale revolusjonen i Vesten.

Og det førte ikke til de ønskede resultatene. På brutalt vis har man innført sin ideologi og undertrykt meningsmotstandere, sensurerte mediene og bekjempet pluralitet og det naturlige mangfoldet. Europas eliter har brutt ned de historiske verdiene til fordel for et globalisert verdensbilde der nasjonalstaten ikke lenger er viktig.

Tradisjonelle verdier anses som gammeldags og utdatert. Parallelt murrer det i befolkningen, men få tør si stort, dominert som vi er av dagens eliter som kontrollerer offentligheten via media, forlagene, akademia og samfunnsinstitusjonenene. Vi lever i et samfunn som er preget av en markant autoritær ekstremisme med særdeles lav respekt for befolkningens tanker og ønsker.

Den tidlige middelalderens undertrykkende føydalsystemer kommer på paradoksal måte tilbake, befolkningen er bundet til gjeldsherrer og kredittinstitusjoner, politikere løser ikke befolkningens problemer, men sørger for egne privilegier, mens hverdagsmennesker lider under ekteskapets sammenbrudd og dårlig økonomi.

Mental og psykisk sykdom, narkotikamisbruk og familietragedier eksploderer uten at utfordringene løses. Mange finner ikke meningen med livet, dette snakkes det heller ikke mye om. Samfunnet tynges under vekten av finanskrise, dekadanse, hedonisme, sosiale omveltninger og mismotskultur.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The search for Meaning beyond Materialism The Euro Ill.

The search for Meaning beyond Materialism

  In the West, many now search for the meaning of life but fail to …

The Search for Inner Peace:CPC ill

Mental Health and the failure of Atheism

  Psychiatric disorders and mental health problems are skyrocketing in the United States. More people …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×