Krigens arvinger Nanna Segelcke sepia portrett snitt HErland Report

Krigens arvinger. Motstandsheltenes etterkommere forteller – Nanna Segelcke

 

Herland Report:  Krigens Arvinger av Nanna Segelcke seiler opp til å bli årets beste julegave med deltagere som Kristin Skogen Lund, Marianne Bratteli, Nicolai Nansen, Helge Hjort, Mette Manus og Tomm Berntsen.

“Tidlig oppfattet mitt barnesinn at denne verden ar en grufull bakside,” skriver datter av Trygve Bratteli, Marianne Bratteli. “Det var som om lukten av krutt og skrikene etter mishandlede og døde mennesker nådde helt inn i barnekammerset.” Krigens Arvinger Nanna Segelcke Front Page Herland Report

I Krigens arvinger har forfatter og redaktør, Nanna Segelcke invitert etterkommerne til flere av våre aller største krigshelter til å fortelle om sine nære slektningers erfaringer fra krigsårene.

Segelcke har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo. Dette er hennes femte bok. Hun er selv en krigens arving.

Dette er historier om enkeltmennesker som i ung alder utviste ufattelig heltemot, handlekraft og viljestyrke, men også humanisme og evne til å stå imot ekstrem ondskap – enten de var i Hjemmefrontens Milorg, Osvald, Pelle eller Kompani Linges Oslogjengen.

 

Deltagerne er: Odd Nicolai Nansen, Kristin Skogen Lund, Mette Manus, Marianne Bratteli, Leif Tronstad, Helge Hjort, Axel Scheel, Elisabeth Vislie, Trym Staal Eggen, Tomm Berntsen, Elisabeth Gjems Egge, Kari Evang, Jan Skaalebraaten og Kirsten Kokkin.

Hva gjorde krigserfaringene med dem og hvordan levde de videre med erfaringene og historiene fra krigen?

I denne boka får vi sjeldne innblikk i både kjente og ukjente historier om dramatiske begivenheter under krigen.

Nettopp fordi de er fortalt fra en annen synsvinkel/et annet perspektiv, får leseren innsyn i hvordan enkeltmenneskers personlige historier griper inn i de store, politiske felles fortellingene om Norge i krig. Boken er publisert hos Gloria Forlag.

 

Krigens arvinger Nanna Segelcke sepia portrett snitt HErland Report.jpg
Forfatter og redaktør, Nanna Segelcke er utdannet ved Universitetet i Oslo. Dette er hennes femte bok.

 

Krigens Arvinger. Motstandsheltenes etterkommere forteller gir plass til stemmer fra mennesker som har det til felles at de har en familiearv fra krigen.

Hvordan den har preget dem, og hvordan det har vært å bære den familiearven, varierer, skriver Hans-Jørgen Wallin Weihe og Marie Smith-Solbakken i forordet.

Det er mange og forskjellige stemmer. Noen er sterke i sin kritikk. Her kommer det hudløs, harmdirrende indignasjon over opplevde urettferdigheter.

Andre er først og fremst formidlere av alle de utfordringer livet gir. For å bruke en term fra musikk og litteratur: Det er en polyfoni.

Det er mange stemmer som fremføres samtidig, og uten at noen er viktigere enn andre. Noen har kjente navn, og andre vil for mange av dagens lesere være ukjente.

Ikke desto mindre har de hatt familiemedlemmer som en gang var kjente i motstandskampen og de fem mørke årene vårt land var okkupert.

 

Krigens-arvinger-Nanna Segelck Herland Report

 

Redaktøren, Nanna Segelcke, har valgt ut fortellingene, og hun har hatt stor respekt for forskjellighet og hva den enkelte vil vektlegge.

De er ikke valgt fordi de er profesjonelle historikere, men fordi de har en helt spesiell og personlig historie å fortelle.

Mange av dem som var med under krigen, er døde, men deres barn og barnebarn har levd liv som har med seg en arv fra en krig som i noen tilfeller var over lenge før de selv ble født.

Boken gir et glimt inn i noe som har preget familier, lokalmiljø og vår nasjon. Som historikere håper vi boken vil inspirere til å lytte til historier fra andre som kan fortelle.

Vi takker dem som har delt sine historier, og håper at også andre vil komme frem.

 

Krigens-arvinger-Nanna-Segelcke-Herland Report

 

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Historic Liberalism and Freedom of Choice: Freedom defined as the right to behave responsibly

  At this point in history, the West is leaving behind its belief in classical, …

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×