Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
TV intervjuet: Dollarens, geopolitikk og kriger - Tommy Hansen, Hanne Nabintu Herland Report

TV intervjuet: Dollarens, geopolitikk og kriger – Tommy Hansen

 

The Herland Report programleder, Hanne Nabintu Herland, samtaler med Tommy Hansen, en dansk, Berlin basert journalist, som var grunnlegger av det anerkjente nettstedet free21.org, en nyhetsportal med nærmere 200 journalister tilknyttet sitt arbeid.

Hansen snakker i dette programmet i serien med Herland Report om den amerikanske dollarens påvirkning på geopolitiske forhold.

Han fremhever det kjente poeng, at USAs økonomi er helt avhengig av å opprettholde krigene i verden for å overleve.

Mange tenker ikke på at den amerikanske sentralbankens fundament er privateid, en liten pengesterk elite styrer USA langt tøffere enn mange tror.

Hansen beretter om dollarens historie som reservevaluta, samt Saudi Arabias påvirkning på dette, hvilket delvis forklarer dagens tette bånd mellom Saudi og USA.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger. 

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The West no common values: Dr. Paul Craig Roberts with Hanne Nabintu Herland, Herland Report

Countries that constitute the West are no longer nations, no common values, no unifying forces

  On Christmas eve in Paris the police were battling violent protesters from the Paris …

Hanne Herland’s main message: Number 1 on Amazon: The Billionaire World. How Marxism serves the Elite. By Hanne Nabintu Herland.

Paul C. Roberts book review of The Billionaire World, number 1 bestseller on Amazon: One of the Few Remaining European Intellects Stands Up for Truth as the Guarantor of Liberty

  Dr. Paul Craig Roberts’ book review of The Billionaire World: Hanne Herland is a …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite