Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
Påskens budskap, Hanne Herland

Facebook, Google, sosiale medier sensureres kraftig 2018

 

Herland Report: Sosiale medier sensureres: Mange snakker nå om Facebook sensur, Google sensur og YouTub utfordringer som rammer så mange.

På Herland Report har opplevd en markant nedgang i forhold til antall besøkende på portaler som Facebook.

Sammenligner man poster før juli 2017 og i dag, ser man at i fjor hadde vi ofte hundrevis av kommentarer, og flere tusen likes på artikler. I dag har vi meget få i forhold. “Noe” legges på kanalene slik at man ikke når ut.

Det er ikke mye å gjøre med, annet enn å ta til etterretning at vi ikke lever i et fritt samfunn der det ikke er respekt for pluralitet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Herland Report Banner Milo, Thranholm, Farrell, Jackson NRK om vår TV nye kanal
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

De markedsledende elitene ønsker rett og slett ikke et meningsmangfold. Mange grupperinger rammes jo av denne typen sensur i det nye Vesten,

Både amerikanske senatorer, ledende nyhetssider som ikke er tilstrekkelig venstrevridd, hele nasjoner blokkeres fra å fortelle omverdenen om sin virkelighet slik vi nå ser i Syria og deres sosiale medier.

Facebook ødelegges med andre ord. Og tilliten forsvinner.

Man vet at LIKES og hvem som får lov til å se artikkelen er styrt. Men slikt som dette overlevde de fint under Sovjetsamveldet, og Facebook er uansett kun en sosial portal som vi lett kan leve foruten.

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Number 1 on Amazon: The Billionaire World. How Marxism serves the Elite. By Hanne Nabintu Herland.

Zerohedge about Amazon number 1 Bestseller, “The Billionaire World. How Marxism serves the Elite”

  Zerohedge Billionaire World: What is ultimately behind so many of the (manufactured) ills currently …

The Billionaire World Politicians: The West without a Moral Compass: Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite

Number 1 Amazon Bestseller The Billionaire World: The West is without a Moral Compass and the implosion of Human Dignity

  “Hanne Herland’s main message is that we have forgotten God.  The liberals have erased God.  Where …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite