Vi utvider nå med nett-TV. Herland Report

Følg Herland Report nett-TV: Vi når millioner

 

Følg Herland Report nett-TV: Vi når nå millioner årlig: The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig med  samtaler med ledende vestlige intellektuelle og fritenkere.

Det har vært en fantastisk respons på den nystartede WEB TV kanalen Herland Report på YouTube. Overraskende mange har logget seg på og sett opptakene med kjente nordmenn. 

Følg Herland Report nett-TV: Her med Niels Chr. Geelmuyden.
Følg Herland Report nett-TV: Her med Niels Chr. Geelmuyden.

Programmene har i løpet av kun en måned vært sett nærmere 400 000 ganger.

Interessen er stor fra internasjonale farvann der nyheten om et skandinavisk initiativ ble mottatt med glede. Vi er allerede invitert til USA, for opptak der.

Programleder vil i første rekke være Hanne Nabintu Herland, som har mange års fartstid i debatt miljøet i norsk TV.

Herland er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun har i mange år etterlyst en større bredde i norsk media, der kun kulturradikale og progressive blir møtt med respekt.

De som ikke bifaller det kulturradikale 1968er prosjekt, har i årevis blitt utsatt for grov hets, latterliggjøring på en måte som ikke tjener demokratiet men bidrar til at Norge i tiltagende grad oppfattes som et totalitært kulturradikalt samfunn.

“Ytringsfrihet” har blitt misbrukt som begrep til å nettopp strupe ned friheten for alle og kun opprettholde ytringsfriheten for de kulturradikale. På Herland Report nettsiden og TV kanalen på YouTube vil vi bryte med dette destruktive og intolerante mønsteret.

Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og nå i Midtøsten. Hun har reist mye over hele verden og snakker en rekke språk.

 

LES OGSÅ: 

 

Følg Herland Report nett-TV: Vi når millioner årlig.
Følg Herland Report nett-TV: Vi når millioner årlig.  The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Følg Herland Report nett-TV: Vi når millioner årlig. 

Det kan virke som om mange synes programmer der et intervjuobjekt får lov til å snakke fritt i en halvtime er noe man har savnet. Mange intellektuelle, både i Skandinavia og verden for øvrig, har mye viktig å dele.

De tradisjonelle debatt-TV programmene gir ofte svært lite tid til hver enkelt debattant, professor eller aktivist som deltar. Det gjør at vi egentlig ikke får høre hva denne personen er mest kunnskapsrik på.

Dette er nettopp hva vi ønsker å gjøre noe med på Herland Report TV på YouTube. Vi vil ha lengre samtaler der personen som intervjues kan få dele med oss av sin kunnskap uavbrutt. Idealet vårt er ikke å skape “krangel i studio” eller “rasende debatt”, men rett og slett at vi får lære fra personens kunnskapsbase.

Herland Report støtter retten til å ha forskjellige meninger, og mener vi mister mye viktig kunnskap ved å kun respektere den kulturradikale tenkning.

Vi arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk. Herland Report leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

Vår TV kanal sees av millioner og leverer frisinnede samtaler, der vi belyser tema fra andre synsvinkler. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Øket kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Følg Herland Report nett-TV: Vi når millioner årlig. Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje, men vi tror på diversitet, pluralitet og tillater der for saklig, rasjonell og kunnskapsorientert debatt basert på et bredspektret meningsmangfold.

Vi har også en livstilseksjon som omhandler parforhold, sex, helse, familie, åndelighet og filosofisk refleksjon.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Følg Herland Report nett-TV: Vi når millioner årlig.  Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. 

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Edmund Burke: On Conservatism, Liberalism and Opposition to the Socialist State

Resist the Radical calls for revolution and destruction of society, says Edmund Burke

  The English philosopher, Edmund Burke (1729-1797) was one of Great Britain’s most important politicians …

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Atheism destroys Hope in the Human Soul warned Alexandr Solzhenitsyn

  When Communism reigned with its iron fist in Russia, it was bent on destroying …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×