Facebook sensur for Eva Thomassen

Facebook sensur for Eva Thomassen, utestengt på udokumenterte anklager

 

Facebook sensur for Eva Thomassen: Sosiolog og krigsjournalist, Eva Thomassen opplevde tirsdag at hennes Facebook side ble slettet, med henvisning til at Facebook ikke tillater “trusler om vold mot andre”, eller støtte til “voldelige organisasjoner” og “særdeles sterke-grafiske innhold”.

Hva vi forstår, ble siden slettet uten at Thomassen fikk anledning til å imøtegå anklagene eller motbevise anklagernes påstander.

Med andre ord, et klart brudd på rettssikkerheten, der det gjennomgående prinsipp er at den anklagede skal kunne forsvare seg før en dom foreligger. Det har siden vært omtrent umulig å få Facebook i tale, melder Thomassen til Herland Report.

Den voksende sensuren og nedstruping av ytringsfriheten fra internett storaktører som Google, YouTube og Facebook har vært mye omtalt siden sommeren 2017 da nye tiltak ble iverksatt for å styrke kontrollen på internett etter samme mønster som har vært gjort gjennom ensrettingen i de ledende mediene.

Facebook sensur for Eva Thomassen
Facebook sensur for Eva Thomassen.

 

Facebook sensur for Eva Thomassen: En rekke spørsmål reises i Thomassen saken: Har det blitt ulovlig å støtte et lands lovlig valgte president, som i Thomassens tilfelle Bashar al-Assad i Syria?

Er det forbudt å stille kritiske spørsmål til hvorvidt kurderne brukes i et politisk spill i Midtøsten?

Er det også forbudt å kritisere bistandsorganisasjoners arbeid på Facebook?

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Og dersom Thomassen har brutt Facebooks retningslinjer, hvorfor får man ikke en advarsel med henvisning til dokumenterte påstander før sider slettes og bruker utestenges på permanent basis?

Politisk arbeid er sensitivt. Det innebærer at ytringsretten brukes til å kritisere status quo, og fremme andre argumenter som har til hensikt å belyse den aktuelle saken fra en annen vinkel.
Det har, i historien, vært en av kjennetegnene på Vestens frihet at man kan ytre seg kritisk til dagens makthavere. I dag ser vi dessverre hvorledes politisk dissens i større og større grad slås ned på og ytringsfriheten strupes i Vesten.
Nettopp denne typen intellektuell refleksjon trengs mer enn noen gang i et land som Norge, som stadig fremstår mer ensrettet med en betydelig frykt blant mange for å uttale seg fritt.
Facebook sensur for Eva Thomassen: At Eva Thomassen utsettes for denne typen sensur, uten at Facebook dokumenterer hvilke konkrete saker anklagene gjelder og uten at man klarer å engang få kontakt med Facebook i ettertid, innebærer et alvorlig maktovergrep og frihetsberøvelse mot borgere.
Internasjonalt har en rekke saker i det siste pekt i retning av en sovjetisering av Vesten: Tommy Robinson, Julian Assange, Irlands nei-til-abort fraksjon som også ble utestengt fra å annonsere på Google-YouTube, kronisk negativ omtale av konservative grupper, sensurering av disses internettomfang og så videre.
Facebook har utradert mitt livsverk, sier Eva Thomassen til ABC Nyheter, som i årevis har skrevet om Syria-striden sett fra Damaskus. Oslokvinnen Eva Thomassen, som en rekke ganger har besøkt Syria, skrevet og lagt ut mye stoff om krigen der fra en annen vinkel enn kommentatorer flest, oppdaget tirsdag at hun uten varsel eller forklaring var blitt utestengt fra Facebook. Alt hun har lagt ut av kommentarer, bilder, reisereportasjer fra Syria, er borte.
Saken hennes kan være en demonstrasjon av hvilken makt det gigantiske, amerikanske selskapet har til å regulere det offentlige ordskiftet i Norge og andre land, der Facebook har blitt en viktig plattform for kommunikasjon.

Facebooks anklage mot Thomassen er at hun har fremmet hat og støtte til terrorgrupper, noe hun blankt avviser.Utestengelse fra Facebook kan blant annet skje hvis andre anonymt klager på en bruker av nettstedet. – Dette har åpenbart skjedd som følge av en kampanje andre har ført mot meg overfor Facebook, mener Eva Thomassen.

I det gamle Øst Tyskland ble STASI angivere aktivt brukt til å kontrollere samfunnet.

Dersom Thomassens antagelse av at “noen har meldt fra til Facebook” stemmer, og Facebook deretter sletter en side uten engang å tillate side-eieren å imøtegå anklagene som er fremmet, beveger Facebook seg i en klar, totalitær retning.

Herland Report anbefaler alle å ta kontakt med Facebook og klage på denne saken.

Vi må kunne tåle at vi er uenige politisk, men likevel tillate hverandre å ytre viktige politiske tanker på Facebook. Uten denne typen frihet, mister vi også på internett retten til frie ytringer og politisk dissens.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Big Pharma servant Anthony Fauci Controls Science: National

How politicized Science destroys Science

  Governments are now faltering under the weight of mass unemployment, debt, bankruptcies and civil …

Alexis de Tocqueville Getty

Alexis de Tocqueville and the Totalitarian Abuse of Power in Democracies

  Many famous authors have discussed the dangers of misuse of power in democracy, among …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×