Hanne Herland and Iben Thranholm Herland Report photo

Iben Thranholm intervjuer Hanne Nabintu: Kvinnene blir taperne av MeToo

 

Dansk Radio24 ved #MeToo dronningen, Iben Thranholm, intervjuer historiker og grunnlegger for Herland Report, Hanne Herland om MeToo bevegelsens effekt på samfunnet.

Kvinnene vil tape på MeToo, sier Herland, som stiller seg meget kritisk til bevegelsens utvikling og hevder at MeToo er politisert i sterkt negativ retning. Tilfeldige “anklager i media” holder for å felle menn uten at saken er prøvet i retten, kvinner får lov til å omtale “en flørt” som “overgrep”, media overtar som justissystem og svært få stiller kritiske spørsmål.

Les også: Intervju med dansk avis om ny bok “Det nye Babylon” SENSURERT av Facebook: Herland Report, Iben Thranholm.

MeToo var opprinnelig en positiv grasrotbevegelse, men den er blitt politisert og tjener nå helt andre interesser nå enn det opprinnelige fokus på voldtekt og seksuell trakassering. Blant annet svekker MeToo hele tiltroen til rettsstaten, ettersom media tillates å overta rettssalens rolle og tilfeldige “anklager” godtas som bevis nok til å felle menn, slik vi så i Trond Giske saken.

Kulturkritikeren og kvinden bag den norske nyhedsside “Herlandrapporten”, Hanne Herland, ser positivt på den græsrodsbevægelse, der satte fokus på vold og overgreb mod kvinder for 10 år siden, men mener samtidig, at #metoo står for en politisering, der er slet ikke er til gavn for kvinder.

Den har rod i den feminisme, der fortæller kvinden, at hun altid er et offer på grund manden. Denne offerrolle gør kvinder svage og til tabere, ifølge Hanne Herland.

 

Iben Thranholm and Hanne Nabintu Herland Report

 

En av de mange problemene med MeToo bevegelsen – som er et amerikansk politisk initiativ – er at kvinner kan fremsette nærmest hvilke som helst udokumenterte anklager i media og automatisk blir trodd.

Selv om saken ikke har vært prøvet i en rettssal der den anklagede får legge frem sitt forsvar og man kan få bevisene på bordet, så dømmes mannen i media. Trond Giske saken var særlig grell, Herland Report hadde flere saker om dette.

 

RELATERTE POSTER:

 

Det særdeles alvorlige var også at Giske ikke på noe punkt, hva vi kunne se, ble tatt for beviselig å bryte norsk lov.

Vi kommenterte den gangen at dersom samfunnet utvikler seg slik at en kvinne som for “femten år siden fikk en klapp på låret” blir ensbetydende med “overgrep fra Giske”, så innebærer dette en betydelig svekkelse av rettsstaten Norge. 

Vi trenger altså ikke rettssaler lenger. Det holder at en hvilken som helst kvinne fremmer anklager, og udokumenterte sådanne, i media, og dermed mister menn jobben?

Dette er en livsfarlig trend som på sikt ikke vil tjene verken kvinner eller menn. At mediene så ukritisk bidrar til å skape et klima der “anklager” automatisk blir trodd som “sannhet”, bekrefter igjen behovet for alvorlig gjennomgang av de faglig journalistiske metoder som nå praktiseres i media.

Hvis “en kvinnes uttalelse i media” – udokumentert, basert på indisier eller rykter eller rett og slett løgn – tillegges like stor tyngde som en rettssak, mister vi rettssamfunnet vårt – selve garantisten for et rettferdig samfunn.

Et slikt samfunn blir livsfarlig for menn: Hvem som helst – blant kvinner – kan si hva som helst til en journalist, og mannen mister jobben. 

Media overtar for justisystemet i landet, der det holder å “fremsette anklager” uten å måtte dokumentere overgrep, voldtekt eller andre former for forbrytelser mot loven.

Mange – slik som Trond Giske i Norge – har dermed mistet jobben basert på indisier, udokumenterte rykter og et politisk spill, kjørt frem i media, som verken tjener kvinner eller menn i et stadig mer fragmentert Skandinavia.

 

Iben Thranholm Hanne Nabintu Herland Report photo
Iben Thranholm og Hanne Nabintu Herland møttes for å diskutere effektene av #MeToo bevegelsen, en grasrotbevegelse som Herland mener er blitt kraftig politisert og som på lang sikt vil virke mot sin hensikt.

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

Check Also

Edmund Burke Conservative Disdain for Revolutions

The French Revolution brought anarchy and destruction to France – Edmund Burke – WND

  Herland Report: In today’s Leftwing narrative, history is steadily twisted to fit the Liberal …

Hanne Herland, founder of The Herland Report.

Friedrich Hayek and the West return to Feudalism – Nabintu, WND

  Herland Report: In 1944, Friedrich Hayek, one of the 1900s most influential economists, wrote …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!