Judicial Watch Herland Report

Judicial Watch om sammenblandingen av interesser i Clinton Foundation og Norge

 

Herland Report: Den amerikanske organisasjonen Judicial Watch er verdt å følge i deres avsløringer rundt Clinton Foundation.

De er organisasjonen som i USA har jobbet i årevis for å sette en stopper for at amerikanske politikere og offentlige ansatte hemmeligholder dokumenter som er av allmenn interesse.

Judicial Watch arbeider for å avdekke korrupsjon i det amerikanske statssystemet og bruker rettsvesenet for å tvinge frem dokumenter man mener kan inneholde informasjon som peker i den retning. Her er Norge aktualisert.

Det er Judicial Watch som gjennom årelange rettssaker, blant annet har bidratt til å tvinge frem offentliggjøringen av Hillary Clinton’s hemmeligholdte emailer og føre saker ved de amerikanske domstolene for å få fjernet hemmeligstemplingen på så mange av disse dokumentene som så bevisst holdes unna offentligheten i USA.

Herland Report TV kommer i 2019 med samtaler ledere for Judicial Watch.

Vi samtaler om Hillary Clinton kampene for å hemmeligholde viktige dokumenter, Benghazi problematikken der Clintons rolle var langt mer aktiv enn mange er klar over, samt løgnene som Hillary Clinton har fremsatt for Kongressen.

Judicial Watch har, som kjent også med Wikileaks og andres hjelp kunnet bevise en rekke lovbrudd i det amerikanske statsapparatet.

Her kommer Norge inn. I takt med den fenomenalt aktive norske stats givergleden, har vi fått bemerkelsesverdig mange nordmenn i USA-kontrollerte internasjonale stillinger de siste årene.

I Afrika hadde denne typen sammenblanding der pengeoverføringer står sentralt blitt kalt ren økonomisk og politisk korrupsjon.

Judicial Watch belyser “tilfeldigheten” ved at Clinton Foundation giverne “plutselig” fikk sine saker igjennom politisk.

Norge står her pinlig sentralt, som sammen med fremmede stater som Saudi Arabia står øverst på listen over “fremmede stater som ga penger til Clinton Foundation”.

Herland Report banner
The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews with thought leaders here!

 

Saken: Svært viktig debatt fra Judicial Watch om Clinton skandalen. De alvorlige implikasjonene i sammenblandingen av interesser der fremmede stater, som Norge og Saudi Arabia, står øverst på listen over land som gir milliarder til Clinton Foundation der kun 10 % ser ut til å gå til veldedige formål.

Dagbladet avslørte hvorledes beløpene som oppgis fra Clinton er langt lavere enn de som norske Norad og den norske stat oppgir. Her er det altså store skjulte tall.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Norge har totalt bidratt med rundt 1.3 milliarder norske kroner til Clinton Foundation, i henhold til sammenlagte tall, en organisasjon som nå er i et meget kritisk søkelys i USA.

Vi er tungt inne med å gi bort norske skattepenger og parallelt er det bemerkelsesverdig mange nordmenn som stadig får toppstillinger  i de internasjonale organisasjonene som styres i all hovedsak av USA eliten  – og det amerikanske maktapparatet.

Pussig nok sammenfaller Norges “gaver til Clinton” med at påfallende mange nordmenn nå besitter ledende stillinger i internasjonale organisasjoner som USA kontrollerer.

Det gjelderJens Stoltenberg, Espen Barth Eide, Rune Andersen, Torbjørn Jagland, Geir Pedersen med flere.

Også Erna Solberg som til tross for å være sittende statsminister ble tildelt – og takket ja til – stillingen som leder sammen med Ghanas president av en FN og “kjendis gruppe som skal bekjempe fattigdom og klimautfordringer”.

I årtier har det vært internasjonalt kjent, etter en rekke skandaler, at USA kontrollerte FN har en utbredt korrupsjonskultur. Her passer altså Norge fint inn. 

Norge trer altså villig inn i det internasjonale segmentet der donasjon av penger til ledende politikere omtrent automatisk resulterer i at man tildeles fine stillinger innenfor ønskede segmenter.

 

Hanne Herland Report
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech. She was born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

 

At ytterst få reagerer på at våre “pengetildelinger”, – som også innen bistand fungerer som hånd i hanske når det doneres til verdens korrupte nasjoner, viser at disse mønstrene passer det offentlige Norge godt. Utad fremstår det på en slik måte at Norge er tilfreds med å kjøpe seg posisjon.

Hadde det samme skjedd i Afrika, ville man øyeblikkelig kalt det politisk og økonomisk korrupsjon.

Mange afrikanske land lider betydelig under korrupsjonsproblemet, her bidrar altså Norge også til å opprettholde problemet. Eksempler fra Sør Sudan og norsk engasjement tåler så absolutt ikke dagens lys, noe UD og andre er meget klar over.

Det vil med høy sannsynlighet ikke gå lenge før Erna Solberg annonserer at ytterligere norske skattepenger doneres inn til de samme FN og Clinton formålene som hun selv er beæret med en symbolsk plass for å delta i. Judicial Watch er verdt å følge.

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Edmund Burke: On Conservatism, Liberalism and Opposition to the Socialist State

Resist the Radical calls for revolution and destruction of society, says Edmund Burke

  The English philosopher, Edmund Burke (1729-1797) was one of Great Britain’s most important politicians …

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Atheism destroys Hope in the Human Soul warned Alexandr Solzhenitsyn

  When Communism reigned with its iron fist in Russia, it was bent on destroying …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×