Syria sjokk og propaganda: Herland Report

Kari Jaquesson om medias Al Qaida sympatier i Midtøsten

 

Herland Report: Norges trimdronning og TV personlighet, Kari Jaquesson har reist til Syria på en organisert reise, for å se selv hva som egentlig skjer i landet. Les hva hun forteller til ABC Nyheter.

Den vestlige mediastøtten til Al Qaida affilierte gruppers syn på hva som skjer i Midtøsten bør få en viss motbør, mener mange. 

For det er ikke slik at virkeligheten er endimensjonal. Den er kompleks med en rekke faktorer som spiller sammen.

Kunnskap om disse faktorene kan skape større nyanser i synet på eksempelvis konfliktene i Midtøsten.

Nettopp derfor er det så viktig å ikke kun støtte en part i en militær konflikt, men forsøke å betrakte saker fra flere sider.

Vi har, siden før den arabiske våren i 2011, aktivt motarbeidet de moderate, sekulære kreftene i Midtøsten og støttet Saudi og Qatar gruppene.

Dette er land med eliter som nettopp promoterer en islamistisk ideologi som har til hensikt å utrydde “de vantro”, deriblant shia-muslimer, homofile, kristne, sunni-muslimer som ikke oppfattes som “rettroende nok”.

Det er åpenbart at Iran og Syria også har en lang rekke utfordringer, svært autokratisk styreform og så videre, men hvorfor kan ikke mediene beskrive pluraliteten og de ulike synspunktene?

Hvorfor den ensidige hyllesten av en fraksjon mens andre demoniseres? Hvor ble det av nyansert journalistikk? Og kritisk tenkning?

Burde ikke medienes rolle være å beskrive flere sider ved saker, ikke bare det ene perspektivet som våpenindustrien tjener på?

Den vestlige ensidige mediestøtten til Al Qaida affilierte gruppers syn på hva som skjer i Midtøsten bør få en viss motbør, mener mange. Burde ikke medienes rolle være å beskrive flere sider ved saker, ikke bare det ene perspektivet som våpenindustrien tjener på? Herland Report forsøker å se virkeligheten fra flere vinkler. Se TV programmene våre med Kari Jaquesson på engelsk her og her. Norske programmer finner du her og her.

 

Herland Report banner Culture War
The Culture War. How the West lost its greatness is a forceful attack on the Liberal ideology that have permeated our culture and weakened its very core. The West is now characterized by strict, elitist media censorship, hedonism, a culture of drug abuse, abortion, ethnic clashes and racial divide, a destructive feminism and the dramatic break-down of the family. 

 

Som en av de siste eksemplene i rekken, avslørte Jaquesson nylig hos NRK en fake news presentasjon i Dagsrevyen, som også var gjennomsyret av Al Qaida narrativen.

Det som presenteres for det norske folk er altså ekstremistenes verdensbilde, uten at nyansene kommer til orde.

La meg anta at Jaquesson ikke kommer til å bli intervjuet av NRK om reisen sin, heller ikke få spalteplass stort andre steder, annet enn hets av prosjektet og grov sjikanering av henne som person. Det ville vært typisk norsk.

For vi snakker om ytringsfrihet og behovet for respekt for pluralitet, men praktiserer det stikk motsatte. Det er omtrent nulltoleranse i Norge for å belyse Syria krigen fra flere sider.

Det gir enda større grunn til beundring for Kari Jaquessons engasjement – hun er jo klar over hetsen som er i vente – i en tid der så mye av det vi leser i våre aviser er preget av Al Qaidas virkelighetsoppfatning, som nå gjennomsyrer vestlig presse.

Det er et betydelig paradoks at de som Al Qaida grupper anser som “de slemme i Midtøsten” ensidig også svartmales i våre medier. Mens de som Al Qaida affilierte mener at er “de snille”, hylles i vestlige medier.

Et godt eksempel er morroprogrammet til TV Norge som på barnehagenivå lager komedie av krigen i Syria og passer på å opprettholde Al Qaida narrativen av hva som skjer der. Man kan lure på om naive programledere faktisk er klar over at de støtter Al Qaida og andre terrorgrupper ved å velge sympati nettopp med disses forklaringsmodeller?  Les Jaquessons innlegg i Dagbladet.

 

RELATERTE ARTIKLER: 

 

Vi lever i særdeles lite siviliserte tider hva gjelder mediedekning, der media i stor grad kun fungerer som et ekkokammer for den rådende politiske virkelighetsoppfatningen.

               

Som en av de siste eksemplene i rekken, avslørte Jaquesson nylig hos NRK en fake news presentasjon i Dagsrevyen, som også var gjennomsyret av Al Qaida narrativen. Det som presenteres for det norske folk er altså ekstremistenes verdensbilde, uten at nyansene kommer til orde.

 

Ofte snakker vi om ytringsfrihet og behovet for respekt for pluralitet, men praktiserer det stikk motsatte.

Det er omtrent nulltoleranse i Norge for å belyse Syria krigen fra flere sider.

Det er et betydelig paradoks at de som Al Qaida grupper anser som “de slemme i Midtøsten” ensidig også svartmales i våre medier. Mens de som Al Qaida affilierte mener at er “de snille”, hylles i vestlige medier.

Et godt eksempel er morroprogrammet til TV Norge som på barnehagenivå lager komedie av krigen i Syria og passer på å opprettholde Al Qaida narrativen av hva som skjer der.

Man kan lure på om naive programledere faktisk er klar over at de støtter Al Qaida og andre terrorgrupper ved å velge sympati nettopp med disses forklaringsmodeller?  Les Jaquessons innlegg i Dagbladet.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Alexandr Solzhenitsyn: Men have forgotten God; that’s why all this has happened

  The West has, in recent years, bestowed upon itself an immense weight of suffering …

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism Turkish Post

Aleksandr Dugin and Western Totalitarian Liberalism

  The most famous political philosopher in Russia, anti-communist, anti-Marxist Aleksandr Dugin, who recently gave …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×