Rasjonell debatt er å diskutere sakens innhold: Pål Steigan

Norge bruker bistand politisk – Pål Steigan

 

Norge bruker bistand politisk: Professor Terje Tvedt har gjort en grundig studie av den ideologiske endringa i norsk offentlighet i forholdet til omverdenen.

Det viser seg at de «frivillige organisasjonene» er blitt kooptert av staten og omdannet til redskaper for norsk politikk.

Organisasjoner som Kirkens nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og Norwac er blitt instrumenter for norsk utenrikspolitikk og samtidig påvirkningsagenter for denne. Dette skriver Pål Steigan, først publisert på Steigan.no.

 

LES OGSÅ:

 

Herland Report subscribe Norge bruker bistand politisk:
Norge bruker bistand politisk: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker.

 

I 2003 skrev Terje Tvedt:

Det svært tette samarbeidet mellom staten, frivillige organisasjoner og forskningsinstitutter beskrives som “Den norske modellen”.

I 2003 er flere tusen ansatte i statsforvaltningen, i rundt 150 frivillige organisasjoner, på forskningsinstitutter og universiteter knyttet opp til norsk politikk i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Sommeren 2014 gjorde journalister fra VG og E24 en jobb med å analysere de norske bistandsorganisasjonene. I en serie artikler viste de hvordan disse organisasjonene er blitt store, både i antall ansatte og i form av den kapitalen de forvalter.

Her hjemme har landets største og mest profilerte hjelpeorganisasjoner i samme periode lagt seg opp en formue på totalt 3,7 milliarder kroner, ifølge regnskapene for 2012.

Av de 3,7 milliardene som Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og CARE Norge hadde ved utgangen av 2012, var rundt en milliard kroner kontanter. Resten – 2,7 milliarder – var plassert i aksjefond og forskjellige rentepapirer.

Disse seks organisasjonene har i alt 800 ansatte, som er omtrent 20% av hva departementene har. De er altså ikke lenger frivillige organisasjoner i ordets egentlige betydning. De er profesjonelle byråkratier, som forvalter en del av statens inntekter, og som kan gjøre det så lenge de har statens gunst. De er det vi har kalt Kartellpartiets avleggere.

 

NGOene knyttes til staten

 

Norge bruker bistand politisk: Gjennom Stortingsmelding 15 (2008–2009) som ble utformet under Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering ble det sterkere enn før lagt opp til at de såkalte NGOene skulle spille en særlig rolle i gjennomføringa av norsk utenrikspolitikk.

Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner (er nå) politiske operatører og påvirkningsagenter i tillegg til å være operasjonelle bistandsaktører.

Innsam­lede midler anvendes i tett samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksi­mere synlighet og politisk innflytelse.

Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet. Globaliseringen, med tilhørende medie- og kommunikasjonsrevolu­sjon, har ført til en betraktelig økning i disse aktø­renes evne til nettverksbygging og politisk påvir­kningsarbeid på tvers av grenser og aktører.

Dette er en god beskrivelse av hvordan organisasjoner som Kirkens nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og Norwac er blitt instrumenter for norsk utenrikspolitikk og samtidig påvirkningsagenter for denne.

 

Videreført og perfeksjonert under Syria-krigen

 

Norge bruker bistand politisk: Denne bruken av de «frivillige organisasjonene» som redskaper for den imperialistiske staten Norge er blitt ytterligere forsterket under Erna Solberg.

Innenfor den USA-styrte alliansen for regimeendring i Syria tok Norge med sine oljepenger på seg oppgaven å støtte oppbygginga av en sivil infrastruktur for det regimet som skulle komme etter Assad.

Til dette ble de norske hjelpeorganisasjonene brukt.

Det var de, og ikke den norske staten direkte, som sendte penger og bistand inn i de «opprører»-kontrollerte områdene i Syria.

Dermed ble de, som vi har påvist flere ganger, instrumenter for en imperialistisk krig der mottakerne i den andre enden er leiehærer av jihadister som har som mål å skape en shariastat i Syria.

 

Pål Steigan Herland Report Norge bruker bistand politisk:
Norge bruker bistand politisk:  Se programmet her! The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten.

 

Men dette systemet med statlig kooptering av NGOene går langt ut over Syria, det er et generelt trekk ved det norske samfunnet av i dag.

Organisasjoner som tidligere var bygd på frivillig innsats og medlemmenes og støttespillernes bidrag blir mer og mer en del av en ytre etat for staten og lever på statens nåde. Så lenge de er i kritthuset og leverer den varen staten betaler for, kan de ansette folk, trykke løpesedler og tidsskrifter og drive sine kampanjer. Men dersom de faller i unåde, kan de slettes ved et pennestrøk.

Dette vet lederne, så de holder seg innenfor den røde streken.

Dette problemet kom opp i forbindelse med en kritikk av Norges Fredsråd. I 2017 fikk de et tilskudd på 3,9 millioner kroner fra staten. Det er ikke noe kjempebeløp, men for Fredsrådet er det vanskelig å klare seg uten, derfor tilpasser man seg. Man vet hvor grensene går. Man blir altså det som ble kalt «hennes majestets lojale opposisjon».

«UD har ingen innflytelse på hva fredsrådet skal mene og uttale seg om, men deres tildelinger legger noen føringer for hvilke aktiviteter vi kan gjennomføre.» (NFs fungerende leder Tuva Grimsgaard i SMS til Lars Birkelund).

 

Enorme summer utbetale

 

Norge bruker bistand politisk: Ser vi på UDs totale bevilgninger til norske organisasjoner i 2017, slik den kommer fram av UDs bistandsportal, ser vi at staten bevilget i alt 5,2 milliarder til slike formål.

To tredeler av dette gikk til «de fem store», Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Dette er blitt rike organisasjoner med høye lederlønninger og store apparater.

De har så mange ansatte at det tilsvarer 20% av regjeringsapparatet, og de har forgreininger i store deler av verden.

Hvis man ser på de organisasjonene som får over 10 millioner kroner i året, så er det 40 av dem, og de får til sammen 92% av den totale støtten. Kristenfolket forsyner seg naturligvis rikelig av dette. Misjonen har gått sømløst inn i staten.

Men vi finner også Utviklingsfondet, Regnskogfondet og Afghanistankomiteen. Den siste var i sin tid en aktivistorganisasjon, men det er lenge siden. Norwac, som sprang ut av anti-imperialistisk grasrotarbeid på syttitallet, er i dag også «på statsbudsjettet» og har bidratt med å smugle støtte til jihadistene i Syria.

Nedenfor publiserer vi lista over alle de organisasjonene som får over 1,5 millioner i støtte i året. Det er ikke alle det betyr like mye for. For noen store organisasjoner, som LO og NHO, er det småtteri. Deres tilknytning til staten skjer via andre kanaler.

 

LES OGSÅ:

 

Norge bruker bistand politisk: Men for små organisasjoner er disse beløpene forskjellen mellom å være eller ikke være. Med disse pengene kan man ha sitt kontor, ansette sine progressive saksbehandlere, generalsekretærer og skribenter. Uten dem, har man ingenting.

At dette gjør noe med deres ideologi og politikk behøver vi ikke påstå. Det kan man lese seg til i det de publiserer og i norsk offentlighet.

Denne lista er hentet ut av UDs tilskuddsportal og sortert etter størrelse på tilskuddet.

 

Tilskudd fra DU til norske organisasjoner 2017 i 1000 NOK
Flyktninghjelpen 995 685
Norges Røde Kors 986 447
Kirkens Nødhjelp 585 110
Norsk Folkehjelp 460 212
Redd Barna Norge 418 719
Digni 161 235
Utviklingsfondet 92 460
Regnskogfondet 84 520
Strømmestiftelsen 81 006
CARE Norge 74 059
Atlas-alliansen 63 478
ADRA-Norge 59 577
WWF Norge 54 858
Plan Norge 54 470
FOKUS – Forum for Women and Development 43 528
UNICEF-komiteen i Norge 42 200
Right to Play 36 215
NOREF – Norsk ressurssenter for fredsbygging 35 100
Den norske helsingforskomiteen 33 729
SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 31 396
NIS – Nordic International Support Foundation 31 219
FORUT – Solidaritetsaksjon for utvikling 30 946
Det Kgl. Selskap for Norges Vel 29 923
FN-sambandet 29 300
LO – Landsorganisasjonen i Norge 27 305
NAC – Afghanistankomiteen 27 044
NORSAR 23 700
PRIO – International Peace Research Institute, Oslo 22 845
LHL – Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 21 400
NHO – Næringslivets hovedorganisasjon 19 955
Stiftelsen SOS-Barnebyer 19 450
HRH – Human Rights House Foundation 16 648
JOIN good forces (tidl. CRN – Christian Relief Network) 15 210
GRID-Arendal 15 000
CMI – Chr Michelsen Institute 13 419
NIF – Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 11 700
KFUK-KFUM Global 11 000
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidl. LLH) 10 184
Mercy Ships Norway 10 000
YME-stiftelsen 10 000
KS – Kommunesektorens organisasjon 9 258
Rhipto Rapid Response – Norwegian Center for Global Analyses 8 450
Det norske Menneskerettighetsfond 8 000
Naturvernforbundet 7 675
Norges Fotballforbund 7 568
The European Wergeland Centre 7 508
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter 7 300
FORUM for utvikling og miljø 7 000
Lions Aid Norway 6 710
Music Norway 6 651
Raftostiftelsen 6 500
Stiftelsen Trygg Mat Tracking 5 788
Norsk Sykepleierforbund 5 351
DCG – Drylands Coordination Group, Norway (Tørrlands-koordineringsgruppen) 4 554
Business for Peace Foundation 4 500
OCA – Office for Contemporary Art 4 384
Norwac – Norwegian Aid Committee 4 337
DTS – Danse- og teatersentrum 4 269
Norske PEN – Poets, Playwrights, Essayists and Novelists 4 097
Fairtrade Max Havelaar Norge 4 000
Initiativ for Etisk Handel 4 000
Norsk journalistlag 3 965
Norges Fredsråd 3 900
LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 3 728
Europabevegelsen i Norge 3 700
Framtiden i våre hender 3 700
CICERO – Senter for klimaforskning 3 560
Nei til EU 3 505
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 3 284
Maritimt Forum Nord 3 234
AHEAD – Association in Hincesti for Education, Aid and Development 3 041
Institutt for Journalistikk 2 908
Den norske Burmakomité 2 820
Norcode – The Norwegian Copyright Development Association 2 805
Kvekerhjelpen 2 720
Hei Verden 2 650
Energy Farm International Foundation 2 469
Stiftelsen menneskerettighetshuset 2 350
Norges Geotekniske Institutt 2 348
Norges Kristne Råd 2 200
Menneskerettighetsakademiet 2 148
Norsk Ornitologisk Forening 2 070
Norsk-Russisk Handelskammer 2 000
Fellesrådet for Afrika 1 936
Changemaker 1 894
Utdanningsforbundet 1 888
Nobels Fredssenter 1 808
Global.no 1 800
Samerådet 1 758
Stiftelsen Norsk Design- og Arkitektursenter 1 755
LAG – Latin-Amerikagruppene i Norge 1 700
Styringsgruppa for RORG-samarbeidet 1 683
Stiftelsen Voxtra 1 613
Operasjon Dagsverk 1 600
FIVAS – Foreningen for internasjonale vann- og skogstudier 1 500
Stiftelsen Prosjekt Haiti 1 500

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever: Hanne Nabintu Herland, Herland Report

How Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever as Empathy is Founded upon Religious Thought

  When Karl Marx called for cancelling God and the abolition of eternal truths such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×