Ny bok fra Hanne Nabintu Herland, omtalt på TV2 og i en rekke medier: "Det nye Babylon"

Ny bok fra Hanne Nabintu Herland, omtalt på TV2 og i en rekke medier: “Det nye Babylon”

 

The Herland Report TV (HTV): 1200 bøker ble revet ut av hyllene på få dager hos forlaget, og boken er omtalt i TV2 og en rekke medier.

Det handler om Norges fremtid, om vår kulturs overlevelse i en tid der verdens eliter stadig ønsker mer globalisering og institusjonalisering,» sier Hanne Nabintu Herland i sin nye bok, “Det nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet”. Kjøp den på ARK, i din bokhandel eller på forlagets side.

I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, hvordan de verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Boken viser hvordan dette skjedde og veien ut.

Ny bok fra Hanne Nabintu Herland, omtalt på TV2 og i en rekke medier: "Det nye Babylon"
Ny bok fra Hanne Nabintu Herland, omtalt på TV2 og i en rekke medier: “Det nye Babylon”.

 

Boken Det Nye Babylon, som forklarer hva som gikk galt med vår kultur, hvorfor vi har et så ensidig fokus på materialisme, og veien til et mer balansert samfunn med vekt på indre verdier.

Det Nye babylon, Hanne Herland

Nå har vi en bok å lese som tar opp de ideologiske problemene med presis analyse, «Det nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet». Herland er vår beste guide i ideologisk krigføring, skriver redaktør Finn Jarle Sæle i denne anmeldelsen av boken Det nye Babylon, omtalt på TV2 og i en rekke medier.

Hentet fra anmeldelser: “Hanne Nabintu Herland er vår beste guide i ideologisk krigføring med boken Det nye Babylon.”

“Herlands bok siterer alt som norsk akademia ikke vil ta opp.”

“Vekkerrøst når folk sover i et hus som brenner.”

“Boken er et gnistrende oppgjør med vår tids verdirelativisme og kulturliberalisme.”

 

 

Redaktør Finn Jarle Sæle: Biskop Eivind Berggrav sende under krigen ut vedkjenningsskriftet mot nazismen og fascismen, «Kirkens Grunn». Då krigen var over sa biskop Berggrav, kyrkjekampens leiar: Kampen er ikkje over. Velferdsstaten kan bli totalitær.

Ingen tok det alvorleg. Berggravs testament til den norske kyrkja, boka «Staten og Mennesket», vart ikkje aktuell igjen før Kåre Kristiansen las den.

Alt Berggrav sa, har gått i oppfylling. Han tok ikkje feil i sine utsagn. Like klart som Norge sin fremste biskop såg under krigen – såg han situasjonen etter krigen.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

No har vi ei ny bok å lese som tar opp alle desse ideologiske problema med presis analyse, «Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet». Herland si bok siterer alt som norsk akademia ikkje vil ta opp.

I kampen for dei veike skulle kristendom og sosialisme stå saman. Men då sosialdemokratiet valde Marx og Frankfurtarskulens premiss i 1968, kom ein lenger får kvarandre enn på lenge.

Hanne Nabintu Herland gjev oss den raskaste og mest kontante innføringa i ideologisk krigføring. Etter krigen blei det sagt at samfunnet var avideologisert. Det var då den ideologiske snik-krigen mot kristendommen, mot Gud og mot familien, verkeleg starta.

Hanne Nabintu Herland er vår beste guide i ideologisk krigføring. På nesten kvar side er det informasjon. Ho viser i kapittel etter kapittel at ideologiar som ikkje veit at mennesket er ein syndar og at Gud er skapar, alltid ender i det totalitære.

 

Herland Report banner
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, kjemisk fritt for politisk korrekthet.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs samfunnskritiker og anti-krigsaktivist, samt en markant motstander av politisk-korrekthet.

Herland mener at Europa bør vektlegge sine tradisjonelle verdier, og at jantelov og ensidighet bidrar til å svekke den frie tanke i Norge. Når folk ikke våger å si sin mening lenger, vokser motsetningene i samfunnet.

Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og nå i Midtøsten. Hun har reist mye over hele verden og snakker en rekke språk.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem FOX

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem

  It became cliché that Donald Trump was the embodiment of all evil and needed …

Donald Trump shooting: The closest we've come to WWIII Downplaying the assassination attempt on Donald Trump: FOX.

Instantly downplaying the assassination attempt on Donald Trump: How the despicable Mainstream Media constantly twists the truth

  No doubt there will be a lot of speculation about the assassination attempt of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×