Den muslimske legen Trond Ali Linstad snakker om Jesus i nytt intervju

Den muslimske legen Trond Ali Linstad snakker om Jesus i nytt intervju

 

Det var en glede å ha muslimsk lege og daglig leder for Urtehagen Stiftelse, Trond Ali Linstad, i Herland Report TV samtale om synet på Jesus i kristendom og islam.

Som muslim forteller Linstad oss om hva islam sier om Jesus, at de som er bærere av omsorg og barmhjertighet skal lyttes til. Se programmet nedenfor eller her, i link. I intervjuet sier Linstad blant annet:

“I bunn og grunn skal de kristne skal være bærere av barmhjertighet, Jesus er et eksempel for alle står det i Koranen. Men det er ikke alle kristne som lever opp til det, og det er vel det du berører.”

“Man kan jo slå tilbake på mine brødre og søstre også, det er på ingen måte alle der som lever opp til det som burde vært idealet. Men det er viktig å holde idealene i hevd, selv om det kan være vanskelig å følge idealet.”

“Og hva står de kristne i dag for, opp mot idealet Jesus? Og fra min side kan jeg spørre hvordan muslimer forholder seg til det som er islamske idealer.”

Den muslimske legen Trond Ali Linstad snakker om Jesus i nytt intervju

 

“Med all respekt for de kristne, jeg har kristne venner og jeg har stor respekt for dem og jeg mener jo at kristendom burde vært langt mer vektlagt i menneskers liv, i samfunnets liv, bygge på kristendom, utvikle kristendom, la det være en inspirasjon, absolutt.”

“Disse som skyver kristendom til side er jeg kritisk til, jeg tror kristendom inneholder mange verdier vi må ta vare på.

Men det er jo noen menneskelige elementer i dette. Man skal ikke skylde på kristendommen selv om kristne av og til ikke oppfører seg som de burde gjøre.”

“Jeg fornemmer av og til at kristne kan være litt selvgode, og mene at “de kristne kjenner sannheten” og de andre er mindreverdig stadium. Kristne burde kanskje av og til være litt mer selvkritiske og ydmyke og følge Jesus.”

“Ja, du uttaler deg jo som kristen og er kritisk til endel kristne holdninger. Min oppgave er vel på tilsvarende vis å ta opp muslimenes holdninger på godt og vondt. Og det er en utfordring. For hva er det islamske budskapet og hvordan oppfører muslimer seg i endel sammenhenger, dette er viktig.”

“Islam sier at vi er brødre og søstre, kristne eller muslimer, “den andre er enten din bror og søster i troen, eller din bror og søster i skapelsen.”

Koranen sier: Dere som er muslimer, kristne, jøder, hver den som har en anstendig grunnholdning og gjør det som er rett
og riktig er på rett vei. La oss møtes og finne ut hva vi har av sannheter. Dette er noe av islams essens,.

Om Wahhabisme: “Wahhabister og ekstremister har vendt totalt ryggen til alle grunnelementer for hva islam er. De er en ekstrem fremmedgruppe for hva islam egentlig er.”

“Vi må forstå wahhabismen og reise motstand mot den, for dette er en sekterisk, fundamentalistisk, fanatisk hatefull type tenkning som har et sterkt fotfeste i Norges allierte Saudi Arabia.

Mye av den uro vi ser i Midtøsten i dag har en kilde i dette saudi-konseptet av en type tenkning som er wahhabismen.”

 

 

About the author

Hanne Nabintu Herland is a historian of comparative religions, bestselling author and commentator. She is the founder of The Herland Report news and opinion website which provides independent analysis from Western intellectuals, ground breaking YouTube interviews and Podcasts, cutting through the mainstream media rhetoric. This is a great place to watch interviews with leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum. Herland’s books include Respect, Det Nye Babylon, Tyranni, The Culture War.

In the 2020 book, New Left Tyranny. The Authoritarian Destruction of Our Way of Life, she shows how the neo-Marxist New Left turned their back on historical Western principles and became a destructive authoritarian force. Trump. The Battle for America is also available on Amazon and in over 60 countries world-wide. www.theherlandreport.com

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Herbert Marcuse and the New Left' strategy to silence the Majority: Hanne Herland

Marxist icon Herbert Marcuse and the Authoritarian Strategy to silence opposition

  Repression of free speech, tolerance and respect for plurality has become the trademark of …

Hanne Herland, founder of The Herland Report.

Friedrich Hayek and the West returning to Feudalism

  In 1944, Friedrich Hayek, one of the 1900s most influential economists, wrote a book …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×